Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Acando har vunnet rammeavtale med Mattilsynet

  20. mars 2017

  Mattilsynet har tildelt Acando, med Computas som underleverandør, rammeavtale for utvikling og vedlikehold av nye tilsynsløsninger i tråd med Mattilsynets målbilde frem mot 2020. Rammeavtalen har en verdi på 150-200 millioner fordelt over 3+1+1+1 år. Per Håvard Pedersen og Sven Ivar Mørch avtale signering
  Mattilsynets IKT-direktør Per Håvard Pedersen og Adm.dir. Sven Ivar Mørch i Acando Norge.

  Mattilsynet skal igjennom en større digitaliseringsprosess og ønsker å se helhetlig på den fremtidige utviklingen og forvaltningen av deres nye løsninger. Viktige momenter for Mattilsynet er hvordan brukerne best utfører sine oppgaver, ivaretakelse av data- og systemsikkerhet, og hvordan utviklingen påvirker Mattilsynets portefølje og arkitektur.

  «Inngåelse av denne avtalen er en stor milepel for oss. Dagens tilsynsløsning ble implementer for 10-12 år siden og bærer preg av de utfordringene vi hadde på det tidspunktet. Løsningen har absolutt vært en suksess, men målbildet har endret seg. Ved å integrere digitale verktøy inn i våre arbeidsprosesser kan vi utnytte våre ansattes fagkompetanse på en smidig og mer effektiv måte. Vi ser frem til å starte samarbeidet med Acando og Computas», sier Per Håvard Pedersen, IKT direktør Mattilsynet.

  Sterk samarbeidskonstellasjon sikrer kapasitet, kompetanse og erfaring

  Mattilsynet er en profesjonell organisasjon som stiller høye krav til kompetanse, bredde og kapasitet. Dette krever en leverandør med solid erfaring og fartstid i offentlig sektor. Med Acandos og Computas lange erfaring fra det offentlige og domenekunnskap, vil Mattilsynet få den tyngden og fleksibiliteten som oppgaven krever. 

  Acando og Computas utfyller hverandre godt, idet selskapene samlet utgjør Norges største og mest kompetente miljø for saksbehandling og arkitektur i offentlig sektor. Samtidig har Acando og Computas den nødvendige erfaring som skal til for å imøtekomme Mattilsynets visjoner og mål som er satt for en fremtidsrettet og digital plattform for tilsyn.

  Acando befester sin posisjon

  «Acando har lang erfaring fra de største moderniseringsprosjektene i offentlig sektor og er sterkt delaktig i flere av de store digitaliseringsprogrammene. Senest høsten 2016 vant Acando leverandøravtale med NAV om utvikling og vedlikehold av vedtaksløsning som underleverandør til Sopra Steria, i tillegg til rammeavtaler med SVV og HINAS. Det at vi vinner denne rammeavtalen med Mattilsynet befester vår posisjon rundt digitalisering av offentlig sektor. Nå gleder vi oss til samarbeidet med Mattilsynet i årene som kommer», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge. Artikkel på digi.no: Mattilsynet skal digitalisere for nær 400 millioner kroner. Nå er rammeavtalene signert.

  Om Acando

  Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT. Acando kombinerer strategisk innsikt og forretningskompetanse med tung teknisk ekspertise og inngående forståelse av markedet. I et tett partnerskap med våre kunder skaper vi økt forretningsverdi.

  Acando Gruppen har ca. 1600 ansatte i fire land i Europa og leveransesenter i Latvia. Acando hadde en omsetning på nærmere 2,2 milliarder svenske kroner i 2016 og er notert på Nasdaq Stockholm. www.acando.no

  Om Computas 

  Computas er et løsningshus basert i Norge som leverer tjenester og løsninger innen arbeidsprosesser og samhandling. Vi har levert en rekke spennende løsninger innen både offentlig og privat sektor. Tett samarbeid med kunder og partnere gjør at vi kan skape markedets beste løsninger. Vår kjernekompetanse er systemutvikling, arkitektur, integrasjon, brukeropplevelse, prosjektledelse og rådgivning.

  Computas har 249 ansatte og er 100% ansatteid. Vårt hovedkontor ligger på Lysaker og vi har et regionskontor i Stavanger. Vårt leveransekontor Computas Development Center ligger i Bucuresti, Romania. www.computas.com

  Om Mattilsynet

  Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann. Vi skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig fiske- og dyrehold. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

  Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og veiledning om regelverk, føre ett risikobasert tilsyn, formidle informasjon og faglige råd og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglige råd til Landbruks – og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Heles- og omsorgsdepartementet. www.mattilsynet.no

  Ta kontakt med:

  Marianne Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813