Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  Ta en selvkjørende buss til stranden i sommer!

  I sommer gjennomfører vi, sammen med vår kunde OBOS, et pilotprosjekt med selvkjørende busser i rute på Fornebu. I tillegg er Bærum kommune, Ruter og Nobina med som samarbeidspartnere.

  Bussene frakter badegjester i skytteltrafikk fra mandag 18. juni og alle dager mellom kl. 10 og 18 i hele sommer. Turen starter ved torget utenfor Fornebu S, i forlengelsen av 31-bussen fra Oslo, og går ut mot Storøyodden badeplass og tilbake.

  Alle kan bruke bussen helt gratis.

  Kart over ruten for den selvkjørende bussen på Fornebu

  Acando er prosjektleder, mens OBOS er prosjekteier

  Acando er prosjektleder i dette prosjektet, og bistår i alle fasene; fra å definere tjenestetilbud, søke om tillatelse hos Vegdirektoratet, inngå avtale med leverandør av busstjenester og på denne måten å tilrettelegge for gjennomføring av piloten. Acando har omfattende kunnskap om digitaliseringen av samferdselssektoren, og har gjennom demonstratorer ervervet betydelig erfaring på hvordan selvkjørende teknologi bør implementeres og benyttes. Les mer om dette her. 

  Dette skriver OBOS på sine nettsider:

  OBOS vil lære hvordan selvkjørende busser fungerer i byområder. Utprøving av selvkjørende busser er en del av satsingen OBOS gjør på smarte byer og mobilitet, sammen med tilrettelegging for sykkel- og bildeling. Et av hovedspørsmålene vi stiller oss er om slike busser, kombinert med bil- og sykkeldelingsordninger, kan gjøre det mulig å klare seg uten privatbilen. Kanskje kan selvkjørende busser løse et transportbehov eller et trafikkproblem? Les mer om pilotprosjektet på OBOS sin nettside.

  «Vi er inne i en veldig spennende fase nå, da vi endelig kan opparbeide reell erfaring rundt hvordan selvkjørende busser vil fungere over en lengre periode. Det at OBOS er prosjekteier i dette tilfellet viser også at aktører som primært ikke driver med transport kan disrupte bransjer og ta markedsandeler ved å tenke nytt og innovativt. Næringseiendom eller et boligprosjekt som i dag ligger noen kilometer fra et kollektivknutepunkt, kan bli et attraktivt område dersom selvkjørende minibusser kan knyttes sammen med det eksisterende kollektivnettet», sier Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando Norge.

  Hva skal til for at Acando ser på pilotprosjektet med OBOS som vellykket?

  Det er viktig for Acando at først og fremt at publikum og de reisende ser på dette som et spennende tiltak og er villige til å prøve den selvkjørende bussen. I tillegg er det viktig at man får en positiv opplevelse, at teknologien fungerer som den skal, at sikkerheten er hensyntatt under hele piloten og ikke minst at vår kunde OBOS og samarbeidspartnerne Bærum kommune, Ruter og Nobina, er fornøyde og kan bruke sine erfaringer fra pilotprosjektet i sitt videre arbeid med å utvikle fremtidens smart transport og smarte byer.

  Vil du vite mer?

  Frode Kjos frode.kjos@acando.no +47 959 13 285