Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Breadcrumbs:

Vil du ha besøk av en selvkjørende buss?

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
// Arrangementet har:
lunsj
- Hvordan kan smart mobilitet bidra til smarte kommuner og smarte innbyggere? Smart mobilitet handler om å transportere mennesker og varer på en ny, miljøvennlig og innovativ måte. «Det grønne skiftet» innen transportsektoren skjer nå, og digitalisering er en viktig forutsetning for å redusere utslippene og tilby et mer effektivt transporttilbud. Men hva skal til for å bli en smart kommune, og hva vil dette bety for innbyggerne?

17. januar inviterer vi til seminar på Gardermoen om «smart mobilitet i smarte samfunn».

Høsten 2016 har Acando gjennomført ni demonstrasjoner i Norge av selvkjørende minibuss. Vi opplever stor interesse fra publikum, presse og norske kommuner. Samferdselsdepartementet er svært positive og håper på en lovendring i 2017 som vil tillate selvkjørende kjøretøy på norske veier.

På seminaret ønsker vi å gi kommuner og fylkeskommuner innsikt i pågående prosjekter og metoder for smart mobilitet: Vil vi i fremtiden ha behov for å eie vår egen bil, hva kan vi benytte frigjorte parkeringsplasser til i bysentrum og vil autonome kjøretøy være en del av vår hverdag om noen år?

Meld deg på seminaret og få innblikk i hva din kommune kan gjøre for å bli en smart kommune og håndtere innbyggernes fremtidige behov og krav til smart mobilitet – effektiv og miljøvennlig transport.

Selvkjørende_minibuss

Program:

09:00 - 09:30

Oppsummering fra forprosjekter og demonstratorer av selvkjørende minibuss høsten 2016
Frode Kjos og Jan Pillgram, Rådgivere Acando

09:30

Innleder om veien videre i 2017 og smart mobilitet
Olav Madland, Direktør SmartCity, Acando

09:40

Pause

10:00

Testarena Kongsberg - Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om selvkjørende løsninger.
Ingar Vaskinn, Næringssjef/Head of business development, Kongsberg Kommune

10:20

 «Første selvkjørende turistbuss»
Teknologihovedstaden Trondheim har behov for å vise teknologi i bruk på en spennende og innovativ måte i bybildet. Når turister og besøkende kommer til byen, skal de oppleve dette. Vi ønsker å møte turister i selvkjørende turistbusser - verdens første førerløse turistbuss som vil være et trekkplaster i seg selv for byen og regionen.
Sunniva Evjen, Marketing Manager at Visit Trondheim AS

10:40

Suksessfaktorer og et godt mobilitetstilbud på Hønefoss
Börje Karlsson, Planleggingsleder Hønefoss, Jernbaneverket

10:55

Pause

11:15

Prosjekter og arbeid knyttet til bærekraftig by og land. Planer knyttet til smart mobilitet
Unni Larsen, Managing Director, SmartCity Bærum 

11:30

Byplanlegging for smart mobilitet
Sveinung André Kvalø, Seniorrådgiver COWI, Bærekraftig byutvikling

11:45

Erfaringer og planer fra Transport 2.0 knyttet til smart mobilitet i smarte samfunn
Lars Wang, Rådgiver og daglig leder i Insam AS 

12:00

Hva skal til for å få til en demonstrator eller pilot av selvkjørende minibuss? Status teknologi og lovverk.
Olav Madland, Direktør Smart City, Acando AS 

12:15 - 12:40

Mat og Mingling

12:40 til 16:00 Mulighet for en-til-en-samtaler

Etter foredragene er det mulig å booke tid med rådgivere og forretningsutviklere der man sammen snakker om mulige prosjekter i 2017. Hvilke utfordringer står kommunen eller fylkeskommunen overfor, og hva ønsker dere å se nærmere på? Her kan vi diskutere en mulig demonstrasjon av selvkjørende minibuss, hva som skal til, og målsetningene rundt en demonstrasjon.

Vi er tilgjengelige for oppklarende møter og besvarelse av konkrete demonstratorforslag i tidsrommet kl 12:00 – 16:00. Vi har satt av tre møterom med rådgivere. Påmelding til disse møtene må skje på e-post til frode.kjos@acando.no.

Når og hvor? 

Tid:
Tirsdag 17. januar fra kl 09:00 til kl 12:40, med påfølgende møter for de som ønsker det frem til kl 16:00.

Sted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Pris:
Det er ingen kostnad knyttet til deltagelse på seminaret. Personer som er påmeldt, men som ikke kommer, vil bli fakturert med 250 kroner. Avmeldingsfrist er 13.01.

Kontaktperson Acando Norge
Marianne Røgeberg
Markedssjef
marianne.rogeberg@acando.no
Tlf: 90260813


Påmelding

Fyll inn alle feltene nedenfor for å melde deg på

Se andre Seminar/Kurs


Ingen Seminar / Kurs.