Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Breadcrumbs:

Utnytter du verdien i dine data?

De fleste virksomheter produserer, forvalter og konsumerer stadig større datamengder. Samtidig fører globalisering og digital innovasjon til at markeder endrer seg mye raskere enn før.

Ved manglende innsikt og omstillingsevne er det utfordrende å raskt tilpasse seg disse endringene, og man står i fare for å bli «forbikjørt» av nye aktører. Man risikerer også å miste sin strategiske posisjon og muligheter for effektivisering synker betraktelig. 

Riktig innsikt til riktig tid gir deg: 

 • Mulighet til å fatte bedre beslutninger på bedre grunnlag 
 • Økt effektivisering 
 • Redusert risiko for uønskede hendelser 
 • Resultater med høyere kvalitet 
 • Reduksjon av kostnader 
 • Bedre omdømme 
 • Mulighet til å oppnå strategisk viktige posisjoner i markedet

Hva gjør Acando?

Acando er spesialister på innsamling, forvaltning og formidling av innsikt.

Acando gir deg mulighet til å øke verdien av dine data. Vi tilbyr tjenester innen smarte data og intelligente løsninger. Basert på innsikt kan du ta bedre beslutninger og skape økt forretningsverdi.

Vi har spisskompetanse innen:

 • Advanced analytics, som omfatter temaer som maskinlæring, kunstig intelligens, deep learning
 • Avansert analyse av bilde og tale/lyd
 • Business intelligence
 • Text analytics inkl. NLP og avansert søketeknologi 
 • Ontologier og Web 3.0 
 • Visualisering av innsikt og formidling av beslutningsstøtte 
 • Informasjonsforvaltning 
 • Arkitektur for «Big data», inkl. «nær sanntid»

Er du vår nye ekspert på advanced analytics? Vi søker dyktige data scientists, utviklere og arkitekter!
Sjekk ut vår stillingsbeskrivelse her.


Hopp over menyen
Utnytter du verdien i dine data?

Kontakt

Petter Sævik

Petter Sævik
Viseadm. direktør
+ 47 922 92 918
petter.saevik@acando.no

Kontakt

Hjørdis Hoff

Hjørdis Hoff
Programleder Smart data og intelligente systemer
+47 982 19 503
hjordis.hoff@acando.no