Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Bærekraftige prosjekter

  Acandos ambisjon er å skape "A more capable world". Vi skal utfordre den nåværende situasjon, gjøre ting bedre og oppnå gode resultater. Vi ønsker å utgjøre en forskjell og skape innflytelse - hver dag.

  Innflytelse er mer enn profitt - det handler om et bærekraftig samfunn og en varig planet.

  Ved å bevisst fokusere på FNs bærekraftsmål ønsker vi å skape nye veier til forretningsmuligheter og innovasjon sammen med våre kunder. Vi har en egen satsning på området og målet vårt er todelt:

  • Å hjelpe våre kunder med å styrke deres virksomhet og møte deres utfordringer på en mer bærekraftig måte.
  • Å sette større fokus på hvordan vår kunnskap og erfaring fra design, produktutvikling og teknologi kan løse lokale og globale bærekraftsutfordringer.

  Det finnes flere eksempler på hvordan virksomheter har generert nye forretningsområder gjennom å kombinere bærekraft med business. Vi er stolte over å kunne presentere noen av våre bærekraftige prosjekter her og vi håper å få til enda flere i tiden fremover.

  Greenbag 

  Greenbag - fiskeoppdrett

  Bærekraftig oppdrett i lukkede omgivelser som ivaretar både fisk og mennesker på en skånsom måte. 

  Greenbag er et lukket merdsystem for fiskeoppdrett der rent vann pumpes opp fra havdypet, slik at det blir jevnere vannkvalitet, lavt lusepåslag og redusert lusebelastning både for fiskehelse og økonomi. Renseteknologien gjenskaper fiskens naturlige miljø ved å bevege vannet motstrøms og medstrøms, og alt avfall blir effektivt samlet opp i bunn av merd som reduseres miljøavtrykket på omgivelsene til et minimum.

  Inventas (Acandos datterselskap) har vært en strategisk samarbeidspartner i hele designprosessen fra konseptutvikling av system og løsninger, frem til detaljutvikling og bygging av hele anlegget. De første to merdene ble satt i drift hos Hardingsmolt sommeren 2018.

  Les mer her!

  Smart febertermometer

  Smart febertermometer

  Et nytt intelligent febertermometer kan bidra til å forutse alvorlige epidemier, og har potensial til å redde millioner av liv og spare flere milliarder dollar.

  Feber er noe infeksjonssykdommer har til felles. Mange tilfeller av høy feber i et geografisk område kan indikere at et utbrudd er i gang og systemet som er basert på kunstig intelligens vil varsle rette instanser som raskt kan gjøre nærmere undersøkelser og tiltak.

  Inventas (Acandos datterselskap) har sammen med gründerne i Intermed utviklet en fungerende prototype og Inventas har bidratt med konseptutvikling, design, konstruksjon, elektronikk og programmering.

  Les mer her! 

  MetOp

  MetOp - jordobservasjonssatellit

  Instrument som påviser gasser og temperaturendringer i atmosfæren. 

  MetOp er et instrument i Sentinel-5, en jordobservasjonssatellitt som skal påvise gasser og temperaturendringer i atmosfæren. Den dekker hele overflaten av kloden i løpet av 48 timer. «Dette er kanskje et av våre viktigste prosjekt som bidragsyter til å bevare miljøet på jorda», sier William Braathen i Bitvis.

  Bitvis (Acandos datterselskap) har implementert et reguleringssystem i en chip for å kontrollere ramp-up, temperatur og bølgelengde på en laserstråle som sendes ned i atmosfæren på jorda. Det reflekterte lyset angir atmosfærens tilstand. Man vil med dette instrumentet i fremtiden kunne pålegge land og geografiske områder eget miljøgebyr etter hvem som forurenser mest. De geografiske forurensningskartene vil bli svært detaljerte og vil i nær fremtid avsløre miljøverstingene slik at man kan iverksette konkrete tiltak.

  Les mer her! 

  Selvkjørende busser

  Selvkjørende buss

  Reduserer forurensing og gjør at flere velger kollektivtrafikk.

  Acando står bak innførsel og markedsintroduksjon av selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger. Vi har de siste 3 årene prosjektert og gjennomført demonstrasjoner i hele Norge, og over 25.000 personer har til nå prøvekjørt den selvkjørende bussen.

  Sommeren 2018 reiste over 10 000 passasjerer med de selvkjørende bussene på Fornebu. Disse bussene er helelektriske og vil bidra til mindre forurensing da flere personer vil velge å la privatbilen stå parkert og heller velge kollektivtrafikk.

  Les mer her! 

  Axess Climate Roadmap 

  Effektiv produksjon av olje og gass reduserer klimagassutslipp.

  Mer ressurseffektiv produksjon av olje og gass har et enormt potensial for reduksjon av klimagassutslipp. Bransjen har begynt å sette fokus på dette, og trenger hjelp av leverandørindustrien.

  Gjennom tjenestedesignprosjektet «Axess Climate Roadmap» har Inventas (Acandos datterselskap) bidratt til å identifisere innsatsområder og definere en miljøstrategi for oljeserviceselskapet Axess. De satser på digitale løsninger og vil utfordre bransjen med alt fra automatisert inspeksjon og vedlikehold, til nye kontraktsformer som gir incentiv for ressursbesparelser. Vi jobber nå videre med å definere konkrete innovasjonsprosjekt for utvikling av nye verktøy og metoder.

  Les om løsningen i Dagens Næringsliv!