Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Om Acando

Breadcrumbs:

Om Acando

Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT.

Acando kombinerer strategisk innsikt og forretningskompetanse med tung teknisk ekspertise og inngående forståelse av markedet. I et tett partnerskap med våre kunder skaper vi økt forretningsverdi.

Acando Gruppen har ca. 1900 ansatte i fem land; Norge, Sverige, Tyskland, Finland og Latvia. Acando hadde en omsetning på 2,2 milliarder svenske kroner i 2016 og er notert på Nasdaq Stockholm.

Våre forretningsområder er: 

  • Management Consulting
  • IT Management Consulting
  • Enterprise Solutions
  • Digital Consulting & Solutions
  • Application Development Lifecycle Management

Acando har en bedriftskultur basert på 3 kjerneverdier:

Lagånd

Vi er medspillere både internt og sammen med kunder og våre samarbeidspartnere. Dette skaper forbedringer i alle ledd.

Engasjement

Vi har et brennende engasjement i å forbedre og utvikle samarbeidet med kundene og partnere til felles beste.

Resultater

Kunder og samarbeidspartnere opplever at vi aldri gir oss før vi har skapt målbare og konkrete forbedringer for dem.

Om Acando

Ledelsen

 

Vår ledergruppe består av:

Thomas Maukon Andersen (Direktør Shared Services), Eirik Norman Hansen (Adm.dir itch), Rune Larsen (Direktør IIoT), Christine Lund (Leder Talent Management og Nova), Kenneth Lyford (Direktør Application Development Lifecycle Management), Jone Løvvik (Direktør Management Consulting), Sven Ivar Mørch (Adm. direktør), Snorre Meland (Direktør Digital Consulting & Solutions), Petter Sævik (Viseadm. direktør).

 


Historien

 

Acando Norges historie har røtter tilbake til 1997 da med oppstart av selskapet ConsultIT. Gjennom flere sammenslåinger og oppkjøp er i dag Acando Norge et sammensatt selskap med bred kompetanse fordelt på tre kontor og med ca. 300 ansatte i Norge. 

ConsultIT

ConsultIT ble etablert i 1997.

eScienzia og Addcom

Abeo AS var resultatet av en fusjon i 2004 mellom Consult IT og eScienza og videre en sammenslåing med Addcom Innovation i 2005.

Abeo

I Norge er Acando en videreutvikling av Abeo, som i 2007 ble et datterselskap i Acando-konsernet. Dette var et naturlig steg i Acando sin utvikling og branding i Europa.

Frontec

I Sverige har Acando-konsernet røtter tilbake til 1981 gjennom en sammenslåing av Acando AB og Frontec Sverige AB i 2003. I 2006 fusjonerte selskapet med Resco, og den nye foretaksgruppen tok navnet Acando.

e-vita

Høsten 2013 kjøpte Acando AB det norske IT-konsulentselskapet e-vita. I Oslo fikk Acando-kontoret 60 nye kollegaer som flyttet inn 1. oktober. e-vita er ledende innen portal- og prosessløsninger basert på Oracle-teknologi i Norge. I tillegg tilbys konsulenttjenester med spisskompetanse innenfor brukeropplevelse, prosjektledelse, rådgivning, systemutvikling, integrasjon, database og forvaltning.

Cloudstep

I januar 2014 kjøpte Acando IT-selskapet Cloudstep med tilholdssted i Ålesund. Cloudstep tilbyr, etablerer og forvalter IT-tjenester og løsninger i nettskyen (Cloud Computing), samt leverer profesjonell kompetanse og rådgivning til bedrifter i Norge som ønsker økt produktivitet, kostnadsreduksjon, utvidet sikkerhet og skalerbarhet.

1. februar 2015

e-vita og Cloudstep bytter navn til Acando. 

Antares

1. september 2015 overtok Acando all virksomhet i Antares Gruppen. Acando overtok med dette Antares gruppen sine ansatte og kunder og fikk ytterligere 20 seniorkonsulenter.

Itch design

1. mars 2017 startet Acando Itch design i Norge. Itch er et et digitalt designbyrå som gjennom innsikt, design og kreative prosesser oversetter teknisk innovasjon til løsninger og produkter som begeistrer.

Bitvis

1. oktober 2017 kjøpte Acando alle aksjene i selskapet Bitvis AS. Bitvis er et designsenter for FPGA og embedded software utvikling. Bitvis er involvert i flere prestisjeprosjekter innen romfart, forsvar, offshore, telekommunikasjon, avionikk, radarsystem, multimediaenheter, industrielle applikasjoner og helse. Bitvis har også utviklet unike verktøy, immaterielle rettigheter (IPR), i form av simuleringsprogram for FPGA-verifisering.