Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Pasientreiser er en av tre finalister til å vinne årets Digitaliseringspris

  29. mai 2018

  Hvert år kåres årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor gjennom digitaliseringsprisen. Finalistene er virksomheter som har lyktes med å utnytte digitaliseringens muligheter og har utviklet gode tjenester for brukerne og samtidig effektivisert forvaltningen. Årets finalister er Pasientreiser, Samtykkebasert lånesøknad og Smart Omsorg.

  Acando har utviklet saksbehandlingsløsningen

  Pasientreiser har kommet til finalen med sitt prosjekt, "Mine pasientreiser", som gir brukerne mulighet til å søke om refusjon av pasientreiser elektronisk på helsenorge.no. ”Mine Pasientreiser” har bidratt til svært høy grad av digitalisering og automatisering i søknadsprosessen som igjen har ført til raskere saksbehandling, mer likebehandling og kostnadseffektivisering. Acando har ansvaret for utvikling av selve saksbehandlingsløsningen som mottar og behandler søknadene. Acando står bak alt fra arkitektur, systemutvikling, interaksjonsdesign, testing og prosjektledelse i løsningen.

  «Det er utrolig morsomt at Mine Pasientreiser er en av finalistene til årets digitaliseringspris. Acando har et langt og tett samarbeid med Pasientreiser og vi har over flere år sammen utviklet en brukervennlig og kostnadseffektiv løsning. Acando har lang erfaring fra de største moderniseringsprosjektene i offentlig sektor og er sterkt delaktig i flere av de store digitaliseringsprogrammene. Acando har fortsatt ansvaret for forvaltning og videreutvikling av saksbehandlerløsningen og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet i årene som kommer», sier Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando Norge.

  Kriteriene som blir lagt til grunn for Digitaliseringsprisen er:

  • Hvordan tjenesten/løsningen har bidratt til bedre samordning
  • Hvordan brukerperspektivet er ivaretatt
  • Hvilke gevinster tjenesten/løsningen har bidratt til

  70 % av søknadene mottas digitalt og over 50 % av sakene behandles automatisk

  Fra oktober 2016 fikk brukerne mulighet til å søke om refusjon av pasientreiser elektronisk på helsenorge.no. I dag mottas 70 % av søknadene digitalt og over 50 % av sakene behandles automatisk, mot tidligere kun pr. post og manuelt. Digital løsning på helsenorge.no kan brukes for å søke om dekning hos Pasientreiser som pasient, foresatt og fullmektig.

  Mine Pasientreiser har siden prosjektstart i 2013 fokusert på en enklere og tilgjengelig løsning, kvalitet og likhet i saksbehandlingen og standardisert, kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon. Prosessen bygger på digital innsending, gjenbruk av informasjon og automatisert behandling med brukeren i sentrum, uten saksbehandler som mellomledd. For brukerne er effekten mindre variasjon og større forutsigbarhet nasjonalt, høy kvalitet på vedtakene, og en saksbehandlingstid som i gjennomsnitt er mer enn halvert.

  Synergiene av samordningen mellom aktørene i prosessen har ført til en mer effektiv forvalting som bidrar til å frigi midler til andre helsetjenester, samtidig som det settes fokus på gjenbruk og deling av informasjon på tvers av tjenester i helsesektoren. Tjenesten bidrar til målet om helsenorge.no som nasjonal portal for innbyggertjenester.

  Området fremstår med en moderne og fremtidsrettet teknologisk plattform med store muligheter for ytterligere automatisering. Løsningen videreutvikles kontinuerlig i samarbeid med Direktoratet for e-helse. Et mål er at løsningen skal bli så enkel og brukervennlig at de aller fleste vil ønske å søke digitalt i stedet for på papir.

  Kilde: difi.no

  Vinneren av digitaliseringsprisen vil bli kåret til årets digitale suksesshistorie på Digitaliseringskonferansen 6. juni 2018.

  Les mer om løsningen og Acando sin rolle i prosjektet her. 

  Ta kontakt med:

  Marianne Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813