Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Acando har vunnet IKT rammeavtaler hos SVV og innen helsesektoren

  19. desember 2016

  Acando har sammen med to ulike samarbeidskonstellasjoner vunnet to rammeavtaler.

  Acando har vunnet rammeavtaler for konsulenttjenester innenfor IKT området hos Statens Vegvesen.

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet (SVV) har tildelt Acando, i en samarbeidskonstellasjon sammen med Metier, Computas og KnowIT, rammeavtaler for konsulenttjenester innenfor IKT området. Rammeavtalen gjelder «Leveranseoppdrag IKT» (omfang 400-600 MNOK) og «Kompetanseoppdrag IKT (omfang 500-700 MNOK), samt «Spesialiserte tjenester IKT». Det skisserte uttaket er basert på foreløpig anslag og varigheten for rammeavtalene er 2 år med mulighet for forlengelse på 1 + 1 år.

  Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV) ønsket å inngå rammeavtale for konsulenttjenester innenfor IKT området. Avtalene skal dekke behov for kompetanse som SVV ikke har tilgjengelig i egen etat på ett gitt tidspunkt, eller der det er et selvstendig behov for ekstern oppgaveløsning. Avtalene kan også benyttes ved behov for ekstra kapasitet.

  Rammeavtalene gjelder:

  1. Leveranseoppdrag IKT
  2. Kompetanseoppdrag, IKT
  - IKT rådgivning, styring og ledelse
  - Generell IKT bistand
  3. Spesialiserte tjenester IKT (Acando er underleverandør)
  - Geomatikk
  - Business Intelligence

  En samarbeidskonstellasjon gir en dekning for alle områder

  Selskapene Acando, Metier, Computas og KnowIT har dannet en samarbeidskonstellasjon som til sammen gir en dekning for alle delområder på SVV sine rammeavtaler for Leveranseoppdrag, IKT og Kompetanseoppdrag, IKT.

  Samarbeidet er basert på prinsippet om å utnytte selskapenes samlede kapasitet og kompetanse for å kunne yte best mulig tjenester til SVV.

  Selskapene er enige om å benytte hverandres ressurser på de delområdene selskapene har sin spisskompetanse og faglig kan gjøre den beste jobben for kunden. Modellen passer forretningsmodellene til selskapene. Selskapene er også underleverandør til hverandre.

  Den samlende konstellasjonen med Acando som hovedleverandør og underleverandører utgjør totalt sett over 3000 ansatte i Skandinavia, hvorav over 900 ansatte i Norge, fordelt med kompetanse og kapasitet til å betjene alle fagområder som er etterspurt. Konstellasjonen har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal, Porsgrunn, Kristiansand og Ålesund.

  Acando har et langt kundeforhold med Statens Vegvesen

  Statens Vegvesen er en av Acando sine største kunder, og representerer en sektor som Acando har jobbet med helt siden selskapet ble etablert i Norge i 1997. Acando har erfaring bade nasjonalt og lokalt i de ulike regionene og har hatt oppdrag hos SVV siden 2007.

  «SVV har vært en viktig kunde for Acando i en årrekke og vi er meget fornøyde med at vi vinner disse rammeavtalene. Acando har opparbeidet seg lang bransjeerfaring fra mange års samarbeid, og vi befester med dette vår posisjon hos SVV. Intelligente transport systemer (ITS) er et viktig satsningsområde for Acando, og det er spennende å delta i prosjekter som kan gjøre transport smartere, sikrere og mer miljøvennlig. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og bistå med vår kompetanse innen blant annet rådgivning, arkitektur, systemutvikling og systemforvaltning i SSVs fremtidsrettede IKT prosjekt», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge.

  Artikkelen har også vært publisert på Computerworld; Statens Vegvesen valgte Acando.

  Acando har vunnet IKT rammeavtaler innen helsesektoren

  Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) har tildelt Acando, i en samarbeidskonstellasjon sammen med Metier og IT-consult, rammeavtaler på IKT-tjenester. Rammeavtalenes verdi er estimert til ca. 400 millioner NOK pr år og avtalen har en varighet på 2 år med mulig forlengelse på 1 + 1 år. Rammeavtalenes verdi er basert på statistikk og estimerte forbruk.

  Rammeavtalene gjelder for følgende delområder:

  • Program og prosjektgjennomføring
  • Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
  • Arkitektur
  • Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
  • Testledelse og release-gjennomføring
  • Elektronisk samhandling/ integrasjoner/ systemutvikling
  • Drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer
  • Datakommunikasjon og telekommunikasjon
  • Applikasjonsforvaltning
  • Klientplattform

  Samarbeidskonstellasjonen vil betjene alle fire helseregionene

  Selskapene Acando, Metier og IT-consult har dannet en samarbeidskonstellasjon som til sammen gir en dekning for alle delområder på HINAS sine IKT-rammeavtaler. Samarbeidet er basert på prinsippet om å utnytte selskapenes samlede kapasitet og kompetanse for å kunne yte best mulig tjenester til kunden.

  Den samlende konstellasjonen med hovedleverandører og underleverandører utgjør totalt sett over 3000 ansatte i Skandinavia, hvorav over 1000 ansatte i Norge, fordelt med kompetanse og kapasitet til å betjene alle fire helseregionene. Konstellasjonen har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal, Porsgrunn, Kristiansand og Ålesund.

  Acando har lang erfaring i helsesektoren

  Helsesektoren er en av Acandos største områder og en sektor som Acando har jobbet med helt siden selskapet ble etablert i Norge i 1997. Acando har erfaring med sektoren både nasjonalt og lokalt i de ulike helseregionene.

  Eksempler på nasjonale prosjekter er arbeid med etableringen av en tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten, leveranse og forvaltning av saksbehandlingsløsning for refusjon av utgifter for pasientreiser og prosjektledelse, koordinering og testledelse i Nødnett-prosjektet.

  Eksempler på regionale prosjekter er leveranse av IDM/IAM løsninger på Nye St Olavs hospital og Nye Ahus, arbeid med kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge og leveranse av programvare, konsulentbistand innenfor Identitetsfederering og Single Sign-On for webtjenester til Helse Sør-Øst/Sykehuspartner. I tillegg har vi levert minjournal.no (fellesløsning i Helse Sør-Øst), avviksløsning (Achilles), organisasjonsforvaltningsløsning (fellesløsning i Helse Sør-Øst under implementering) og intranett til Oslo universitetssykehus.

  «At vi vinner rammeavtaler med HINAS er en viktig bekreftelse av leveransene vi har gjort tidligere og kompetansen vi besitter. Helsesektoren står ovenfor store digitaliseringsprosjekter, og effektive og brukervennlige IKT løsninger kan bidra til at de ansatte får frigjort mer tid til å fokusere på sine primæroppgaver og at pasientene får økt service og best mulig behandling», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende Direktør i Acando Norge.

  Artikkelen har også vært publisert på Computerworld; Storkontrakt til konsulentfellesskap.