Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Rammeavtale med Kystverket

  12. oktober 2017

  Kystverket har i dag inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS og Oslo Industrial Logic (OIL) om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data. Acando og OIL er underleverandør til Asplan Viak Internet.

  Kystverket er ansvarlig for kystforvaltning, sjøtrafikksikkerhet og beredskap mot akutt forurensing i Norge. De har i dag store mengder data tilgjengelig i egne eller eksterne systemer om sjøtrafikk, skip, los- og trafikksentraltjenester ytt til skip, værforhold, navigasjonsinstallasjoner, ulykker og hendelser, forurensing og utslipp samt egne administrative data.

  Store brukergrupper internt i Kystverket og eksternt i offentlig og privat sektor har behov for data om skipsfart og bruk av kysten. Pr i dag brukes det mye tid på å trekke ut og sammenstille data fra ulike kilder, til strukturering og til analyser.

  Kystverkets datavarehus for maritime data skal samle og strukturere kopier av data fra ulike fagsystemer og gjøre tilgangen til dataene enklere, datakvaliteten høyere og skape ny kunnskap gjennom koblinger.

  Det var stor interesse for konkurransen om rammeavtale for levering av datavarehuset der hele 16 selskaper deltok i konkurransen. Samarbeidet Asplan Viak Internet, Acando og OIL kombinerer internasjonal spisskompetanse innenfor forskning og utvikling innen stordata og semantisk teknologi, et ledende forretningsmiljø innenfor BI og datavarehusteknologi, spisskompetanse på bruk av geografisk informasjonsteknologi og inngående kunnskap om Kystverkets data og infrastruktur.

  Selskapene er veldig fornøyde med å finne denne konkurransen og gå på det utfordrende arbeidet som ligger foran i samarbeid med Kystverkets fagpersonell. Kystverkets krav og forventninger er forholdsvis unike – datavarehuset skal blant annet håndtere flere milliarder posisjoner årlig – og kravet til gode brukeropplevelser er stort.

  Ta kontakt med:

  Marianne Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813