Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Forenkler GDPR

  Vi hjelper bedrifter med å etablere transparent håndtering av kundedata i tråd med EUs nye personvernforordning (GDPR), som trer i kraft i 2018.

  1. juli 2018 må alle selskaper, myndigheter og organisasjoner ha tilpasset sin håndtering av personopplysninger til det nye personvernforordning (GDPR). Lovendringen krever nye rutiner og prosesser for bruk av persondata. Acando bidrar til å klargjøre begrepene, kartlegge dine spesifikke behov og gjennomføre kontinuerlige endringsarbeider for å gjøre tilpasningene så enkle som mulig.

  "Økt åpenhet rundt håndtering av personopplysninger skaper virksomheter basert på fortrolighet og tillit".

  Lovendringer rundt personvern og datasikkerhet påvirker selskaper i alle sektorer, og de som bryter kravene utsetter seg for en stor risiko. Men det er også gevinster i å møte kravene til åpenhet og personvern som EU ønsker å oppnå med de nye reglene. Å kunne demonstrere hvordan man håndterer personopplysninger er viktig for å opprettholde fortrolighet og styrke tilliten til ansatte, kunder, partnere og leverandører.

  Hvordan kan Acando hjelpe deg?

   

  Vi hjelper våre kunder med å analysere virksomheten, organisasjoner, prosesser og IT-miljøer for å utvikle en tilpasset, trinnvis etablering av kontroll og arbeidspraksis.

  GDPR i Norge

  Gjennomføringsfasen inkluderer ulike typer løsninger implementert på grunnlag av identifiserte mangler i samsvar med GDPR. Dette kan for eksempel være systemløsninger for tilgang og identitetsadministrasjon for å beskytte data, eller administrasjon av samtykker. Til slutt er verifikasjoner og valideringer viktige for å sikre at virksomheten oppfyller de juridiske kravene, og dette må ses på som en rullerende prosess, ettersom arbeidsmetoder har en tendens til å endres over tid.

  Acando har spesialisert kunnskap om kravene til GDPR, og har valgt å sertifisere våre konsulenter. Vi bidrar også til verdiskapende og innovative ideer basert på mange års erfaring fra prosess- og systemendringer. 

  Prosess GDPR

  GDPR i tall

  GDPR statistikk

   

  Artikler om GDPR

  Artikkel GDPR: Fire steg på rett spor mot etterlevelse av GDPR

  For selskapene krever de nye personvernreglene full kontroll på alle data, og nye rutiner. Å innse at man trenger hjelp er et av de første stegene på reisen mot å etterleve de nye kravene.

  Artikkel GDPR: De ustrukturerte dataene er den store trusselen

  Opptil 80 prosent av alle dataene din virksomhet har lagret er ustrukturert. Full kontroll på alle data er et av kravene i de nye personvernreglene, og slik kommer du i mål.

  Artikkel GDPR: Kom i gang med GDPR og nye personvernrutiner i dag

  Fristen for å samsvare med GDPR begynner å nærme seg med stormskritt, men det er fortsatt håp. Vi ser på hvordan du kommer raskt i gang med arbeidet.

  Artikkel GDPR: Hvordan GDPR kan styrke lønnsomheten din

  De nye kravene styrker personvernet vesentlig, men for mange virksomheter kan det virke utfordrende og ressurskrevende å komme i mål. Acando snur problemet på hodet og ser på hvordan det er mulig å styrke lønnsomheten mens dere etterlever kravene.

  Blogginnlegg GDPR

  Ikke track deg til bøter

  Vet du hvem som følger med når du åpner for trackingtjenester på din nettside? Enkelte nettsider bruker over 40 ulike sporingsverktøy (trackers), som gir 40 ulike muligheter til å få millionbøter.

  «Storebror» ser deg

  Digital teknologi har gitt uendelige muligheter til å observere brukerne av nettsider, men hva er konsekvensene av dette for deg som bruker?

  Vil du vite mer?

  Magne Solberg magne.solberg@acando.no +47 92 01 68 05