Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Smart Government

  Tenk hvor mange ganger en virksomhet må sende samme informasjonen til ulike, offentlige etater. Med «Smart Government» kan dette bli historie. Du gjør det en gang, og resten går av seg selv.

  Et enklere og mer effektivt samfunn

  Redusert tidsbruk gjør verdiskapningen i næringslivet bedre, og offentlig sektor mer effektiv.

  Tanken bak Smart Government var i utgangspunktet å lage en ny, digital infrastruktur for finansiell informasjon. Her skal data som årsrapporter, inntekt, sykefravær og andre ytelser automatisk brytes ned til det samme formatet og deles med forvaltningsorganene som trenger informasjonen.

  Dagens system er ineffektivt og tidkrevende

  I dag er det en rekke lovpålagte krav for hva som skal innrapporteres til det offentlige. I alt for mange tilfeller må den samme informasjonen sendes til flere instanser. Det er både ineffektivt og tidkrevende, både for den enkelte virksomhet og for det offentlige.

  Smart Government er en visjon for en struktur hvor strømmen av data mellom bedrifter og det offentlige går av seg selv. Strømmen blir regulert, slik at aktørene til enhver tid har tilgang på informasjonen de trenger innenfor det regelverket som gjelder. Behovet for administrasjon og manuelt arbeid går ned, og kostnadene i det offentlige synker.

  Store muligheter med IIoT

  Banker og forsikringsselskaper kan med Smart Government få tilgang til informasjon om virksomheten eller enkeltpersonen fra det offentlige. Dermed vil virksomhetene bruker mindre tid på for eksempel en lånesøknad. Det forutsetter imidlertid at det gis samtykke til innhenting.

  Smart Government gir også ytterligere muligheter, utover de rent finansielle aspektene. Implementering av sensorteknologi og bruk av IIoT kan gi offentlige organer løpende oversikt over utslipp og annen type miljødata, både i den enkelte virksomhet og i transportnettet.

  Det offentlige har en rekke tilsynsoppgaver hvor denne type teknologi kan overvåke og gi store tids- og kostnadsbesparelser. Det kan dreie seg om alt fra helsetilstanden til oppdrettslaksen i merdene, til sykdommer i jordsmonn og korn.

  Bedre beslutningsgrunnlag

  Skyløsninger og big data har et betydelig potensiale i en Smart Governement-løsning. Ved å samordne alle data i det offentlige kan forvaltningen bedre forstå behovene til innbyggerne og få oversikt over alt fra miljø- til helse og finansielle utfordringer på et langt tidligere stadium.

  Ved bruk av prediktive analyseverktøy og maskinlæring blir det enklere å planlegge for fremtiden. Politikerne vil få et langt bedre beslutningsgrunnlag når de gjør vedtak, og mulighet til å tilpasse det offentlige tilbudet til den faktiske etterspørselen.

  Uante muligheter

  Smart Government er akkurat så smart som brukerne tillater den å bli.

  Parallelt med utviklingen av en mer effektiv offentlig sektor, og et næringsliv som er langt mer konkurransedyktig, vil Smart Governement-modellen åpne for helt nye forretningsmodeller innenfor det private næringsliv.

  Med utgangspunkt i en samtykkebasert tilgang til de enorme offentlige datamengdene kan nye tjenester, innenfor alt fra due dilligence til privat kjøp og salg av varer eller personlig tilpassede forsikringsmodeller, kunne tas i bruk.

  Mulighetene med Smart Government enorme, både for samfunnet som helhet, men også for den enkelte innbygger og næringslivet for øvrig.

  Vil du vite mer?

  Kenneth Lyford kenneth.lyford@acando.no +47 901 66 292