Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Autonome busser til Norge

  11. mars 2016

  I går var hele toppledelsen i Samferdselsdepartementet i møte med selskapet Robosoft/Easymile og Acando. Easymile er et av selskapene som jobber med utvikling av førerløse busser, og deres prototyp EZ10 som allerede ruller rundt i pilotprosjekter flere steder i verden.

  "First and list mile" er gåturen fra døren hjemme til bussholdeplass eller T-banestasjon, og tilsvarende i andre enden av reisen frem til døren på jobben. Denne gåturen resulterer ofte i at folk tar bilen. Bilen skaper behov for å bygge ut veier, parkeringsplasser og skaper masse forsinkelser for mange på vei til jobben. Ikke minst forurenser bilene også mye.

  Acando har kompetanse, og en egen avdeling som er langt framme på området ITS (Intelligente Transport Systemer). Vårt fokus er å bidra til bruk av Intelligente Transport Systemer for å redusere behovet for utbygging av vei og parkeringsanlegg. Målet er å få transporten over på smarte løsninger, noe som bidrar til bedre utnyttelse av ressursene vi allerede har, mer bruk av kollektiv transport og et godt bymiljø. "Smart City" konseptets målsetning er å få redusert forurensningen, sløsing med energi og å utnytte infrastrukturen mer optimalt.

  Vi synes det er utrolig kjekt å få oppmerksomhet for vårt arbeid fra regjeringen og viser til Nettavisens artikkel, Solvik-Olsen vil ha selvkjørende busser i Norge! Acando hadde to representanter til stedet i dette møtet, Olav Madland (ITS ansvarlig Acando) og Frode Kjos (seniorrådgiver Acando).