Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Systemutvikling

  Vi leverer brukervennlige løsninger som forbedrer samfunnet, miljøet og folks hverdag

  Med flere av Norges beste systemutviklere og IT-arkitekter er Acando et av landets største systemutviklingsmiljøer.

  Med stor faglig bredde og et tydelig fokus på å realisere kundeverdi, er Acando en god samarbeidspartner for innovativ systemutvikling. Acando bruker moderne verktøy og metoder i utviklingsarbeidet, og vi vurderer kontinuerlig nye teknologier, rammeverk og utviklingsmetodikker. 

  Vi har et komplett tjenestetilbud av løsningsleveranser innen design, utvikling, test, forvaltning og support.

  Utviklingsmetodikk

  Acandos rammeverk for systemutvikling tar utgangspunkt i en gjennomføringsmodell basert på smidige prinsipper. Vår utviklingsmetodikk, som vi gjerne kaller Acanban, henter det beste fra flere praksiser som Kanban, DevOps og Lean Startup. Acanban er sydd sammen til en gjennomførbar og uttestet modell, som er optimalisert for skreddersømsutvikling.

  Acanban er pragmatisk og ment som et utgangspunkt for alle prosjekter. Metoden tilpasses selvsagt kunde, prosjekt, produkt og marked etterhvert som prosjektet skrider framover.

  Metodikken er laget for å oppnå

  • kort ”Time-to-market”,
  • høy levert kundeverdi,
  • lav risiko i forbindelse med produksjonsetting,
  • god brukervennlighet og
  • høy kunde- og brukerinvolvering

  Hva hjelper vi kundene våre med?

  Vi er opptatt av rett verktøy til jobben og har et sterkt fagmiljø bestående av konsulenter med spisskompetanse innen Java, .Net og Open-Source teknologi. 

  Applikasjons- og systemutvikling

  Utvikling og integrasjon av moderne skreddersydde løsninger er et av Acandos største tjenesteområder. Applikasjonene utvikles på ledende applikasjonsplattformer, på alle typer sky og lokale datasentre.

  Acando har lang erfaring med å levere virksomhetskritiske løsninger til både offentlige og private aktører

  Systemintegrasjon

  Virksomheter har ulike systemer som de har behov for at snakker sammen. Ved å integrere disse får man en sømløs flyt mellom systemene og unngår tungvinte prosesser. Med utgangspunkt i spisskompetanse på standard kommersiell integrasjonsarkitektur, utvikler og forvalter vi avanserte integrasjonsløsninger for en rekke virksomheter.

  Systemmodernisering

  Vi bistår våre kunder med å planlegge og realisere moderniseringsprogrammer for mer effektive systemer. Virksomheter kan ofte oppleve at deres tekniske plattform er utdatert, har lav systemfleksibilitet eller unødvendig kompleks systemintegrasjon.

  Planlegging og realisering står helt sentralt i våre moderniseringsprogrammer, inkludert sentrale problemstillinger som sameksistens, migreringer og konverteringer.

  Applikasjonsforvaltning

  Stadig endrede rammebetingelser krever kontinuerlig endring i forretningskritiske systemer.

  Sentralt i våre forvaltningsprosjekter står kontinuerlig forbedring av løsningens kvalitet og effektive forvaltningsrutiner som sikrer kort “time-to-market”. Basert på en velprøvd kombinasjon av smidig utviklingsmetodikk og rammeverk som ITIL, forvalter vi forretningskritiske applikasjoner - både i privat og offentlig sektor.

  Acando har lokal og norsktalende servicedesk bemannet med erfarne spesialister.

  Prosjektledelse

  God prosjektledelse gir våre kunder trygghet for at leveransene kommer til rett tid, til avtalt kostnad og med god kvalitet. Acandos benytter oss av en prosjektstyringsmetodikk som er basert på Difis «Prosjektveiviseren» og PRINCE2.

  Test og testledelse

  Acandos testmetodikk er basert på bransjestandarder og fagkompetanse fra blant annet ISTQB, ISO og andre testmetodikker. Våre tjenester innen test er testrådgivning, testledelse, funksjonell testing og teknisk testing ved f.eks testautomatisering, ytelsestest, datavarehustest, brukervennlighetstest og sikkerhetstest.

  Kundereferanser

  • Norsk Sykepleieforbund

   Norges Sykepleierforbund (NSF) representerer over 112 000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter, og er med det Norges fjerde største fagforbund. Blant medlemmene finner man også over 3200 skolerte tillitsvalgte som er både samarbeids- og samtalepartnere for sine kollegaer. Utover NSFs medlemmer jobber det i tillegg over 200 fulltidsansatte fordelt utover de forskjellige fylkeskontorene og sentralt.

   NSF skal være det naturlige valget for sin målgruppe. For å beholde og styrke denne posisjonen trengs det moderne løsninger og samhandlingsverktøy for å kommunisere og interagere med sine medlemmer og tillitsvalgte, samtidig som organisasjonen må oppfylle de krav som stilles en moderne fagorganisasjon. Man ønsker økt interaksjon og god brukeropplevelse for medlemmer, tillitsvalgte, politisk valgte, ansatte og eksterne samarbeidspartnere.

   Hva har Acando levert?

   Acando har jobbet sammen med NSF siden 2009, og har i denne perioden levert en rekke ulike løsninger relatert til saksbehandling og medlemskommunikasjon, herunder inter- og intranett, medlemsportal, virksomhetsstyring, kursadministrasjon, landsmøtesaker, og mange flere.

   En av de viktigste løsningene håndterer forberedelse, gjennomføring og etterarbeid knyttet til arbeid i forbundsstyret. Løsningen håndterer saksflyt, og er integrert med NSFs eget dokumentbehandlingssystem. Saker opprettes, videresendes og behandles i arbeids- og forhandlingsutvalg samt forbundsstyret, og hele arbeidsflyten gjøres via portalen (NSFs intranett). En sak kan videre oversendes til landsmøtet, hvor det finnes egen møtebehandling for innkomne saker, forslag, uttalelser og talerlister, i tillegg til automatisk generering av protokoll.

   For denne løsningen har Acando bistått med:

   • Arkitektur
   • Grafisk og interaksjonsdesign
   • Integrasjon og modellering
   • Implementering av løsning
   • Pilotering og test
   • Forvaltning

   Produkter som er benyttet:

   • iKnowBase CMS
   • Oracle Database

   Hvilken gevinst har kunden oppnådd?

   • Gode og effektive arbeidsprosesser, samt god internkommunikasjon, samhandling og kunnskapsdeling internt.
   • En fleksibel og god samhandlingsplattform for NSF
   • Forbedret samhandling og kommunikasjon mellom medlemmer.
   • Effektiv ressursutnyttelse og fokus på kontinuerlig forbedring.
  Karianne Hoel Direktør Live Solutions karianne.hoel@acando.no +47 905 96 804
  Kenneth Lyford Direktør Development kenneth.lyford@acando.no +47 901 66 292