Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Breadcrumbs:

Vi utvikler fremtidens smarte byer!

Acando bistår aktører innenfor bilindustrien, produktleverandører av ITS-systemer, tjenesteleverandører av nye transportmodeller og eiere av transportinfrastruktur i å definere systemmuligheter, utvikle ITS-systemer og innføre disse.

Acando leverer IKT-systemer som kan benyttes for å gjøre transport smartere, sikrere og mer miljøvennlig. Optimalisering av rutevalg, kjøretidspunkt, samkjøring og varetransport kan ved hjelp av IKT overvåkes og styres i sanntid. IKT-systemer kan benyttes til å stimulere til smartere bruk av transportinfrastrukturen slik at køer og forurensing reduseres.

IKT innenfor transport kan brukes for å oppnå en bedre utnyttelse av dagens transportinfrastruktur og for å planlegge og evaluere vedlikeholdstiltak på en effektiv og god måte. Bruk av IKT kan også redusere antallet ulykker i trafikken ved bedre samhandling mellom kjøretøy, og ved samhandling mellom kjøretøy og styringssystemer langs vei og bane.

Acando har eksperter innen systemdefinisjon og systemutvikling knyttet til ITS. Konsulenter fra Acando arbeider for flere kjente aktører som lager og bruker avanserte ITS-systemer.

SELVKJØRENDE MINIBUSSER

Acando er initiativtaker til å bringe selvkjørende minibusser til Norge. De selvkjørende minibussene skal benyttes som byshuttelbusser på den første, eller siste delen av en kollektivreise; mellom for eksempel hjem og kollektivtrafikknutepunkt, eller fra et kollektivtrafikknutepunkt til arbeidsplassen. Dette vil være typisk på steder der gangavstanden er litt for lang eller krevende (1-3 kilometer), eller der reisen foregår i bratt og ulendt terreng. På den måten vil kollektivtransporten bli mer tilgjengelig for ulike brukergrupper, og argumentasjonen for å la bilen stå, sterkere.

SMART-CITY

Smart city løsninger bidrar med redusert utslipp til miljø og økt sikkerhet. Acando bidrar til leveranse av løsninger for informasjonsutveksling, samt analyse og motivasjon til endringer. Kundegrupper er tjenesteleverandører, innholdsleverandører og infrastruktureiere.

KONTROLL PÅ INFRASTRUKTUR

Acando leverer løsninger for bedret kontroll og visualisering av infrastrukturstatus for Vei og Bane. Vi bidrar til informasjonsinnsamling av sensordata til infrastruktureier, og deling av dataene med relevante eksterne brukere som transportaktører og media.

KOMPETANSE I Å UTNYTTE ITS-LØSNINGER

Acando leverer kompetanse og kapasitet til aktører innenfor transport slik at de oppnår kortere Time-to-Market og høy kvalitet på egne tjenester. Aktører her er myndigheter og ulike løsningsleverandører relatert til bil og transport.

ET UTVALG AV ARBEIDSMETODER:

Vi arbeider i samarbeidsprosjekter i Acando konsernet der vi tilrettelegger for en kort linje mellom norske aktører og bilindustri i Sverige og Tyskland

Acando benytter eksperimentell utvikling og konsepter slik at det er lettere å se effekten av løsninger, og potensielle hindre i innføring, distribusjon og drift av løsninger

Vi lager IKT-systemer som gjør datainnsamling av sensordata til skyapplikajoner og som kan foreta semantiske analyser. Informasjon samles inn i semantiske modeller, analyseres og verdiøkes for transportaktører, eier av infrastruktur, samferdsel og media på en enkel og effektiv måte (big data). Vi lager systemer som kan presentere data i ulike medier og på ulike formater. Systemer lages slik at funksjonalitet gjenbrukes på tvers av sluttbruker-plattformer og -systemer.


Hopp over menyen

Kontakt

Olav Madland

Olav Madland
Salgssjef
+47 464 46 900
olav.madland@acando.no