Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Jeg er i:

Søk i Acando.noFrokostmøte AI og FPGA [Artikkel]


Acando inviterer til frokostmøte 28. februar for å diskutere temaer som Deep Learning, IoT, maskinlæring, semantikk og FPGA. Vi vil vise dere hvordan man kan komme i gang med data- og kunnskapsstyrt innovasjon basert på ny teknologi og nye metoder.
Gå til siden


(Oslo, 01.02.18) Acando har de siste to årene gjennomført demonstrasjoner av selvkjørende minibuss i hele Norge og over 15.000 personer har til nå prøvekjørt bussen. I januar i år ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge og OBOS var raskt på ballen og planlegger selvkjørende minibusser i rute i løpet av våren og sommeren.

Gå til siden

Microsoft Dynamics AX [Artikkel]


Acando har noen av de mest erfarne konsulenter innen Microsoft Dynamics AX. Vi samarbeider med over 90 ulike kunder, og kan levere alt fra forstudier, implementeringsprosjekter, oppgraderingsprosjekter og systemadministrasjon, til individuelle eksperter som kan støtte deg rundt Dynamics AX.

Gå til siden

Smart transport [Artikkel]


Se for deg en by uten køer, ventetid og overbelastet kollektivtrafikk. I Acando jobber vi for at dette skal bli en realitet i løpet av noen år. Vi har allerede transportert mer enn 15 000 nordmenn i en selvkjørende minibuss en rekke steder rundt i landet. Dette er starten på en transportrevolusjon.

Gå til siden

Kontakt [Artikkel]


Acando Norges hovedkontor ligger midt i Oslo sentrum i Tordenskioldsgate 8-10, midt mellom Rådhuset og Stortinget.

Gå til siden


I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1.-7. klasse) deltar.

Gå til siden


- Acando og Bertel O. Steen ønsker å komme i gang med pilotprosjekter i 2018 for Norges største byer

Gå til siden

Frokostmøte Oslo: GDPR og eHandel [Artikkel]


Bedrifter som selger på nett eller bruker CRM, har spesielle utfordringer med hvordan de kan bruke kundeinforamsjon i fremtiden. Er du klar for det nye regelverket?
Gå til siden

Talentprogram [Artikkel]


Acando Norge søker morgendagens konsulentstjerner til talentprogram!

Gå til siden

Presse [Artikkel]


Ønsker du vår logo, bilder til pressemeldinger eller boilerplate finner du dette her:

Gå til siden


Bedrifter som selger på nett eller bruker CRM, har spesielle utfordringer med hvordan de kan bruke kundeinforamsjon i fremtiden. Er du klar for det nye regelverket?
Gå til siden

Historien [Artikkel]


Acando Norges historie har røtter tilbake til 1997 da med oppstart av selskapet ConsultIT. Gjennom flere sammenslåinger og oppkjøp er i dag Acando Norge et sammensatt selskap med bred kompetanse fordelt på tre kontor og med ca. 300 ansatte i Norge. 

Gå til siden

Om Acando [Artikkel]


Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT.

Gå til siden

Utnytter du verdien i dine data? [Kampanje]


De fleste virksomheter produserer, forvalter og konsumerer stadig større datamengder. Samtidig fører globalisering og digital innovasjon til at markeder endrer seg mye raskere enn før.

Gå til siden

Ledelsen [Artikkel]


Vår ledergruppe består av:

Gå til siden

Rammeavtale med Kystverket [Nyhetsartikkel]


Kystverket har i dag inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS og Oslo Industrial Logic (OIL) om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data. Acando og OIL er underleverandør til Asplan Viak Internet.

Gå til siden


Bedrifter som selger på nett eller bruker CRM, har spesielle utfordringer med hvordan de kan bruke kundeinforamsjon i fremtiden. Er du klar for det nye regelverket?
Gå til siden

Acando kjøper selskapet Bitvis [Nyhetsartikkel]


Acando Norge kjøper alle aksjene i selskapet Bitvis AS. Kontrakten ble signert 15. september og vil tre i kraft fra 1. oktober. Bitvis vil operere som et eget selskap i Acando konsernet. 

Gå til siden

Johan Moen - trainee Oslo [Artikkel]


Johan er 27 år og har en Bachelor i matematikk og informatikk fra INSA de Toulouse og en Master i Operations Research fra Cornell University. Gjennom bachelorstudiene har han tilegnet seg et solid teoretisk fundament, som sammen med en business-orientert Master gjør at han har en helhetlig forståelse av problemstillingene han jobber med.

Gå til siden

iKnowBase brukerforum 2017 [Artikkel]


Acando har gleden av å invitere våre kunder til iKnowBase brukerforum den 28. september fra kl. 14:00 på Engebret Café i Oslo.
Gå til siden

To disrupt or to be disrupted [Artikkel]


I dag har selskaper i alle størrelser mulighet til å omkalfaltrere og står også i fare for å selv bli omkalfaltrert. To venner på Starbucks har den samme datakraft tilgjengelig som et Fortune 500-selskap. Behovet for å kunne innovere og tilpasse seg markedet på kort tid er dermed viktigere enn noen gang.
Gå til siden


Mange medlemsorganisasjoner opplever utfordringer med å tiltrekke seg nye medlemmer. Organisasjonene kan oppfattes som lite relevante, og engasjementet fra medlemmene uteblir. I tillegg eksponeres vi daglig for en enorm menge informasjon, og det å «vinne» oppmerksomhet blir stadig mer utfordrende. Hvor godt kjenner du din målgruppe og dine medlemmer? Utnytter du verdien som ligger i deres data?
Gå til siden


Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.

Gå til siden

Jobb i Acando [Artikkel]


Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og medarbeidertilfredshet er et suksesskriterium for å oppnå kundetilfredshet. Vi fokuserer derfor på å være en arbeidsplass som tar vare på og utvikler våre medarbeidere slik at de selv ønsker å yte tjenester med høy kvalitet til våre kunder.

Gå til siden

Simon Isaksen - trainee Oslo [Artikkel]


Simon er 25 år og har en Master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. Han har mellomfag i energi-, prosess og strømningsteknikk og hovedfag i strategi og innovasjon. Ved siden av studiene har han hatt summer internship hos TGS-Nopec Geophysical Company og Telenor.

Gå til siden

1-25 av 198 | Neste 25 Siste 23