Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Embedded software

  Vi har mer enn 20 års erfaring

  Med stadig flere IoT-produkter har kunnskap om software-utvikling for embedded applikasjoner blitt en svært ettertraktet tjeneste. Acandos datterselskap, Bitvis, har en rekke eksperter med lang erfaring og mye ekspertise innenfor fagfeltet.

  Vi spesialtilpasser Embedded Linux, utvikler drivere og lager oppstartsekvenser for å møte akkurat ditt behov. Embedded software blir gjerne brukt for å kontrollere en enkelt enhet og dens egenskaper. Den er gjerne spesialtilpasset den hardwaren den blir kjørt på.

  Flere på vårt software-team har jobbet med Embedded Linux siden 1998!

  Bitvis sin dyptgående ekspertise på feltet gjør oss bedre i stand til å se hele bildet fra et systemperspektiv i applikasjoner hvor både software og hardware er integrert.

  Bitvis utvikler embedded software for alt fra de enkleste enheter med få funksjoner til svært avanserte applikasjoner. Vi leverer innenfor alt fra helse og omsorgssektoren til sensorer og apparater for avansert kryptering og sikkerhetsteknologi.

  Sammen med FPGA og vår brede ekspertise på IoT, AI, maskinlæring og advanced analytics gir Bitvis teknologikompetanse på embedded software Acando et unikt teknologimiljø.

  Hva hjelper vi kundene våre med?

  Utviklingsmetodikk

  Etter mange års erfaring med utvikling av embedded software, vet vi at den beste kvaliteten nå er basert på en modulær arkitektur, en "single source approach" og automatisk generering av koder.

  Kunnskap

  Vi kan C-programmering, C++, Yocto og Qt. Vi jobber med alle de store script-språkene og med de største plattformene, driverne, SoCene, CPUene og operativsystemene. Bitvis har også bred erfaring med sensorer - fra minisensorer til enorme nettverk med tusener av sensorer.

  Software arkitektur og design

  En god kundespesifikasjon er grunnlaget i et godt implementert system. Systemarkitekturen bør speile spesifikasjonene samtidig som den må gi et forståelig overblikk over hele systemet.

  Driverutvikling

  Ved utvikling av driverenheter kreves svært god kunnskap om programmering og praktisk erfaring med hardware. Våre ingeniører har bred og lang erfaring med hardwarenær programmering og bruker gjerne oscilloskop eller en logikkanalysator for å forsikre seg om at alle signalene blir behandlet riktig.

  "Real time"-systemer

  Vår tilnærming til design gjør at vi kan trekke ut tidskritiske deler og optimalisere disse for å klare kravene til "real time". Hos Bitvis har vi også tette bånd mellom embedded software og FPGA, for alternativt å kunne bruke FPGA til en tidskritisk oppgave.

  "Board Support package"

  Tilpasset hardware krever tilpasset software. Vi kan raskt bygge opp et embedded system ved å tilpasse standardmoduler og grensesnitt. Det gjør at systemet kan modifiseres med lite, eller ingen, påvirkning på oppstartsprosessen.

  Testing

  Du kan ikke designe uten å teste. For oss er testing en helt naturlig del av implementering og endelig levering. Vi designer software som skal kunne testes, gjerne automatisk når det lar seg gjøre.