Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Seier på Landbrukets innovasjonscamp

  21. januar 2019

  Innovasjon i landbruket

  Ett av Acandos programmer er FoodTech hvor vi jobber med løsninger der teknologi møter matproduksjon. Løsningene vi utvikler skal sikre god, trygg og bærekraftig matproduksjon i Norge, og vi deltar på flere ulike arenaer for å bidra til å oppnå dette målet.

  Landbrukets innovasjonscamp

  Hvert år arrangerer Norsk Landbrukssamvirke, sammen med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, landbrukets innovasjonscamp. 30 mennesker med ulik fagbakgrunn samles til en 48 timers workshop der målet er å  finne nye og innovative løsninger på et problem. Formålet med årets camp var å skape løsninger som bedrer dyrevelferden i Norge, og løsningene ble presentert for et fullsatt publikum på Mat og Landbruk 2019.

  To av våre ansatte deltok på landbrukets innovasjonscamp og fikk kjenne på kraften som ligger i å jobbe tverrfaglig og målrettet mot en viktig problemstilling. Ola Øren, teknolog, odelsgutt og konsulent hos Acando, presenterte konseptet DigiPig på vegne av sin gruppe og gikk helt til topps i konkurransen! Gruppen til vår andre konsulent, Simon Isaksen, presenterte konseptet FarmUp og kom på en sterk 3. plass.

  Ola Øren fra Acando på Landbrukets Innovasjonscamp

  DigiPig

  DigiPig skal overvåke og dokumentere dyrevelferden til grisen ved hjelp av kamera og mikrofoner. Dataen blir sendt til en sky hvor en algoritme vil behandle dataene og gi bonden beslutningsstøtte til å opprettholde og bedre velferden til dyrene sine. Gruppen vil starte med gris, men presiserer at konseptet kan utvides til å støtte flere andre husdyrarter.

  DigiPig konseptskisse

  FarmUp

  FarmUp har som mål å motivere bonden til å jobbe kontinuerlig med dyrevelferd gjennom å skape samhold mellom bøndene og dokumentere fremgang. Bonden får presentert en status på dyrevelferden i sitt dyrehold og viser hvor han dyktig og hvor han har forbedringspotensial (statusen basere seg på dyrevelferdsindikatorer som blant annet Tine jobber med å utvikle). FarmUp kobler så bonden opp med andre bønder som har hatt de samme utfordringene og legger til rette for at bøndene kan hjelpe hverandre i sitt arbeid. Tiltak og forbedringer i dyrevelferden blir registrert og dokumentert i FarmUp.

  FarmUp konseptskisse

  Her kan du se pitchene til alle gruppene som deltok.

  FarmUp er først ut og DigiPig pitcher på 2:31:08.

  Lanbrukets innovasjonspris

  På samme konferanse bler det også delt ut en annen gjev pris, nemlig Landbruket Innovasjonspris. For femte året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut prisen til personer eller bedrifter som tør å satse på nye innovasjoner innen bioøkonomi. Årets vinner var Mimiro, et teknologiselskap etablert av Tine og Felleskjøpet.

  Mimiro skal gi bønder et digitalt verktøy for å forbedre gårdsdriften. De har utviklet en felles dataplattform som samler data fra bondens gård og sammenstiller og analyserer dataen for å gi beslutningsstøtte for bonden. Data som bonden ønsker å dele anonymt blir tilgjengelig for eksterne leverandører, som igjen kan levere bedre tjenester tilbake til bonden. Både DigiPig og FarmUp er løsninger som potensielt kan bli implementert på en slik plattform.

  Vil du vite mer?

  Marianne Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813