Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Insight for CRM data

  Insight & Analytics med algoritmebasert dataanalyse opptar mange av kundene våre for tiden. Utfordringene er å få nye innsikter og smarte automatiserte anvendelser av CRM-data – gjerne i kombinasjon med andre datakilder internt og eksternt. Disse innsiktene kan danne basis for nye medlemstjenester som engasjerer og gjør virksomheten mer relevant.

  Bli med på Laben vår hvor vi kjører workshop på Insight for CRM data. Vi starter med en introduksjon til fagområdet inkludert demonstrasjon av et ferdig Azure Machine Learning-eksperiment), og jobber deretter systematisk gjennom dine CRM-data for å se på nye innsikter og muligheter fremover.

  For å maksimere nytten ved workshopen, er det bra hvis du er godt kjent med dataene dine og har en viss erfaring med dataanalyse (eller Business Intelligence-verktøy). CRM-data kan bestå av en ekstrahert fil (for eksempel CSV eller Excel) eller en form for datalagring på Azure-plattformen (for eksempel Data Lake eller SQL-server).

  Det første vi gjør når vi møtes er å avgjøre hvilke spørsmål som skal besvares om dagen, for eksempel å churn/tap av kunder. Etter det velger vi algoritmen, funksjoner og datamodell for å trene modellen. Her gjennomfører vi så mange eksperimenter som mulig. Selvfølgelig kan vi utvide workshopen noen få dager for å lage et Proof-of-Concept.
  Insight for CRM data

  Forventet effekt av workshopen:

  • Ny innsikt om kundens CRM-data, inkludert rekruttering opp mot churn/tap av kunder, segmentering mv.
  • Fungerende datamodell i Azure Machine Learning Studio
  • Utvalgt algoritme, funksjoner og opplært datamodell
  • Kunnskapsoverføring og demo/eksperimentering
  • Roadmap for videre arbeid med pilot og implementasjon

  Vil du vite mer?

  Magne Solberg magne.solberg@acando.no +47 92 01 68 05