Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Acando delårsrapport 1. januar - 30. september 2016

  27. oktober 2016


  Kvartalet 1. juli - 30. september 

  Nettoomsättning 469 MSEK (427)
  Rörelseresultat 33 MSEK (22)
  Rörelsemarginal 7,1 % (5,1 %)
  Resultat efter skatt 28 MSEK (14)
  Resultat per aktie 0,27 SEK (0,14)

  Ackumulert 1. januar - 30. september

  Nettoomsättning 1 573 MSEK (1 550)
  Rörelseresultat 129 MSEK (106)
  Rörelsemarginal 8,2 % (6,9 %)
  Resultat efter skatt 113 MSEK (71)
  Resultat per aktie 1,09 SEK (0,68)
  Likvida medel 68 MSEK (45)

  Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterer


  För årets tredje kvartal visar vi en fortsatt stark finansiell utveckling, med en vinstökning på 50 procent och en tillväxt på 10 procent jämfört med föregående år. Vi lyckas i allt högre grad konvertera marknadens möjligheter till större uppdrag och djupare relationer hos våra största kunder. Vi behöver fortsätta växa, och det är glädjande att vår talangpool växer, vi behöver er alla och mer därtill. Därför blir vi extra glada över en hedrande femteplats på listan över de mest populära traineeprogrammen i Sverige.

  Ännu mer glädjande är att Acando fortsätter utvecklas i den riktning vi gemensamt stakat ut och jag är stolt över den resa vi är mitt i tillsammans med våra kunder och medarbetare. När vi under sommaren samlade all vår talang för att återge våra kundhistorier för varandra så insåg jag att det finns så mycket att berätta. Hur kund- och användarbeteende och teknologi som drivkrafter är helt avgörande. Hur förmågan att skapa insikt och kraft i transformation är vårt kännemärke och hur insikter från affärsmodell till arkitektur gör våra uppdrag framgångsrika. Vi vill att alla får uppleva en modern digital arbetsplats, vi ser hur alla kanaler blir en upplevelse, vi tycker att kundresa och patientresa borde vara samma sak. Vi tror att fordon kör sig bäst själva, vi vet att kundinsikt är mer än kunddata, vi driver gärna en molntransformation och vi kopplar gärna upp järnvägen eller bilen. Vi förstår att digitala förutsättningar öppnar helt nya marknader för våra kunder och vi är stolta över potentialen i all vår samlade talang. Men framförallt är vi helt övertygade om att det personliga åtagandet från var och en av oss är vårt sätt att förtjäna våra kunders förtroende.

  Det förtroendet har under kvartalet manifesterats i flera nya, större projekt. Vi har av Electrolux fått förtroendet att införa en ny global digital arbetsplats. Den nya digitala arbetsplatsen är baserad på Microsoft Office 365 och Acandos paketerade lösning Acando Collaboration Platform (ACP) som finns implementerad hos ett 40-tal kunder. I Norge har Acando, tillsammans med en partner, vunnit en upphandling avseende ett projekt som syftar till att definiera och bygga en ny digital lösning för hantering av bland annat föräldraförsäkring. Projektet visar återigen på Acandos starka ställning som leverantör till offentlig sektor i Norge och är ett av de största åtagandena i Acandos historia.

  Jag vill också välkomna tyska Brickmakers till Acando. Förvärvet stärker koncernens redan goda position som digital helhetsleverantör genom en tydlig profil inom mobila- och webbaserade tillämpningar. Acando vill vara en naturlig partner på våra kunders digitala äventyr och Brickmakers förstärker den positionen.

  Acandos vision är ”A more capable world”, och vi skapar större förmågor i varje uppdrag, hos oss själva, våra medarbetare, våra kunder och i världen runt oss.

  Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 08:00 (CET).

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Carl-Magnus Månsson, vd och CEO +46 8 699 73 77
  Anneli Lindblom, CFO +46 8 699 73 09

  Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm.