Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Acandos årsrapport 2015

  12. februar 2016

  Teksten er hentet fra vår svenske pressemelding på konsernnivå om Acandos årsrapport for 2015.

  Kvartalet 1. oktober  - 31. desember 2015

  • Nettoomsättning 565 MSEK (620)
  • Rörelseresultat 62 MSEK (35*)
  • Rörelsemarginal 10,9 % (5,7 %)
  • Resultat efter skatt 60 MSEK (26)
  • Resultat per aktie 0,59 SEK (0,25)

  Ackumulert 1. januar - 31. desember 2015

  • Nettoomsättning 2 115 MSEK (1 856)
  • Rörelseresultat 168 MSEK (43*)
  • Rörelsemarginal 7,9 % (2,3 %)
  • Resultat efter skatt 131 MSEK (30)
  • Resultat per aktie 1,27 SEK (0,35)
  • Likvida medel 93 MSEK (76)
  • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 SEK (1,00) per aktie, motsvarande totalt cirka 123 MSEK (103)

  Koncerchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

  Under 2015 fortsatte Acandos utveckling mot att bli norra Europas ledande konsultbolag. Finansiellt omsatte koncernen för första gången över 2 miljarder kronor och med ett rörelseresultat om 168 MSEK levererar vi den största vinsten i bolagets historia. Lönsamheten har stärkts kontinuerligt under året i alla våra viktiga geografier. De strukturella förändringar som under de senaste åren genomförts i Tyskland och Norge med förändrad kundbas, operativa effektiviseringar och fokus på tjänster med hög tillväxtpotential bidrar till en stärkt position på marknaden och ökad lönsamhet för helåret. De synergier vi förväntat oss i Sverige av samgåendet mellan Acando och Connecta, både som effektiviseringar och som nya kundmöjligheter har under året realiserats fullt ut och framförallt bidragit till att skapa ökad lönsamhet drivet av ökad beläggning genom större projektdrivna leveranser och ett brett erbjudande i de mest intressanta branscherna.

  Vi fortsätter utvecklas mot en tydlig digital transformationspartner. Bredden i vårt erbjudande, spännvidden från strategisk insikt till digital innovation och en stark genomförandekraft ger oss nya möjligheter varje dag.

  Industrier och branscher som vi tidigare uppfattat som traditionella är nu digitala pionjärer och våra viktigaste digitala partners. Vi arbetar med intelligenta transportsystem, avancerade kart- och trafikinformationstjänster och självstyrande fordon i Norge. Vi förenklar kommunikationen mellan förare och bil hos en av våra tyska kunder och analyserar konsekvenser av digitala scenarios hos en av våra svenska kunder i transportsektorn. Vi är också stolta över att ha fått svenska Trafikverkets förtroende att gemensamt med våra partners bidra till att effektivisera och öka precisionen i underhållsarbetet genom bättre och mer enhetlig informationshantering. Projektet är ett av Acandos större och tilldelningen skedde i konkurrens med globala aktörer. Vår förmåga att identifiera den mest relevanta tekniska lösningen, erfarenhet av komplexa projekt och förmåga att nära interagera med kund och partners ger oss en fördel. Att projektet dessutom bidrar till en ökad samhällsnytta gör oss förstås extra stolta.

  Vi tror på en värld med större förmåga där vi bidrar till att skapa större värden genom att accelerera talanger och göra den talangen tillgänglig för våra kunder. Vi är stolta över alla som har valt att vara en del av Acando, alla de initiativ som tas och för alla förtroenden våra kunder ger oss. Kraften i vår kollektiva förmåga och var och ens ambition utmärker oss.

  Ibland blir man extra stolt över det vi representerar. Som när en av våra medarbetare, på eget initiativ, genom ett hackathon i Norge, en FN-konferens och en utmärkelse i Abu Dhabi på outgrundliga vägar hamnar i presskonferens på Mauritius tillsammans med Mauritius miljöminister, med täckning i alla nationella medier, för att prata om digital innovation som stöd för biologisk mångfald. Läs mer om biocaching på biocaching.com och facebook.com/biocaching.

  Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016.

  Mer information 

  Carl-Magnus Månsson, vd och CEO +46 8 699 73 77
  Anneli Lindblom, CFO +46 8 699 73 09

  Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fyra länder. Acando omsatte över 2 miljarder 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

  Les hele pressemeldingen her!