Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Analytics

  Utnytter du verdien i dine data?

  Virksomheter produserer og henter inn stadig større datamengder, men manglende datainnsikt og beslutninger på feil grunnlag er ofte vanlig. Teknologien skyter fart og flere bransjer vil stå ovenfor store endringer, men ikke til samme tid. Hvor klar er din virksomhet til å møte fremtiden?

  Acando er spesialist på helhetlig innsamling, analyse og formidling av innsikt basert på store datamengder.

  Vi gjør om data til innsikt og handling. 

  Smarte data, AI, kognitive teknologier, NLP (Natural Language Processing), maskinlæring er alle tilgjengelige og utprøvde teknologier som forandrer virksomheter, konkurransebildet og hverdagen til de fleste av oss – og det i et stadig økende tempo.

  Vi har en velprøvd metodikk og kan by på en unik bredde med erfaring fra en rekke bransjer.

  Acando har et av de mest toneangivende miljøene i Norge med tung ekspertise innenfor alle disse teknologiene. Vi har eksperter som daglig løser utfordringer for virksomheter og skaper konkurransefortrinn, økt topplinje eller sparer kostnader ved forskjellig former for automatisering. Vi bruker både strukturerte og ustrukturerte datakilder fra mennesker og maskiner (IoT), gjerne også i sanntid.

  Hva hjelper vi våre kunder med?

  Advanced analytics

  Advanced analytics omfatter maskinlæring, kunstig intelligens og såkalt «deep learning.» Dette er et bredt fagfelt med ulike teknikker, algoritmer og tilnærminger, som strekker seg fra enkel maskinlæring, hvor datamaskinen selv forstår problemet og løser det på egenhånd, til svært avanserte «deep learning»-algoritmer som etterlikner biologisk nervevev fra hjernen eller menneskets sensoriske system.

  Maskinlæring består av mange forskjellige teknikker og metoder, ikke kun en enkelt algoritme.

  Acando er langt fremme når det gjelder avansert analyse av bilde og tale/lyd. Vi hjelper deg slik at du kan dra nytte av den informasjonen som finnes tilgjengelig i alt fra IIoT-produkter til sosiale medier, blogger og ikke-strukturerte data. 

  Text analytics

  Text Analytics kan brukes til alt fra å registrere stemningen (sentiment analyse) blant kunder og ansatte til å påvise trender i temaer på tilbakemeldinger. Det kan gi verdifull innsikt i både virksomheten selv og hos kunder. Acando tilbyr avansert og effektiv teknologi for å finne dataene og gi dem mening. Det inkluderer NLP (Natural Language Processing), som er en metode hvor datamaskiner analyserer, forstår og trekker ut mening fra tekst.

  Visualisering av innsikt og formidling

  Det har liten hensikt å finne «gullet» i dataene om ingen forstår hvor det er. Visualisering og design av brukeropplevelser har hovedfokus på nettopp det. Acando hjelper virksomheter med å skape oversikt over data på tvers av forskjellige type løsninger. Vi sammenstiller også dataene slik at de er enkle å forstå og gir et bedre beslutningsgrunnlag for virksomheten. Acando har et eget «design byrå» som utelukkende jobber med dette fagfeltet.

  Informasjonsforvaltning

  Det gir liten mening å kjøre analyser og fatte beslutninger på data hvis dataene er feil eller har dårlig kvalitet. Acando har et meget sterkt fagmiljø innen informasjonsforvaltning og semantiske løsninger. Vi har blant annet bidratt til utvikling av den norske profilen av DCAT-standarden. Informasjonsforvaltning er en helhetlig plan for forvaltningen av data i en virksomhet. Den inkluderer alt fra mottak til behandling, lagring, sikring og sammenstilling av data. Målet med dette er å sikre en best og sikrest mulig utnyttelse av informasjonen i virksomheten.

  Arkitektur for «Big data»

  Acando har egne spesialister for sammenstilling, filtrering, analyse og visualisering av enorme mengder «big data». Sammen med maskinlæring gir dette en unik kunnskap til virksomheten som kan brukes til både planlegging og styring.

  Christine Lund christine.lund@acando.no +47 982 22 188