Hvorfor universell utforming?

Hvorfor universell utforming?

Hver måned arrangerer de ulike avdelingene i Acando fagkveld. En av fagkveldene som ble arrangert i høst omhandlet hvordan man kan utvikle systemer og grensesnitt for universell utforming.