Cookie.

På acando.no benytter vi cookies for at din opplevelse skal bli så god som mulig. Du kan lese mer om personvernerklæringen her →

  10 digitale trender for 2018

  Autonome bedrifter, selvkjørende biler og smarte assistenter er noen av trendordene som dominerer når vi beveger oss mot 2018. Vi har sett nærmere på de største digitale trendene akkurat nå og gir eksempler på hvordan de faktisk kan brukes.

  # 10 Skyen er standard

  skyen er standard

  «Datakraft, utviklingsmiljøer og tjenester leveres allerede on-demand.»

  Alt nytt er i skyen – spiller det noen rolle?

  Nå kommer skyene som er enda mer intelligente, og som driver hele bransjer og industrivertikaler. Grensen mellom hvor de ulike aktører befinner seg i verdikjeden, viskes til en viss grad ut. Nye løsninger fra de store, tradisjonelle aktørene leveres stort sett i dag bare i skyen. Dette gjelder også leverandører som tradisjonelt har hatt betydelig programvareporteføljer for installasjon i kundens eget miljø, slik som for eksempel Microsoft og SAP. Med denne utviklingen har kunden i praksis ikke noe alternativ til skyteknologi; skyen blir standard. 

  Funksjonalitet som ellers ikke kan oppnås

  Stordriftsfordelene er store siden kostnadene for digitalisering utgjør en stadig større andel av bedriftsbudsjettene. I tillegg kan skyløsningene tilby funksjonalitet som en enkeltaktør ikke har hatt mulighet til å gjøre på egenhånd. For de store skyleverandørene innebærer det at de kan tjene penger uansett hvilken programvare en kunde til slutt velger, bare den kjøres i leverandørens sky. Dette forklarer delvis den store endringen som Microsoft har gjort; fra å unngå open source til å omfavne det. Dette handler om at man tjener like mye penger, eller mer, når man selger skytjenester basert på åpen kildekode som på egen programvare.

  Det er ikke lenger realistisk å tro at man skal kunne flytte «fra skyen», spørsmålet er heller hvilken eller hvilke skyer man tror på, for deretter å følge den tekniske utviklingen der. Man må evaluere egen posisjon kontinuerlig og overvåke hva som skjer på økosystemsiden.

  De store programvareselskapene har i prinsippet flyttet all nyutvikling til de skybaserte produktene. Selv systemer som tidligere eksisterte i kundens eget miljø, slik som ERP og Business Intelligence (BI), finnes nå først og fremst i skyen. Selv tradisjonelle industrier og myndigheter, til tross for noen tilbakeslag, investerer i skytjenester.

  #9 Smart produksjon girer opp  Smart produksjon girer opp

  Fra digitale modeller til fysiske produkter

  Smart produksjon benytter digitalisering og moderne produksjonsteknologi for å produsere så høy kvalitet som mulig til så lav kostnad som mulig. Fabrikkene blir svært fleksible; de kan sammenliknes med gigantiske 3D-printere. Akkurat 3D-printing er en av de teknologiene man har høye forventninger til når det kommer til den smarte fabrikken, sammen med augmented reality (AR), virtual reality (VR), automatisert logistikk og selvfølgelig Internet of Things (IoT).

  Store gjennombrudd i automatisering og cyber-fysiske systemer muliggjør stadig mer automatisert produksjon hvor produktene kan tilpasses kunden på en kostnadseffektiv måte. Samtidig gjør digitalisering av produktene, og til og med selve produksjonsanleggene, at man kan omstille og endre produksjonen raskere enn noensinne. Det er også sterke politiske krefter som, ved bruk av moderne teknologi, vil «nyindustrialisere» den vestlige verden.

  Et helt nytt utseende for fabrikkene

  «Bruken av standardisert internetteknologi i fabrikkene er en sikkerhetsutfordring, men også en driver for innovasjon.»

  For industrisektoren kan dette innebære et reelt løft, men også føre til økt investeringsbehov for å opprettholde konkurranseevnen. Gjennom denne teknologidrevne omstillingen endres også konkurranselandskapet. Vi ser helt nye måter å sette sammen moderne fabrikker på, der underleverandører kan eie en del av produksjonen i fabrikken.

  Flere giganter, som General Electric, har satt seg høye mål. Et eksempel er datterselskapet Consept Lasers visjon for den full-automatiserte fabrikken, som bygger på additiv produksjon i flere steg, med helautomatisert flyt mellom maskinene.

  Flere etablerte industriselskaper har startet prosjekter med å utvikle neste generasjons smarte fabrikker, mens nye aktører kan dra nytte av smart produksjon allerede fra starten. Nye bransjer begynner også å jobbe med smart produksjon. Acando hjelper Lindbäcks med introduksjon av automatisert produksjonsoppfølging sammen med Good Solutions, noe som vil skape en av verdens mest moderne fabrikker for boligutbygging.

  #8 Disrupsjon innen handel


  Disrupsjon innen handel

  “De fysiske butikkene vinner tilbake sin status.”

  Digitalisering av den fysiske butikken, og omvendt

  Lenge har oppfatningen vært at e-handel er på vei til å utkonkurrere fysiske butikker, men nå ser vi en trend der verdien av fysiske butikker øker, både i seg selv og i kombinasjon med e handel. Butikker har egenskaper som er utfordrende å etterlikne i e handel: å kunne vise frem fysiske produkter i et attraktivt miljø, et personlig møte og selve merkevareopplevelsen. Disse egenskapene kan forsterkes og kombineres med digitaliseringens muligheter.

  Kunden har med seg sin smarttelefon over alt. Det gjør at e handelen er konstant tilgjengelig, og at den fysiske butikkopplevelsen kan ha et digitalt aspekt. Mange bedrifter har kommet nærmere visjonen om «omnikanal», der alle kanaler samhandler sømløst, og kunden møter samme tjenester uansett om de er i fysisk butikk eller online. For eksempel tilbyr flere og flere at kunden kan kjøpe online for å så hente eller returnere varene i butikk. Når økt konkurranse gjør det vanskeligere å skape konkurransefordeler som ren e-handel, er disse mulighetene for å skape merverdi svært verdifulle.

  Unike opplevelser i butikken

  I tillegg fører den teknologiske utviklingen til at visjonen om den digitale opplevelsen i selve butikken begynner å bli virkelighet. Det blir enklere å identifisere kunden i butikken. Nye typer interaksjoner og skjermer er tilgjengelige. Det gjør at man for alvor kan skape individuelle opplevelser slik som virtuelle prøverom, eller ulike forslag basert på hva som finnes tilgjengelig. Selve kjøpet forandres også, der utviklingen går fra den tradisjonelle kassen til at kjøpet skjer hos en forhandler som beveger seg i butikken med en mobil terminal, eller til og med automatisk gjennom å teknologisk identifisere hva kunden har tatt med seg og gjennomføre transaksjonen uten involvering fra bruker.

  Bedrifter som i dag er rene e handlere, har mulighet til å etablere fysiske butikker for å komplementere sine tilbud. Nøkkelen for å lykkes ligger i å kunne fange opp verdien i kundemøtene som oppstår i butikken – gjennom å føre dialog, tilby unike tjenester eller på andre måter motivere kunden til å være lojal mot selskapet – selv om man ikke kjøper noe ved hvert besøk. Merkevarebygging gjennom lokale arrangementer og unike opplevelser i butikken er også en mulighet.

  Bedrifter med et nettverk av butikker og som også har etablert e handel, har store muligheter for å tilføre ny verdi til de fysiske butikkene gjennom å knytte de ulike kanalene bedre sammen. Man kan for eksempel differensiere e handelen gjennom å anvende butikkene som leveringspunkter, og dermed forkorte leveransetiden samtidig som leveringskostnadene senkes.

  Selv merkevareleverandører som selger i detaljhandel, men som ikke har egne butikker, vil bli påvirket av trenden. Ved å tilpasse mobile tjenester slik at de støtter kundens besøk i butikk, skaper man mulighet for i større grad å kunne prege kundens opplevelse av butikkmøtet, og på den måten å bygge lojalitet.

  #7 Blockchain blir virkelighet


  Blockchain blir virkelighet

  Forlater den tidlige fasen i hype-kurven, begynner nå å levere verdi

  Blockchain er fortsatt en hype, og har vært det i lang tid. Vi har vært i gjennom perioden der ny teknologi ikke lever opp til forventningene, men vi ser nå flere tilfeller som begynner å gi faktisk verdi.

  En kort repetisjon på hva blockchain er: man kan si at blockchainteknologien gjør det mulig å utveksle transaksjoner mellom to parter uten å gå via en tredje part. Eksempelvis krever transaksjoner i dag en bank som mellomledd for en internasjonal betaling eller overføring. Ved å eliminere mellomleddet senkes kostnadene, og risikoen for feil reduseres. Rent teknisk gir blockchain oss et helt sikkert IT-system som kan distribueres og som teoretisk kan brukes av et ubegrenset antall parter.

  Det er enda for tidlig å si at teknologien er helt moden, men interessen fra internasjonale institusjoner og store bedrifter er svært sterk. Konkrete prosjekter er beviset på at dette virkelig skjer nå, med digitale valutaer, landregistrering, kontrakter, mikroutbetalinger, lojalitetspoeng og andre applikasjoner. Det har også blitt radikalt mye enklere å utvikle blockchainløsninger med skytjenester og dedikerte utviklingsplattformer av høy kvalitet. Det faktum at Gartner har blockchain høyest på hype-kurven, er imidlertid et tegn på at vi ikke er helt i gjennom hypen enda.

  Sverige blant de første i verden

  «Sverige kan bli et av de første landene som har en helt elektronisk valuta – en eKrona.»

  2018 er riktig tidspunkt for på alvor å undersøke mulighetene for blockchain i egen industri. Hvis du på et eller annet vis representerer et mellomledd i din bransje, er det på høy tid nå.

  I prinsippet er alle moderne nasjonalbanker varianter av fiat-valuta. Nesten alle offisielle valutaer i verden i dag er fiat-valutaer, det vil si at de har en verdi fordi alle tror de har det.

  The Royal Mint har skapt en ny standard for gullhandel, som allerede omsettes for mer enn en milliard dollar årlig og øker raskt. To av de største bankene i Kina, AntFinancials og Tencent, benytter allerede blockchain i sine løsninger. Japan har annonsert at de kommer til å akseptere BitCoin som offisiell betaling.

  #6 AI innenfor helsetjeneste

  AI innenfor helsetjeneste

  Avansert analyse og maskinlæring gir bedre helsetjeneste

  Helsebransjen har to egenskaper som gjør at avansert analyse og maskinlæring har et enormt potensial. Det første handler om longitudinal-data; hvor viktig er en fire år gammel hendelse for pasientens nåværende helsesituasjon? Vi forstår umiddelbart at et hjerteinfarkt for fire år siden har større innvirkning enn en forkjølelse eller et brukket ben. Det andre handler om at variasjonen på data er enorm. Flere tusen diagnose-klassifiseringer, prøveresultat, røntgenbilder og journaloppføringer gjør informasjonen kompleks og stiller høye krav til validering og preprosessering. Samtidig er det et enormt behov for å effektivisere behandlingen.

  Teknologien er moden nok til å kunne benyttes i behandlingssammenheng til lavere kostnader. Enda viktigere er at den politiske viljen til prøve nye ting øker. Da de fleste spør Google ved sykdom, er de allerede vant til å bruke digitale hjelpemidler, hvilket ytterligere forsterkes av digitale behandlingstjenester som helsenorge.no, lommelegen.no og Helsetelefonen.

  Informasjonen er forutsetningen

  Digital håndtering av helseinformasjon, og samhandling mellom digitale verktøy for best mulig behandling, blir stadig viktigere. Ettersom informasjonen er den viktigste forutsetningen for best mulig helsetjeneste må man sette standardisering før man kan ta fram lokalt tilpassede løsninger.

  Södra Älvsborg Sykehus (SÄS) har sammen med Acando gjennomført prosjekter for å kunne identifisere pasienter som befinner seg i risikosonene for komplisert lungebetennelse, ved hjelp av prediktive modeller. En annen svensk helseregion vil utnytte prediktive modeller for å tidlig kunne identifisere pasienter som risikerer å bli berørt av komplikasjoner i behandlingen.

  Også selve legebesøket digitaliseres. Babylon Health i England er et av de mest ambisiøse prosjektene akkurat nå som skal lansere AI i kombinasjon med fysiske leger. De mottok 60 millioner dollar i finansiering bare i 2017.

  #5 Digitale økosystem

  Digitale økosystem

  Fra øst og vest

  Det har lenge vært en trend at de store plattformselskapene blir mektigere; selskaper som bygger konkurranseevne ved å samle og bruke store mengder data. Man snakker vanligvis om GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple), og i blant legges også Microsoft og Netflix til i listen. De utvider kontinuerlig sine tjenestetilbud, noe som gjør at de skaper disrupsjon i stadig flere bransjer. For eksempel opererer Google i helse-, utdanning- og forsikringsbransjen, og Amazon er aktive i nesten alle områder som har med handel å gjøre.

  I Kina har tre plattformselskap vokst seg enormt store på kort tid, og på mange måter har de gått fra å være kopier av sine vestlige kollegaer til å bli innovasjonsdrivere. De blir ofte referert til som BAT (Baidu, Alibaba og Tencent). Spesielt innen finansielle tjenester har de kommet betydelig lengre i tjenesteutvikling og bredde i sitt tjenestetilbud med tjenester som Alipay og WeChat Pay. En vanlig mekanisme er «super-apper» som gir kunden ett, felles grensesnitt for blant annet shopping, betaling og gambling.

  AI og maskinlæring i stor skala

  «Både de kinesiske og amerikanske aktørene har enorme hjemmemarkeder å utvikle, der kundens vilje til å bruke nye tjenester er stor.»

  Alle de ovennevnte selskapene har et sterkt fokus på AI og maskinlæring. Da de har tekniske plattformer som kan håndtere dette i stor skala, har de muligheten til å automatisere prosesser innenfor helt nye områder og ta store steg mot en autonom virksomhet; det vil si virksomheter som uten menneskelig innblanding klarer å styre og optimalisere seg selv. I tillegg åpner smarte agenter nå opp for nye typer grensesnitt mot brukere.

  Den finansielle sektoren vil bli sterkt påvirket. Når GDPR og PSD2-direktivene trer i kraft i 2018, og privatpersoner og foretak kan flytte med seg sine data fritt til tredjepartsleverandører, åpnes nye muligheter for plattformselskapene til å utvikle grensesnitt for tjenester som hittil kun har vært forbeholdt bankene. De kinesiske aktørene er så langt bare tilgjengelig for Kinas befolkning, men får global innflytelse gjennom blant annet «super-appene». Alipay har for eksempel avtaler med over 180 000 forhandlere verden over som gjør at det voksende antallet kinesiske reisende ikke trenger å forlate sin handels- og betalingsplattform når de er i utlandet. I tillegg er deres FoU-virksomhet global, for eksempel lovet Alibaba å skape 100 000 nye arbeidsplasser i USA. Derimot er det lite som tyder på at de vil begynne å konkurrere om kunder i vesten – enn så lenge.

  #4 Bilen blir digital


  Bilen blir digital

  Din neste superdatamaskin

  «Grensen mellom privat og offentlig transport vil sannsynligvis gradvis utryddes.»

  Selve bilen blir kanskje ikke digital, men digitaliseringen forandrer hva en bil kan gjøre, hvordan vi benytter tjenester knyttet til biler, og hvordan vi eier (eller ikke eier) våre biler fremover. Vi kommer til å se digitale tjenester i bilen og rundt bilen, med mobiltelefonens apper og funksjonalitet sterkt tilstede. Vi kommer til å se relaterte tjenester som f.eks. at varer leveres direkte til bilen, forsikringer som påvirkers av kjøremønstre osv. Mulighetene utvides rask ettersom bilene blir mer intelligente. I takt med at biler blir selvkjørende i ulik grad, kommer dessuten vår bruk av bilen til å forandre seg, sammen med vår relasjon til bilene og deres rolle i samfunnet.

  Teknologien er den drivende faktoren, og det er særlig kunstig intelligens (AI) som muliggjør det som tidligere var umulig. Samtidig pågår det en stor endring i folks holdning til det å eie bil, bruk av digitale transporttjenester og krav til bekvemmelighet. Ønsket om å finne løsninger på samfunnets miljøutfordringer driver også utviklingen mot smartere transport. 

  Påvirkning i bilen, rundt bilen og i samfunnet

  Bilprodusenter og leverandører av digitale tjenester er sentrale i denne endringen. Mange bransjer påvirkes på konkrete måter – bensinstasjoner, drosjeselskaper og forsikringsselskaper, men den indirekte påvirkningen på nesten alle bransjer vil bli enda mer merkbar fremover. Noen eksempler er detaljhandel, underholdning og ikke minst reiselivsbransjen. Om folk kan sove i sine egne selvkjørende kjøretøy, vil kanskje behovet for hotellkvelder reduseres radikalt?

  Volvo kjøpte Luxe i september 2017; et selskap som bygger en logistikkplattform for å drive neste generasjons lokale tjenester knyttet til bilen. Med selvkjørende kjøretøy vil man kunne levere denne formen for «bil som en tjeneste» på en enda enklere måte.

  “Our vision is a future in which technology simplifies life so you never have to stop at a petrol station, go to a car wash or even take your car in for service ever again.” 

  - Atif Rafiq, Chief Digital Officer, Volvo Cars.

  Selv om helt autonome kjøretøy er et stykke unna, er bruk av selvkjørende kjøretøy allerede nært i tid. På kort sikt er det mest aktuelle kortere turer i forbindelse med andre transportetapper, på campus, sykehusområder, boligområder eller liknende. Acando har gjennomført et antall pilotprosjekter og demonstrasjoner med selvkjørende minibusser.

  #3 Smarte Assistenter

  Smarte Assistenter

  Det er vi som kommer etter appene

  De siste årene har vi sett store satsninger på smarte assistenter med Apples Siri, Microsofts Cortana, Amazons Alexa, Googles Assistant, IBMs Watson og Facebooks M. Nylig lanserte også Alibaba AliGenie og Samsung Bixby. De har det til felles at de tillater brukere å kommunisere med stemmen, ustrukturert og med naturlig appell, for å deretter få et umiddelbart svar via datamaskinen eller smarttelefonen. Tilgangen på disse tjenestene bygger på samspillet mellom en rekke tekniske fremskritt innenfor ulike områder, og bør sees i et bredere perspektiv som eksempler på radikalt nye måter å knytte sammen menneskers behov med kunstig intelligens og enorme datamengder.

  Størrelsen på økosystemet for informasjon har nådd en kritisk masse. Utviklingen av kunstig intelligens har nådd et tilstrekkelig nivå for å gi svar med høy kvalitet. Stemmegjenkjenning og stemmesyntese kan på alvor utgjøre et alternativ til skjermbasert kommunikasjon, i alle fall i engelskspråklige land. Støtten for andre språk har derimot ikke ennå kommet like langt ennå.

  Hvordan selger man til Siri?

  Alle selskap som tilbyr skjermbaserte digitale tjenester, bør vurdere hvordan deres tjenester kan oppleves om den leveres av en smart assistent, eller om det er mulig å bygge inn stemmebaserte grensesnitt i produktet.

  Dessuten kan utviklingen innebære at mange selskaper må akseptere at deres budskap skal passere en smart assistent før den i det hele tatt når frem til kunden. Dette kommer for eksempel til å legge press på alle forretningsmodeller som inkluderer annonser.

  I et lengre perspektiv settes ikke grensen ved talestyring, og det er mulig å se for seg smarte assistenter som kommuniserer med andre smarte assistenter for å oppnå sine mål. Vi har kanskje en assistent som styrer huset, en som styrer bilen osv.

  #2 Globalisering og teknologi

  Globalisering og teknologi

  Påvirker individer, bedrifter og samfunnet

  «Avansert teknologi kan utføre oppgaver som tidligere krevde at mennesker var tilstede.»

  I lang tid har næringslivet blitt stadig mer globalt. Lenge har det tydeligste tegnet på globalisering vært at arbeidsplasser flyttes til lavkostland gjennom offshoring. Nå er det teknologien i seg selv som muliggjør globale forretningsmodeller. Når konkurransebildet blir globalt, er det hovedsakelig de store selskapene som klarer å skalere opp. Det blir vanskeligere å være en lokal eller regional aktør når grenser forsvinner. Plattformselskapene er kommet lengst og evner å utnytte sine økosystemer og data.

  Utfordringer med å dra nytte av globale muligheter

  I visse bransjer har man allerede gått fra lokal til global konkurranse, som for eksempel innen detaljhandel og media. I neste fase er det sannsynlig at sektorer som forsikring og finansielle tjenester kommer til å bli påvirket. For at en liten eller middelstor nisjespiller skal kunne dra nytte av globaliseringens muligheter, må man være oppmerksom på hvilke kundebehov man vil møte, og hvordan. Produksjonsindustrien har mulighet til å flytte seg nærmere sluttkunden, selv om det er robotene som tar de ”tilbakevendte” jobbene.

  Globalisering og teknologi skaper også konflikter og utfordringer. Automatisering i stor skala kan utkonkurrere mange arbeidstakere og skape økt arbeidsløshet i flere bransjer. Det finnes også et kulturelt aspekt, der global tilpasning av atferdsmønstre ikke nødvendigvis er positivt. Skattefinansierte stater utfordres når arbeid, som tradisjonelt står for en stor del av beskatningen, utføres av roboter. Skal vi ha skatt på roboter?

  #1 Autonome virksomheter klare til å eksplodere

  Autonome virksomheter klare til å eksplodere

  Algoritmer styrer, teknologier konvergerer

  Konvergens av teknologi har vært et etablert begrep siden 90-tallet. Hele industrier føres sammen i store konglomerater, for eksempel når informasjonsteknologi kombineres med telekommunikasjon, konsumentelektronikk og underholdning – noe som allerede har skjedd med selskaper som Apple, Google, Amazon og Tencent. Når dette skjer i høyt tempo, skapes muligheter for automatisering og algoritmestyring i økende grad. Forretningsprosesser, handel og kundekommunikasjon kan skje mer eller mindre uten innblanding fra mennesker, og når til og med produksjon og transport blir autonom, kommer vi nært det fullt automatiserte og autonome selskapet.

  Internettgiganter som Google og Amazon har hatt stor suksess gjennom å la algoritmer håndtere kjernevirksomheten. Innenfor nesten alle bransjer finnes det så enorme muligheter at bedrifter ganske enkelt «ikke kan la være å gjøre noe», selv om flere applikasjoner er langt mer kompliserte enn søk og produktanbefalinger. Eksempler på dette er sikkerhets /vaktselskaper, automatiserte gruver, digitalt helsevesen, undervisning og produksjonsselskaper. Hver bransje har sitt «tipping point», hvor teknologi, atferd og regelverk er utviklet tilstrekkelig til å forsvare store investeringer.

  Viktig å bygge kunnskap om teknologien tidlig

  Bedrifter bør være ydmyke når det gjelder å ta til seg ideer, både innenfor og utenfor sin egen organisasjon. Man må opprette plattformer for å få inn og videreutvikle ideene, og i tillegg må man forstå den underliggende teknologien, som Internet of Things (IoT), blockchain, robotikk, kunstig intelligens (AI) og smarte agenter.

  Det finnes mange eksempler på slike satsninger. Investornettstedet Nordnet benytter den virtuelle kundehjelperen Amelia, Scania har en helautomatisert hyttefabrikk som heter «White Factory» og Komplett har sitt helautomatiserte robotbaserte lagersystem. Ahus har 22 automated guided vehicles (AGV), en enkel type selvgående kjøretøy, som frakter alt fra tøy og mat til medisinsk utstyr.

  Undervisning er det området som er vanskeligst å automatisere, ifølge en rapport fra McKinsey, hvor over 2 000 arbeidsoppgaver innen 800 ulike yrker er undersøkt. Kanskje kommer det til å skje uansett; et prosjekt ved Stanford har oppnådd en korrelasjon på 0.945 sammenliknet med menneskelig sensur av besvarelser, hvor 1.0 tilsvarer perfekt korrelasjon.

  Vil du vite mer?

  Jone Løvvik jone.lovvik@acando.no +47 901 10 916