Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Jeg er i:

Barneskole fikk besøk av roboter, droner og Acando

I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1.-7. klasse) deltar.

Besøk av en snakkende robot

Teknologiselskapet, Acando Norge, var i går invitert til klasserommet for å vise elevene eksempler på hva teknologi kan brukes til, og ikke minst la elevene få bli bedre kjent med roboten Pepper, VR-teknologi og droner. Eirik Norman Hansen, CEO i itch design (Acandos designbyrå) holdt et inspirerende foredrag for elevene der han blant annet viste frem hva han kan bruke chipen han har operert inn i hånda til, hvordan bransjer og fremtidige yrker vil endres, og vi fikk også en dialog med en robot fra scenen.

Bilde: Eirik Norman Hansen, CEO i itch design (Acandos designbyrå) holder foredrag om de forskjellige funkjsonene roboten Pepper kan utføre

«For oss i Acando er det veldig viktig og spennende å delta på slike arrangement. Ved å inspirere og vise frem hvilke muligheter som ligger i programmering og teknologi, håper vi flere unge vil bli nysgjerrige på IKT og motivere dem til å utforske teknologi fra tidlig alder. Digitaliseringen skjer veldig raskt og mange av dagens skolebarn vil ha yrker vi ennå ikke vet hva er. Det vi vet, er at teknologi vil bli sentralt i de fleste bransjer og yrker i årene som kommer og at Norge har et stort behov for personer med IKT utdannelse», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge.

Mer penger til IKT i skolen, men er det nok?

I den nye budsjettavtalen for 2018 har regjeringen satt av 25 millioner til programmering/koding i skolen, 50 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen, 50 millioner til muliggjørende teknologier og basisfinansieringen av høyere utdanning styrkes med 100 millioner. I tillegg blir det 1000 nye IKT-studieplasser fra neste studieår.

«Vi er glade for at partiene bak budsjettforliket har lyttet til de unges ønske om å studere teknologi og IKT-næringens store behov for teknologikompetanse», sier IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid.

«For å imøtekomme dagens og fremtidens digitale kompetansekrav må det være minst 5000 IT-studieplasser i Norge, og relevant digital kompetanse må inn i alle profesjonsutdanninger. Vi må få et «digitalt» lærerløfte som sikrer alle lærere og lærerstudents digitale pedagogiske kompetanse. Koding bør innføres som både metode og fag, i tillegg bør det etableres spesialiserte teknologiskoler på lavere nivå», sier Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge.

Teknologi er rundt oss hele tiden

Marcus Kathrud, Avdelingsleder, ved Aronsløkka skole sier: «Teknologi er en naturlig del av vår hverdag, og skal utnyttes for å skape gode, stimulerende læringsmiljøer. For oss betyr digital kompetanse det å tilegne seg kunnskap og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og ha digital dømmekraft. I tillegg er det en viktig del av kompetansegrunnmuren - de grunnleggende ferdighetene som må dannes i løpet av elevenes skolegang. Dette er viktig for elevene om de skal mestre sine liv og lykkes på arbeidsmarkedet på lang sikt. Det er i dette perspektivet at kodeuken er en av mange aktiviteter vi har som en del av vår skolehverdag.»

Elevene vil i løpet av kodeuken utvikle ferdigheter til å benytte digitale verktøy og tjenester, i tillegg til at teknologien skal brukes som en naturlig og integrert del av læringsarbeidet for øvrig. Uken er ment som en inspirasjonsuke der teknologien skal bidra til å gi eleven evnen til innovasjon, nytekning og omstilling.

Bilde: Elevene får testet ut VR-briller og oppleve hvordan overbevisende illusjoner skapes i et kunstig miljø. I tillegg fikk de prøvekjøre Star Wars roboten BB-8 som styres fra Sphero app på mobiltelefon.

Elevene ved 6.trinn på Aronsløkka skole i Drammen viste stort engasjement og var nysgjerrige på hvordan teknologi kan gjøre læringsprosessen mer spennende. Elevene fikk hilse på den snakkende roboten Pepper som kunne fortelle om hvordan tilsvarende roboter blir tatt i bruk i resepsjoniststillinger i England og Japan og ikke minst så sang Pepper bursdagssang til de som nylig hadde feiret bursdag.

En flygende drone som styres med håndbevegelse, samt en hanske som kan brukes som mobiltelefon med innebygd mikrofon og høyttaler i fingertuppene, ble møtt med stor begeistring og nysgjerrighet. Elevene nølte ikke med å stille spørsmål og var genuint interesserte i utforskningsprosessen av nye teknologier som mest sannsynlig kommer til å forandre måten vi forholder oss til verden og organiserer hverdagen på.

Bilde: Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge deler teknologi begeistring med elever under demonstrasjon av drone.

Ved siden av å arrangere kodeuken jobber Aronsløkka skole med spillaktiviteter for læring med utgangspunkt i PS4 og produksjon av AronTV som et innovasjonsprosjekt. Alle elevene ved skolen fått utdelt sitt eget digitale læringsbrett (iPad), de har droner, 3D printere og flere apper som skal stimulere til koding og læring. I tillegg har skolen en egen teknologicoach som arbeider med kreativ bruk av teknologi.

 

Tidligere i høst la Regjerningen frem «Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021» der noen av tiltakene som fremkommer er:

- Teknologi og koding inn i skolens læreplaner
- Valgfag i koding permanent ordning fra 2019
- Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående
- Plikt til universell utforming av digitale læremidler
- Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov
- Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen


Se flere nyheter(Oslo, 01.02.18) Acando har de siste to årene gjennomført demonstrasjoner av selvkjørende minibuss i hele Norge og over 15.000 personer har til nå prøvekjørt bussen. I januar i år ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge og OBOS var raskt på ballen og planlegger selvkjørende minibusser i rute i løpet av våren og sommeren.I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1.-7. klasse) deltar.- Acando og Bertel O. Steen ønsker å komme i gang med pilotprosjekter i 2018 for Norges største byerKystverket har i dag inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS og Oslo Industrial Logic (OIL) om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data. Acando og OIL er underleverandør til Asplan Viak Internet.Acando Norge kjøper alle aksjene i selskapet Bitvis AS. Kontrakten ble signert 15. september og vil tre i kraft fra 1. oktober. Bitvis vil operere som et eget selskap i Acando konsernet. Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.Nordbohus har nylig signert en avtale med IT-selskapet Acando. –Avtalen er den største vi har signert gjennom tidene, og representerer et stort løft i digitaliseringen av vår kjede, sier Halvor Dahl som er prosjektleder og Adm. Dir. i Nordbohus AS.Acando har den siste tiden blitt Microsoft Gold Partner på «Collaboration and Content» og “Small and Midmarket Cloud Solutions”.Mattilsynet har tildelt Acando, med Computas som underleverandør, rammeavtale for utvikling og vedlikehold av nye tilsynsløsninger i tråd med Mattilsynets målbilde frem mot 2020. Rammeavtalen har en verdi på 150-200 millioner fordelt over 3+1+1+1 år.1. mars startet Eirik Norman Hansen i Acando for å lede den nye satsningen itch.design i Norge. Acando har sammen med to ulike samarbeidskonstellasjoner vunnet to rammeavtaler. 
- Denne bussen har ingen sjåfør. Den er selvgående. Der ser trafikken rundt seg og den er veldig defensiv og snill i trafikken, sier Olav Madland, programansvarlig Smart City i Acando Norge. Acando bistår Direktoratet for IKT og fovaltning (DiFi) med å utvikle en løsning som automatiserer prosessene med innsynskrav til statlige virksomheter. Laagendalsposten trykket i forrige uke artikkelen "Nye arbeidsplasser: Skap en bedrift for robot-busser", skrevet av journalist Knut W. Hermansen. "Konsulentselskapet Acando tok initiativ til at Kongsberg skulle bli pilot," skriver Hermansen. I går var hele toppledelsen i Samferdselsdepartementet i møte med selskapet Robosoft/Easymile og Acando. Easymile er et av selskapene som jobber med utvikling av en førerløs busser, og deres prototyp EZ10 som allerede ruller rundt i pilotprosjekter flere steder i verden.Teksten er hentet fra vår svenske pressemelding på konsernnivå om Acandos årsrapport for 2015. Vi ønsker velkommen til våre tre nyansatte; Anita Gusdal (funksjonell arkitekt, prosjektleder), Safa Al-Nashy (interaksjonsdesigner) og Erik Gaarder (senior rådgiver Management Consulting). Acando har over lengre tid satset tungt på skytjenester, og nå har vi oppnådd Microsoft Gold Partner status innenfor kompetanseområdet Cloud Productivity. Konsernsjef Carl-Magnus Månsson kommenterer:

De ni første månedene viser en positiv utvikling av vår virksomhet i våre tre største geografiske områder. Tyskland og Norge har tatt store steg, og fortsetter en positiv utvikling i form av vekst og gode marginer i tredje kvartal. Vurdert som best på kompetanse i sentrale rammeavtaler. 

Acando har inngått rammeavtaler på rådgivningstjenester innenfor arkitektur både i justissektoren og i NAV. Den totale verdien på avtalene er 425 millioner kroner over de neste fire årene, og i begge anbudsrundene ble Acando vurdert som tilbyderen med høyest kompetanse. Acando vokser ytterligere og har seks nyansatte konsulenter ved Oslo kontoret. Det nordeuropeiske konsulentselskapet, Acando, og Nordens ledende selskap innen e-handelsløsninger, Avensia, inngår et strategisk partnersamarbeid. Acando Norge utvider sine forretningsområder og har ansatt Jone Løvvik og Dan Vigeland til å utvikle og drive satsningen rundt tjenesteområdet Management Consulting. Både Løvvik og Vigeland er begge tidligere partnere i Core Group.Acando vokser ytterligere og vi ønsker hjertelig velkommen til Knut Skogvold, Egil Andersen, Veronika Heimsbakk og Håvard Mikkelsen Ottestad! The North European consulting company Acando has achieved the prestigious 2015 Microsoft Dynamics Inner Circle, an elite group of the most strategic Microsoft Dynamics partners from across the globe with sales achievements that rank them in the highest echelon of the Microsoft Dynamics global network of partners. Samfunnsviterne har som mål å fremstå som en moderne fagforening som tilbyr mest mulig kostnadseffektive fordeler og tjenester til så mange medlemmer som mulig.IT konsulentselskapet, Acando Norge overtar all virksomhet i Antares Gruppen. Kontrakten ble signert i forrige uke, 11. juni, og Acando overtar med dette Antares gruppen sine ansatte og kunder. Acando Norge vil med dette få ytterligere 20 seniorkonsulenter fra og med 1. september 2015. Oracle kommer med storlansering etter at årsresultatet for 2014 er ute denne måneden: Oracles integrerte skytjeneste!Statens vegvesen (SVV) skal tilby en ny kartbasert publikumstjeneste på vegvesen.no. «Løsningen vil gjøre det enklere for publikum å planlegge og gjennomføre transport på en mer effektiv og hensiktsmessig måte», sier Odd Willy Aas, systemeier for løsningen hos Statens vegvesen.Verktøyet understøtter etablering, forvaltning og utnyttelse av et felles kontrollert ordforråd. Dette gjør det mulig å formidle den samme mening om samme sak eller ting - uansett av hvem eller hvordan det ytres. Verktøyet inkluderer en begrepsforvaltningsprosess som tilrettelegger for utvikling av et levende og felles, kontrollert vokabular over tid.Acando fortsetter å vokse, og har ansatt fire nye seniorkonsulenter. Vi er stolte over å ha dere med på "laget" og ønsker dere alle hjertelig velkommen! En gruppe bestående av syv høyt spesialiserte Oracle Partnere har gått sammen og etablert en felles allianse, «the Red Expert Alliance». Partnerne skal levere Oracle baserte prosjekter med høy kvalitet rundt om i verden. Alliansen består av følgende medlemmer i tillegg til Acando; Amis (Nederland), Avio Consulting (USA), Link Consulting (Portugal/Brasil), Opitz Consulting (Tyskland), Ritterman Mead Consulting (Storbritannia) og Rubicon Red (Australia).Acando (tidligere e-vita) ble nok en gang kåret av Oracle Norge til årets mellomvare partner. Vi kan nå smykke oss med tittelen for 2011, 2013 og 2015! 1. februar 2015 lanserte vi ny profil og organisasjon. Vi fortsetter å vokse og har fått en systemutvikler og en virksomhetsarkitekt med på laget. God Jul !!

Vi har gjennom året kunne ønske nye, spennende kunder inn i vår portefølje og 2014 har vært preget av stor aktivitet hos våre trofaste kunder gjennom flere år. Vi har også i år jobbet meget systematisk med rekruttering og 34 nye personer har startet i Acando Norge.Vi ønsker søkearkitekt, Bjørn Hjelle, og systemarkitekt Are Haaland, hjertelig velkommen. Vi vokser ytterligere og har ansatt senior javautvikler, ny salgssjef og senior systemarkitekt. Vi ønsker Merethe Narheim, Olav Madland og Ann-Sofie Vikström Often velkommen! Tirsdag, 16.09.14, ble det kunngjort at Microsoft Dynamics CRM 2015, samt oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM Online og Microsoft Dynamics Marketing services, vil bli tilgjengelig i fjerde kvartal 2014. Acando fortsetter å vokse og har ansatt ny rådgiver til Microsoft Løsning. Acando har signert en rammeavtale med Moelven Industrier vedrørende implementering og forvaltningstjenester for Microsoft Dynamics til konsernets selskaper.Vi opplever sterk vekst og fortsetter å ansette dyktige konsulenter. Odd Jøran Sagegg er ansatt som manager i Acandos Microsoft Løsning avdelingen i Oslo. Odd Jøran har lang fartstid fra ERP- bransjen og han vil ha ansvar for rådgiving innen Microsoft sine forretningsløsninger. "Hvordan sette opp transport layer security på en sikker måte".
Vår seniorkonsulent, Rolf Rander Næss, bistår offentlige etater med å operasjonalisere IT-strategi gjennom virksomhetsarkitektur. Han har de siste årene jobbet spisset med sikkerhet hvor han har spesifisert sikkerhetsarkitektur og implementert sikkerhetsmekanismer som SAML, TLS og PKI.Hele Skandinavia står klar til å flytte inn i din Microsoft Dynamics CRM og NAV løsning

 Unionen som er Sveriges største praivate fagforbund har inngått avtale med Acando i Sverige. Leveransen gjelder Medlem 2020, som innbefatter SharePoint, Microsoft Dynamics CRM og AX.Acando etablerer nytt intranett hos revisjonsselskapet BDO som har ca 1250 ansatte på 67 kontorer i Norge.Acando har inngått avtale med SBS Discovery (TVNorge) som deres nye CRM leverandør