Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Acando har vunnet rammeavtale med Brønnøysundregistrene

  30. juni 2017

  Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.

  Budsjettmessig avsetning for anskaffelsen er ikke endelig spesifisert, men beregnet verdi antas å være et snitt på ca. 300 MNOK for hele prosjektperioden. Kontraktens varighet er 3 år, med opsjon på forlengelse med ytterligere 1+1+1+1 år.

  Brønnøysundregistrenes visjon er tillit og fornyelse av samfunnet

  Hovedmålene for registerdelen er å være en tillitsskapende myndighetsutøver og datakilde, gjøre næringslivets samhandling med norsk forvaltning enklere og gjøre norsk forvaltning enklere. Prosjektets hovedkonsept er å utvikle en ny digital registerplattform. Hensikten er å erstatte utdaterte systemløsninger i tide, for å sikre Brønnøysundregistrenes fortsatte evne til å levere gode registertjenester, tilpasset nye krav og forventinger som følge av overgangen til digital forvaltning.

  Næringsliv, myndigheter og innbyggere er avhengig av å samhandle hver eneste dag. For at dette skal kunne skje på en trygg og effektiv måte, må vi ha tillit til at det finnes oversikt over - og åpenhet om - hvem som forplikter seg til hva. Gjennom sin registerdrift sikrer Brønnøysundregistrene at rettigheter og ansvar er klart definert, og at denne informasjonen er enkelt tilgjengelig for oss alle, på nett. Ved å sørge for effektiv deling av informasjon mellom offentlige etater, blir kontakten med myndighetene enklere og mer enhetlig. Til sammen gir dette en mer effektiv og tilgjengelig offentlig forvaltning, og økt verdiskapning i norsk økonomi.

  Acando befester sin posisjon rundt digitalisering av offentlig sektor

  Brønnøysundregistrene skal gjennomføre et omfattende utviklingsarbeid for å fornye registersystemene. Prosjektet vil være det største prosjektet som er gjennomført ved Brønnøysundregistrene, og resultater fra prosjektet vil gripe inn i hele verdikjeden og gi store eksterne gevinster. Den inngåtte rammeavtalen gjelder anskaffelse for kjøp av IKT konsulenttjenester hovedsakelig innen srummastere, systemutviklere og testutviklere. Etter overtakelsen og avslutning av prosjektet skal Brønnøysundregistrene drifte, forvalte og videreutvikle systemet i egenregi.

  «Acando har lang erfaring fra de største moderniseringsprosjektene i offentlig sektor og er sterkt delaktig i flere av de store digitaliseringsprogrammene. Tidligere i år vant vi rammeavtale med Mattilsynet, og høsten 2016 inngikk vi avtaler med NAV, SVV og HINAS. Det at vi vinner denne rammeavtalen med Brønnøysundregistrene befester vår posisjon nok en gang rundt digitalisering av offentlig sektor. Brønnøysundregistrene har vært en kunde av Acando i flere år og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet i årene som kommer», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge.

  Om Acando

  Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT. Acando kombinerer strategisk innsikt og forretningskompetanse med tung teknisk ekspertise og inngående forståelse av markedet. I et tett partnerskap med våre kunder skaper vi økt forretningsverdi.

  Acando Gruppen har ca. 1600 ansatte i fire land i Europa, i tillegg til et leveransesenter i Latvia. Acando hadde en omsetning på nærmere 2,2 milliarder svenske kroner i 2016 og er notert på Nasdaq Stockholm. www.acando.no

  Om Brønnøysundregistrene

  Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet og har forvaltningsansvar for Altinn. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. For øvrig vises det til www.brreg.no når det gjelder generell informasjon om Brønnøysundregistrene. Det er for tiden ca. 570 ansatte ved Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene er underordnet Nærings- og fiskeridepartementet, og får bevilgninger over statsbudsjettet.

  Ta kontakt med:

  Mariane Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813