Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Applikasjonsforvaltning

  Kontinuerlig forbedring og løpende gevinstrealisering

  Acando har et av landets beste miljøer for applikasjonsforvaltning. Vi er en langsiktig og innovativ forvaltningspartner som tilbyr kontinuerlig gevinstrealisering gjennom løpende leveranser. I en tid hvor endringene skjer raskt og kravet til reduserte utvikling- og forvaltningskostnader øker, er dette helt avgjørende for å lykkes.

  Gjennom våre tjenester tilbyr vi en kombinasjon av applikasjonsutvikling, drift og forvaltning som kontinuerlig forbedrer kundens applikasjoner. Vår proaktive tilnærming sikrer også at systemene og løsningene fungerer optimalt hele tiden.

  Acando har en velprøvd plattform med markedets standardteknologier ferdig integrert. Denne løsningen ivaretar alle krav til robusthet og sikkerhet, og lar deg utvikle et moderne grensesnitt og integrere med eksterne tjenester.

  Med vårt beste praksis-utviklingsrammeverk reduseres tiden for utvikling og test. Det minimerer også den tekniske og den funksjonelle gjelden i systemet. Dette sikrer kundene rask og kostnadseffektiv utvikling av skreddersydde løsninger som oppfyller moderne sikkerhets- og driftskrav.

  Med Acandos eksterne og kontinuerlige helhetsforvaltning slipper du også frittstående applikasjoner og komplekse systemporteføljer som øker sjansen for duplisering av data og inkonsistens. Systemet får lengre levetid og forvaltningskosten på applikasjonene blir lavere.

  Sentralt i vår tilnærming til applikasjonsforvaltning står en kombinasjon av beste praksis fra ITIL, DevOps og smidige utviklingsmetoder som SCRUM og Kanban.

  Hva hjelper vi kundene våre med?

  Brukerstøtte

  Acandos servicedesk har alltid tilgjengelig ressurser som har kompetanse og som kan hjelpe til, enten gjennom et eget verktøy eller på telefonen.

  Feilhåndtering

  Prosessen for feilhåndtering legger opp til en mer proaktiv fremgangsmåte, og fokuserer på å redusere antall hendelser ved å finne den underliggende årsaken til at feil oppstår. Dette hjelper virksomheten med å få på plass permanente løsninger.

  Endringshåndtering

  Vi sikrer at endringer som planlegges gjennomføres med forutsigbar effekt, ressursbruk og risiko. Dette gjelder både vedlikehold, programvareutvikling og alle andre tiltak som medfører endring i løsningen, programvaren eller den underliggende infrastruktur.

  Forebyggende vedlikehold

  For å sikre at løsningen er stabil og driftssikker og for å avverge at feil oppstår, utfører Acando forebyggende vedlikehold. På et tidlig tidspunkt etterser vi at bruken av programvaren ikke bidrar til problemer i løsningen. Kunden får også råd og veiledning om vedlikehold og de kontinuerlige forbedringene som skjer med programvaren, vedlikehold- og utviklingstjenestene.

  Acando dokumenterer alt forebyggende vedlikehold, også når det ikke blir gjort funn. Kunden får så resultatet av analysene.

  Konfigurasjon- og leveransestyring

  Mens konfigurasjonsstyring sørger for en oversikt over alle komponentene i de ulike systemene og hvilke versjoner som hører hjemme hvor, er målet med leveransestyring en kontrollert utrulling av programvarer og programrettelser.
  Rutiner for konfigurasjons- og leveransestyring gjennomgås alltid i etableringsprosjektet.

  Forvaltningsledelse

  Hver kunde får en egen forvaltningsleder som har det totale ansvaret for Acandos operative tjenesteleveranser. Denne personen har til enhver tid en helhetsoversikt over kundens leveranser og tjenester, og vil være kundens eskaleringspunkt ved eventuelle avvik i forhold til avtalt leveranse. Forvaltningslederen har også ansvar for kommunikasjon mot kunden – om det gjelder vedlikeholdsavtaler eller nyanskaffelser og service.

  Vil du vite mer?

  Karianne Hoel karianne.hoel@acando.no +47 905 96 804