Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Acando har vunnet nordisk rammeavtale med Posten

  9. mai 2018

  Posten Norge AS har inngått rammeavtale med leverandører av konsulenttjenester innen strategi og forretningsutvikling. Acando har vist sin styrke innen kompetanseområdene innovasjonsstrategi, logistikk- og verdikjedeutvikling, kostnadseffektivisering og forbedring, og digital strategi. Rammeavtalene skal dekke fremtidige behov for hele konsernet, inklusive datterselskaper.

  Posten Norge AS har en sammensatt virksomhetsportefølje, som spenner over et vidt spekter av forretningsområder, produkter og tjenester. Konsernets markeder er i kraftig endring og selskapet er inne i en fase med posisjonering og videreutvikling i henhold til utviklingen i markedet, endrede kundebehov og konkurransesituasjonen. 

  Posten Norge ønsker rådgivning forbundet med de strategiske utviklingsmulighetene, støtte i forretningsutvikling og gjennomføring, samt relatert økonomisk og administrativ rådgivning.

  Acando har lang erfaring med strategi og forretningsutvikling

  Rammeavtalen med Posten Norge omfatter hele Norden og Acando vil utnytte hele sin nordiske organisasjon i leveransene. Avtalen har en varighet på to år med mulig forlengelse på opptil fire år.

  «Det at vi vinner denne rammeavtalen på et nordisk nivå er veldig viktig for oss. Acando har vokst seg til et stort konsern og at vi kan dra nytte av vår samlet kompetanse på tvers av landegrenser, viser at vi sammen stiller sterkt i markedet og at det kommer våre kunder til gode, sier Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando.

  «Det er utrolig spennende at vi har vunnet denne rammeavtalen med Posten Norge. Acando er et av Nordens ledende konsulentselskap på logistikkløsninger og supply chain. Vi har et unikt miljø innen teknologidrevet innovasjon og kan levere tjenester i hele verdikjeden fra strategisk innsikt, til strategiformulering kombinert med prototyping og proof-of-concept i vårt eget labmiljø. Acando har også omfattende erfaring fra store endringsprosjekter med fokus på å få organisasjonen enda mer kundeorienterte for å videre oppnå økt effektivitet, kvalitet og leveringsevne. I tillegg har vi lang erfaring fra prosjekter som omhandler digital strategi, transformasjon og tjenestedesign for ledende virksomheter. Vi ser virkelig frem til et spennende samarbeid med Posten Norge i tiden som kommer», sier Mørch.

  Vil du vite mer?

  Marianne Røgeberg marianne.rogeberg@acando.no +47 902 60 813