Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Seebrite

  Støtte for kjedens arbeidsprosesser som del av BI løsningen

  For ledere på alle nivåer forenkler Seebrite arbeidsprosessene i kjeden da løsningen gir unike muligheter for innsikt og kunnskapsdeling. Driftsledelsen har full oversikt og kan følge opp aktiviteter i hele kjeden.

  Fra hver enkelt medarbeiders perspektiv er Seebrite et verktøy for selvrealisering og økt arbeidsglede ved at man lykkes enda bedre med sine oppgaver.

  Felles verktøy for BI og operasjonell styring

  Med Seebrite får du business intelligence og operasjonell styring av kjededrift og kampanjer i ett og samme verktøy. Den operasjonelle styringen skjer basert på kjedens egne nøkkeltall og beslutninger kan tas basert på fakta.

  Praktisk ledelse og oppfølging

  Sentral ledelse, regionledelse, butikkledelse, avdelingsledelse, varegruppeledelse o.a. får et håndfast verktøy med faktagrunnlag til å bruke i oppfølging og veiledning av medarbeidere.

  KPI-basert styring

  Ledelsen kan sette og følge opp KPI-er på alle nivåer. På bakgrunn av datagrunnlaget kan man utføre KPI-basert styring.

  Benchmarking og effektmåling

  Med Seebrite er det lett å følge med på hvordan man ligger an i forhold til målsetningene. Man får enkelt oversikt over hvem som gjør det best, om det er gjentakene mønstre, hva årsaken til det kan være og hva vi kan lære av tallene for å gjøre det enda bedre. Seebrite lar deg kvantifisere forbedringstiltak og måle effekten av disse.

  Kampanjegjennomføring

  Seebrite blir en kanal for å sende ut kampanjeinformasjon slik at alle er informert. Det er viktig at alle ansatte og butikker er klare når en kampanje starter. Med Seebrite kommer sjekklister opp i appen hos butikksjefer og andre nøkkelmedarbeidere. De bekrefter punkt for punkt hva de har gjort, og kan sende bilder tilbake direkte fra appen som viser kampanjetorg og annet de har gjort for å ta imot kundene. Dette er «hemmeligheter» som mange er stolte av og som de med Seebrite får dele både med sine ledere og alle andre i kjeden.

  Internt sosialt nettverk

  Deling av suksesshistorier og erfaringer internt er en viktig kilde til motivasjon og erfaringsutveksling. Microsoft sitt Enterprise Social Network, Yammer, kan enkelt settes opp og gjøres tilgjengelig fra Seebrite – gjerne med en Yammer-feed som viser de siste innleggene. Det samme gjelder Facebook sitt alternativ Workplace. Alle i kjeden kan dele bilder de er stolte av der man kan vise fine sesongutstillinger, forberedelser til kampanjer mm.

  Konkurranse mellom ansatte og butikker

  Butikkene kan velge å følge hverandre gjennom funksjonen «Follow» – kjent fra sosiale medier. Det trigger konkurranseinstinktet når man ser at man blir fulgt. Løsningen lar også butikker og avdelinger konkurrere mot hverandre. Gjennom tall og bilder kan medarbeiderne følge med på hva andre presterer, noe som kan skape økt fokus på salg og prestering.

  Oppslag mot driftsmanual og e-læring

  Seebrite integrerer andre systemer, inkludert driftsmanual, HMS, kvalitetssikring og e-læring. Dermed får brukerne én samlende plattform å forholde seg til.

  Innsamling av tilbakemeldinger

  Innsamling av tilbakemeldinger fra butikker og driftsorganisasjon er viktig for å etablere gode rutiner og kontroll. Seebrite gjør dette strukturert ved å integrere EasyQuest i løsningen. Eksempler på bruk er «Klar for Kunde» og «Ukerapport med kommentarer til nøkkeltall».

  Tilbakekallinger

  Alle som har prøvd, vet at det ved tilbakekalling av produkter kan være utfordrende å vite hvem som har mottatt og utført jobben. Med Seebrite Operations går melding ut til den ansvarlige i butikk som kvitterer tilbake. Formidling av viktige beskjeder og kvitteringer for mottatt går hurtig og elegant på denne måten.

  Kundereisen

  Det er viktig å forstå at en kunde ikke kun er nettkunde eller butikkunde. Mange kunder ser på varer på nett, for senere å gå fysisk i butikken for å kjøpe, eller vica versa. September BI har teknologi som gjør det mulig å følge kundereisen på tvers av alle kanaler. Kjeden kan treffe hver kunde presist med markedsføring og lojalitetstiltak.

  Logo Seebrite