Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Barneskole fikk besøk av roboter, droner og Acando

  6. desember 2017

  I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1. -7.  klasse) deltar.

  Besøk av en snakkende robot


  Teknologiselskapet, Acando Norge, var i går invitert til klasserommet for å vise elevene eksempler på hva teknologi kan brukes til, og ikke minst la elevene få bli bedre kjent med roboten Pepper, VR-teknologi og droner. Eirik Norman Hansen, CEO i itch design (Acandos designbyrå) holdt et inspirerende foredrag for elevene der han blant annet viste frem hva han kan bruke chipen han har operert inn i hånda til, hvordan bransjer og fremtidige yrker vil endres, og vi fikk også en dialog med en robot fra scenen.

  Eirik Norman Hansen. CEO i itch design, holder foredrag om forskjellige funksjonene roboten Pepper kan utføre
  Bilde: Eirik Norman Hansen, CEO i itch design (Acandos designbyrå) holder foredrag om de forskjellige funkjsonene roboten Pepper kan utføre

  «For oss i Acando er det veldig viktig og spennende å delta på slike arrangement. Ved å inspirere og vise frem hvilke muligheter som ligger i programmering og teknologi, håper vi flere unge vil bli nysgjerrige på IKT og motivere dem til å utforske teknologi fra tidlig alder. Digitaliseringen skjer veldig raskt og mange av dagens skolebarn vil ha yrker vi ennå ikke vet hva er. Det vi vet, er at teknologi vil bli sentralt i de fleste bransjer og yrker i årene som kommer og at Norge har et stort behov for personer med IKT utdannelse», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge.

  Mer penger til IKT i skolen, men er det nok?

  I den nye budsjettavtalen for 2018 har regjeringen satt av 25 millioner til programmering/koding i skolen, 50 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen, 50 millioner til muliggjørende teknologier og basisfinansieringen av høyere utdanning styrkes med 100 millioner. I tillegg blir det 1000 nye IKT-studieplasser fra neste studieår.

  «Vi er glade for at partiene bak budsjettforliket har lyttet til de unges ønske om å studere teknologi og IKT-næringens store behov for teknologikompetanse», sier IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid.

  «For å imøtekomme dagens og fremtidens digitale kompetansekrav må det være minst 5000 IT-studieplasser i Norge, og relevant digital kompetanse må inn i alle profesjonsutdanninger. Vi må få et «digitalt» lærerløfte som sikrer alle lærere og lærerstudents digitale pedagogiske kompetanse. Koding bør innføres som både metode og fag, i tillegg bør det etableres spesialiserte teknologiskoler på lavere nivå», sier Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

  Teknoloig er rundt oss hele tiden

  Marcus Kathrud, Avdelingsleder, ved Aronsløkka skole sier: «Teknologi er en naturlig del av vår hverdag, og skal utnyttes for å skape gode, stimulerende læringsmiljøer. For oss betyr digital kompetanse det å tilegne seg kunnskap og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og ha digital dømmekraft. I tillegg er det en viktig del av kompetansegrunnmuren - de grunnleggende ferdighetene som må dannes i løpet av elevenes skolegang. Dette er viktig for elevene om de skal mestre sine liv og lykkes på arbeidsmarkedet på lang sikt. Det er i dette perspektivet at kodeuken er en av mange aktiviteter vi har som en del av vår skolehverdag.»

  Elevene vil i løpet av kodeuken utvikle ferdigheter til å benytte digitale verktøy og tjenester, i tillegg til at teknologien skal brukes som en naturlig og integrert del av læringsarbeidet for øvrig. Uken er ment som en inspirasjonsuke der teknologien skal bidra til å gi eleven evnen til innovasjon, nytekning og omstilling.
  Elever prøver VR-brillerBilde: Elevene får testet ut VR-briller og oppleve hvordan overbevisende illusjoner skapes i et kunstig miljø. 

  Elevene ved 6.trinn på Aronsløkka skole i Drammen viste stort engasjement og var nysgjerrige på hvordan teknologi kan gjøre læringsprosessen mer spennende. Elevene fikk hilse på den snakkende roboten Pepper som kunne fortelle om hvordan tilsvarende roboter blir tatt i bruk i resepsjoniststillinger i England og Japan og ikke minst så sang Pepper bursdagssang til de som nylig hadde feiret bursdag.

  En flygende drone som styres med håndbevegelse, samt en hanske som kan brukes som mobiltelefon med innebygd mikrofon og høyttaler i fingertuppene, ble møtt med stor begeistring og nysgjerrighet. Elevene nølte ikke med å stille spørsmål og var genuint interesserte i utforskningsprosessen av nye teknologier som mest sannsynlig kommer til å forandre måten vi forholder oss til verden og organiserer hverdagen på.
  Elevene får prøve dronerBilde: Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge deler teknologi begeistring med elever under demonstrasjon av drone.

  Ved siden av å arrangere kodeuken jobber Aronsløkka skole med spillaktiviteter for læring med utgangspunkt i PS4 og produksjon av AronTV som et innovasjonsprosjekt. Alle elevene ved skolen fått utdelt sitt eget digitale læringsbrett (iPad), de har droner, 3D printere og flere apper som skal stimulere til koding og læring. I tillegg har skolen en egen teknologicoach som arbeider med kreativ bruk av teknologi.

  Tidligere i høst la Regjerningen frem «Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021» der noen av tiltakene som fremkommer er:

  • Teknologi og koding inn i skolens læreplaner
  • Valgfag i koding permanent ordning fra 2019
  • Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående
  • Plikt til universell utforming av digitale læremidler
  • Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov
  • Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen

  Ta kontakt med:

  Marianne Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813