Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Magnus Hauge Skeide

  Magnus er 27 år og er utdannet sivilingeniør innen kommunikasjonsteknologi fra NTNU. Utdanningen har gitt Magnus et fundament for å takle tekniske utfordringer. Han er i tillegg dyktig til å skape en helhetlig forståelse for omfattende problemstillinger. I fremtiden drømmer Magnus om å bli CTO.

  Magnus er en positiv person som alltid jobber målrettet og med godt humør. Ved siden av studiene har han hatt ulike undervisnings- og outreach-jobber ved NTNU og Institutt for Data- og Informasjonsteknologi. Magnus startet i Acandos talentprogram 1. august 2017.

  I løpet av det første året hos Acando har Magnus jobbet med flere prosjekter både internt og eksternt: 

  «Etter introperioden gikk de fleste inn i en fase med teknisk kompetansebygging for å gjøre seg salgbare til prosjekt. For mitt vedkommende betød dette å få satt av tid til å lese til Java-sertifisering og besøke JavaZone. Det tok kort tid før jeg var ute i kundeprosjekt, og mitt første oppdrag var hos Oslo Universitetssykehus. Etter noen måneder der gikk veien videre til Norsk Sykepleierforbund (NSF), hvor jeg har vært siden desember 2017. Acando leverer en stor løsning til NSF som inkluderer både forvaltning og nyutvikling. Det er en rekke integrasjoner og teknologier som holder «maskineriet» i gang, og fra et forvaltningsperspektiv er det alltid noe nytt å sette seg inn i, som er en spennende utfordring i seg selv. Min første oppgave hos NSF var å levere en ny saksbehandlingsløsning på intranettet. Teknologi som ble benyttet var iKnowbase Classic, Apache Freemarker, Javascript og PL/SQL. I de siste 5 månedene har jeg fått muligheten til å konsentrere meg om Javautvikling med Spring Boot og Spring MVC, mens vi har jobbet med større og mer avgrensede leveranser.

  Ved siden av kundeprosjekter har jeg også blitt engasjert i en intern faggruppe (iKnowBase), hvor jeg som junior og en erfaren senior utgjør en duo som skal drive den faglige utviklingen gjennom engasjerende samlinger med interessante temaer. Parallelt har vi en rekke sosiale tilstelninger, faglige samlinger og kurs med resten av gjengen i talentprogrammet. Vil også nevne at vi har startet et eget band innad i gruppen, som vil nå nye høyder i 2018!

  Hvilke fordeler har talentprogrammet i Acando?

  "Man føler seg satset på. Vi har tilgang på mange ressurser og det er stort fokus på å bygge vår kompetanse."

  Magnus ser mange fordeler med talentprogrammet. Han beskriver personene i talentprogrammet som en fagmessig diversifisert gruppe, men som har mye til felles når det gjelder personlighet og ambisjonsnivå. Man jobber tett sammen i 3 år og bygger et veldig godt samhold. Teamledere gir tett oppfølging av talenter, og faddere fra forrige kull fungerer som fine sparringspartnere dersom man har spørsmål.

  «Noe av det jeg vil trekke frem som positivt etter et år i Acando, er anledningen til å påvirke eget utviklingsløp. Det er takhøyde for å komme med ønsker og tanker om både egen utvikling og hele talentprogrammet i sin helhet». 

  «Gjennom programmet ønsker jeg å finne ut om jeg ønsker å jobbe mest med teknologi gjennom å være utvikler, eller om jeg blir mer drevet mot å jobbe med mennesker og prosesser knyttet til teknologi, eksempelvis som prosjektleder. Blir det førstnevnte, så er det utvilsomt en ambisjon om å kunne bli en referanseperson innen en bestemt disiplin. Skulle det helle mer mot sistnevnte, hadde det på lang sikt vært fint å smykke seg med en CTO-tittel.»

  Vil du anbefale talentprogrammet til andre?

  Magnus vil definitivt anbefale andre å bli med i talentprogrammet: «Ikke være redd for at utdanningsløp og nåværende kunnskaper kan være en begrensende faktor for å få plass i talentprogrammet. Det jeg opplever som viktige egenskaper for de som ønsker å delta i talentprogrammet er nysgjerrighet til å lære mer, samt viljen og innsats som kreves for å gjennomføre.»