Top 10 discoveries by a Norwegian Viking working with Asian countries

Top 10 discoveries by a Norwegian Viking working with Asian countries

European and Asian countries are different. Well known! We behave different and we work different. But what can you learn about cultural differences? And what can you expect working with Asian countries? Let me give some reflections after several years working with India and Pakistan. And do have in mind this is from one humble Viking’s perspective.

10 digitale trender for 2017

10 digitale trender for 2017

For et år siden ga vi ut en rapport som fokuserte på digitale trender for 2016. Artikkelen vekte stor interesse! Vi har nå utarbeidet en ny rapport som tar for seg utviklingen i trendene som ble presentert i fjor, samt inkluderer helt nye trender som vi tror vil prege det kommende året!

Brick and mortar revolution

Brick and mortar revolution

From the Value Chain to a Distributed Value Exchange for industry ecosystems. In 2017 the revolution begins!

Forget Michael Porters value chain concept and even creating sustainable competitive advantage. We are now entering a digital revolution which is accelerating new ways of creating value, even for physical products. This will be possible through industry eco-systems enabled by blockchain based Value Exchanges!

Det digitale skiftet

Det digitale skiftet

Hvilke utfordringer står norsk næringsliv ovenfor knyttet til dagens teknologi? Og hvordan ta de riktige valgene når framtidens teknologi griper inn i din arbeidshverdag? Johan Moen deltok på Tekna sin konferanse "Det digitale skifte" og reflekterer over hvordan ny teknologi kan endre konkurransebildet og disrupte etablerte aktører.

Selvkjørende dagligvarebutikk på Fornebu

Selvkjørende dagligvarebutikk på Fornebu

Verdens første selvkjørende dagligvarebutikk ble demonstrert på Fornebu den 11.11.16. Samarbeidsprosjektet mellom Kolonial.no, SmartCity Bærum og Acando gjør det mulig å bestille varer på nett, kommunisere med den selvkjørende butikken via mobil, og be den komme hjem til deg med varer når det passer deg. 

The IT Super Heroes!

The IT Super Heroes!

When my children ask me about my job I struggle giving a good answer. I am neither a policeman, a fireman or a doctor. Which they can reflect to. How do you explain IT as a profession? IT supports the business. IT helps the business. I help our end users. Dad to the rescue! Like Superman, Ironman or Batman. They don’t really buy into it...

The Scrum Product Owner should be your top professional

The Scrum Product Owner should be your top professional

I often get the feeling that the Product Owner in a Scrum team is a highly misunderstood role. I've seen many Product Owners, good and bad. I've had the role myself as well. It seems customary however, that in many (not all!) cases the person who got this role was given it because "somebody needs to be, so you might as well do this on top of everything else you do". This is really sad. 

Tre viktigste faktorer for et bilfritt sentrum

Tre viktigste faktorer for et bilfritt sentrum

Kollektivtrafikk kan gjøre bykjerner bilfrie. Men transporten må være tilgjengelig og attraktiv for å lykkes. Med Intelligente Transportsystemer (ITS) øyner vi en løsning – men bare hvis virkemiddelet brukes riktig.

Digitalisering av industrien - henger de norske selskapene med?

Digitalisering av industrien - henger de norske selskapene med?

En 60 års reise, muliggjort i stor grad av teknologi, har ført norsk industri trygt gjennom den tredje industrielle revolusjon. Nå ser vi en ny bølge av digitalisering som vil treffe norsk industri med full kraft, og det vil skje mye raskere enn mange norske ledere er forberedt på.

Det store taktskiftet

Det store taktskiftet

Vi står midt i en varig endring av styrkeforholdet mellom menneske og maskin. Den største konsekvensen er mye høyere endringstakt. Vi trenger akselerasjon. 

Disrupsjonen rammer også deg – er du klar?

Disrupsjonen rammer også deg – er du klar?

For noen år siden snakket man mye om at spesifikke enkeltbransjer, som for eksempel telekom, media, handel og IT, var gjenstand for digital disrupsjon og bransjeglidninger. Det var riktig på det tidspunktet, men trenden har siden da forsterket seg betraktelig, og digitalisering og bransjeglidning skjer nå i absolutt alle bransjer. Det vil få dramatiske konsekvenser for virksomhetenes forretningsmodeller og fremtidig eksistensgrunnlag.

Offshoring av IT-tjenester – en døgnflue?

Offshoring av IT-tjenester – en døgnflue?

Utsetting av IT-tjenester til lavkostland ”offshore” har vært en sterk og økende trend globalt. I Norge har det tatt litt tid før offshore-aktørene har fått skikkelig fotfeste, men i de senere årene har selskaper som Infosys, Cognizant, Tata Consulting Services (TCS) og HCL Technologies vunnet betydelige kontrakter i det norske markedet. 

AMS - er vi trygge?

AMS - er vi trygge?

Energibransjen i Norge står overfor en enorm transformasjonsprosess i den kommende to-års-perioden. Innen 01.01.2019 skal alle norske husstander ha installert en ny automatisk strømmåler (AMS).

Operasjonell intelligens: hva er det, og hvordan mestrer man det i prosjektsammenheng?

Operasjonell intelligens: hva er det, og hvordan mestrer man det i prosjektsammenheng?

La oss først se på selve begrepet. Operasjonell kan nok defineres på mange måter, litt avhengig av hvilken bransje og kontekst vi befinner oss i. For denne artikkelen velger jeg å fokusere på operasjoner utført i et gitt systemmiljø, og hvordan miljøet oppfører seg over tid. Intelligens i ordets forstand kan defineres som «evnen til å oppfatte, tenke og resonnere så vel som gjenkjenne og forstå (se sammenhenger i) nye situasjoner - praktiske eller teoretiske - på grunnlag av tidligere erfaring og kunnskap.»

24 tips om kommende webdesign trends for 2015

24 tips om kommende webdesign trends for 2015

Nå som desember er i full gang og adventstiden står for tur, tenkte jeg at det var på sin plass med en liten adventskalender! I følgende blogginnlegg vil jeg beskrive 24 webdesign trends for 2015, og det vil bli presentert ett nytt tips hver dag frem mot julaften.

En konsulenthverdag: Killing me softly with .ppt

En konsulenthverdag: Killing me softly with .ppt

Denne bloggposten er til deg, kjære kunde/kollega/sjef, som egentlig er veldig flink til å holde presentasjoner, og helt trygg på at dette kan du godt. Men når du skal presentere noe for oss andre, så slenger du bare ned noen lysbilder i en fart. Helst ca fem minutter før du skal opplyse resten av verden.

Er sikkerhet viktig for meg?

Er sikkerhet viktig for meg?

Sikkerhet er et sett av krav, det  er design-parametre og det er rammebetingelser for IT-systemer. Sikkerhet er et systems evne til å hindre uønskede ting fra å skje, enten det skyldes tilfeldigheter, feil eller ondsinnede angrep.