Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Jeg er i:

Acando har vunnet rammeavtale med Brønnøysundregistrene

Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.

Budsjettmessig avsetning for anskaffelsen er ikke endelig spesifisert, men beregnet verdi antas å være et snitt på ca. 300 MNOK for hele prosjektperioden. Kontraktens varighet er 3 år, med opsjon på forlengelse med ytterligere 1+1+1+1 år.

Brønnøysundregistrenes visjon er tillit og fornyelse av samfunnet

Hovedmålene for registerdelen er å være en tillitsskapende myndighetsutøver og datakilde, gjøre næringslivets samhandling med norsk forvaltning enklere og gjøre norsk forvaltning enklere. Prosjektets hovedkonsept er å utvikle en ny digital registerplattform. Hensikten er å erstatte utdaterte systemløsninger i tide, for å sikre Brønnøysundregistrenes fortsatte evne til å levere gode registertjenester, tilpasset nye krav og forventinger som følge av overgangen til digital forvaltning.

Næringsliv, myndigheter og innbyggere er avhengig av å samhandle hver eneste dag. For at dette skal kunne skje på en trygg og effektiv måte, må vi ha tillit til at det finnes oversikt over - og åpenhet om - hvem som forplikter seg til hva. Gjennom sin registerdrift sikrer Brønnøysundregistrene at rettigheter og ansvar er klart definert, og at denne informasjonen er enkelt tilgjengelig for oss alle, på nett. Ved å sørge for effektiv deling av informasjon mellom offentlige etater, blir kontakten med myndighetene enklere og mer enhetlig. Til sammen gir dette en mer effektiv og tilgjengelig offentlig forvaltning, og økt verdiskapning i norsk økonomi.

Acando befester sin posisjon rundt digitalisering av offentlig sektor

Brønnøysundregistrene skal gjennomføre et omfattende utviklingsarbeid for å fornye registersystemene. Prosjektet vil være det største prosjektet som er gjennomført ved Brønnøysundregistrene, og resultater fra prosjektet vil gripe inn i hele verdikjeden og gi store eksterne gevinster. Den inngåtte rammeavtalen gjelder anskaffelse for kjøp av IKT konsulenttjenester hovedsakelig innen srummastere, systemutviklere og testutviklere. Etter overtakelsen og avslutning av prosjektet skal Brønnøysundregistrene drifte, forvalte og videreutvikle systemet i egenregi.

«Acando har lang erfaring fra de største moderniseringsprosjektene i offentlig sektor og er sterkt delaktig i flere av de store digitaliseringsprogrammene. Tidligere i år vant vi rammeavtale med Mattilsynet, og høsten 2016 inngikk vi avtaler med NAV, SVV og HINAS. Det at vi vinner denne rammeavtalen med Brønnøysundregistrene befester vår posisjon nok en gang rundt digitalisering av offentlig sektor. Brønnøysundregistrene har vært en kunde av Acando i flere år og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet i årene som kommer», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge.

 

Om Acando
Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT. Acando kombinerer strategisk innsikt og forretningskompetanse med tung teknisk ekspertise og inngående forståelse av markedet. I et tett partnerskap med våre kunder skaper vi økt forretningsverdi.
Acando Gruppen har ca. 1600 ansatte i fire land i Europa, i tillegg til et leveransesenter i Latvia. Acando hadde en omsetning på nærmere 2,2 milliarder svenske kroner i 2016 og er notert på Nasdaq Stockholm. www.acando.no

Om Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet og har forvaltningsansvar for Altinn. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. For øvrig vises det til www.brreg.no når det gjelder generell informasjon om Brønnøysundregistrene. Det er for tiden ca. 570 ansatte ved Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene er underordnet Nærings- og fiskeridepartementet, og får bevilgninger over statsbudsjettet.


Se flere nyheter(Oslo, 01.02.18) Acando har de siste to årene gjennomført demonstrasjoner av selvkjørende minibuss i hele Norge og over 15.000 personer har til nå prøvekjørt bussen. I januar i år ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge og OBOS var raskt på ballen og planlegger selvkjørende minibusser i rute i løpet av våren og sommeren.I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1.-7. klasse) deltar.- Acando og Bertel O. Steen ønsker å komme i gang med pilotprosjekter i 2018 for Norges største byerKystverket har i dag inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS og Oslo Industrial Logic (OIL) om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data. Acando og OIL er underleverandør til Asplan Viak Internet.Acando Norge kjøper alle aksjene i selskapet Bitvis AS. Kontrakten ble signert 15. september og vil tre i kraft fra 1. oktober. Bitvis vil operere som et eget selskap i Acando konsernet. Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.Nordbohus har nylig signert en avtale med IT-selskapet Acando. –Avtalen er den største vi har signert gjennom tidene, og representerer et stort løft i digitaliseringen av vår kjede, sier Halvor Dahl som er prosjektleder og Adm. Dir. i Nordbohus AS.Acando har den siste tiden blitt Microsoft Gold Partner på «Collaboration and Content» og “Small and Midmarket Cloud Solutions”.Mattilsynet har tildelt Acando, med Computas som underleverandør, rammeavtale for utvikling og vedlikehold av nye tilsynsløsninger i tråd med Mattilsynets målbilde frem mot 2020. Rammeavtalen har en verdi på 150-200 millioner fordelt over 3+1+1+1 år.1. mars startet Eirik Norman Hansen i Acando for å lede den nye satsningen itch.design i Norge. Acando har sammen med to ulike samarbeidskonstellasjoner vunnet to rammeavtaler. 
- Denne bussen har ingen sjåfør. Den er selvgående. Der ser trafikken rundt seg og den er veldig defensiv og snill i trafikken, sier Olav Madland, programansvarlig Smart City i Acando Norge. Acando bistår Direktoratet for IKT og fovaltning (DiFi) med å utvikle en løsning som automatiserer prosessene med innsynskrav til statlige virksomheter. Laagendalsposten trykket i forrige uke artikkelen "Nye arbeidsplasser: Skap en bedrift for robot-busser", skrevet av journalist Knut W. Hermansen. "Konsulentselskapet Acando tok initiativ til at Kongsberg skulle bli pilot," skriver Hermansen. I går var hele toppledelsen i Samferdselsdepartementet i møte med selskapet Robosoft/Easymile og Acando. Easymile er et av selskapene som jobber med utvikling av en førerløs busser, og deres prototyp EZ10 som allerede ruller rundt i pilotprosjekter flere steder i verden.Teksten er hentet fra vår svenske pressemelding på konsernnivå om Acandos årsrapport for 2015. Vi ønsker velkommen til våre tre nyansatte; Anita Gusdal (funksjonell arkitekt, prosjektleder), Safa Al-Nashy (interaksjonsdesigner) og Erik Gaarder (senior rådgiver Management Consulting). Acando har over lengre tid satset tungt på skytjenester, og nå har vi oppnådd Microsoft Gold Partner status innenfor kompetanseområdet Cloud Productivity. Konsernsjef Carl-Magnus Månsson kommenterer:

De ni første månedene viser en positiv utvikling av vår virksomhet i våre tre største geografiske områder. Tyskland og Norge har tatt store steg, og fortsetter en positiv utvikling i form av vekst og gode marginer i tredje kvartal. Vurdert som best på kompetanse i sentrale rammeavtaler. 

Acando har inngått rammeavtaler på rådgivningstjenester innenfor arkitektur både i justissektoren og i NAV. Den totale verdien på avtalene er 425 millioner kroner over de neste fire årene, og i begge anbudsrundene ble Acando vurdert som tilbyderen med høyest kompetanse. Acando vokser ytterligere og har seks nyansatte konsulenter ved Oslo kontoret. Det nordeuropeiske konsulentselskapet, Acando, og Nordens ledende selskap innen e-handelsløsninger, Avensia, inngår et strategisk partnersamarbeid. Acando Norge utvider sine forretningsområder og har ansatt Jone Løvvik og Dan Vigeland til å utvikle og drive satsningen rundt tjenesteområdet Management Consulting. Både Løvvik og Vigeland er begge tidligere partnere i Core Group.Acando vokser ytterligere og vi ønsker hjertelig velkommen til Knut Skogvold, Egil Andersen, Veronika Heimsbakk og Håvard Mikkelsen Ottestad! The North European consulting company Acando has achieved the prestigious 2015 Microsoft Dynamics Inner Circle, an elite group of the most strategic Microsoft Dynamics partners from across the globe with sales achievements that rank them in the highest echelon of the Microsoft Dynamics global network of partners. Samfunnsviterne har som mål å fremstå som en moderne fagforening som tilbyr mest mulig kostnadseffektive fordeler og tjenester til så mange medlemmer som mulig.IT konsulentselskapet, Acando Norge overtar all virksomhet i Antares Gruppen. Kontrakten ble signert i forrige uke, 11. juni, og Acando overtar med dette Antares gruppen sine ansatte og kunder. Acando Norge vil med dette få ytterligere 20 seniorkonsulenter fra og med 1. september 2015. Oracle kommer med storlansering etter at årsresultatet for 2014 er ute denne måneden: Oracles integrerte skytjeneste!Statens vegvesen (SVV) skal tilby en ny kartbasert publikumstjeneste på vegvesen.no. «Løsningen vil gjøre det enklere for publikum å planlegge og gjennomføre transport på en mer effektiv og hensiktsmessig måte», sier Odd Willy Aas, systemeier for løsningen hos Statens vegvesen.Verktøyet understøtter etablering, forvaltning og utnyttelse av et felles kontrollert ordforråd. Dette gjør det mulig å formidle den samme mening om samme sak eller ting - uansett av hvem eller hvordan det ytres. Verktøyet inkluderer en begrepsforvaltningsprosess som tilrettelegger for utvikling av et levende og felles, kontrollert vokabular over tid.Acando fortsetter å vokse, og har ansatt fire nye seniorkonsulenter. Vi er stolte over å ha dere med på "laget" og ønsker dere alle hjertelig velkommen! En gruppe bestående av syv høyt spesialiserte Oracle Partnere har gått sammen og etablert en felles allianse, «the Red Expert Alliance». Partnerne skal levere Oracle baserte prosjekter med høy kvalitet rundt om i verden. Alliansen består av følgende medlemmer i tillegg til Acando; Amis (Nederland), Avio Consulting (USA), Link Consulting (Portugal/Brasil), Opitz Consulting (Tyskland), Ritterman Mead Consulting (Storbritannia) og Rubicon Red (Australia).Acando (tidligere e-vita) ble nok en gang kåret av Oracle Norge til årets mellomvare partner. Vi kan nå smykke oss med tittelen for 2011, 2013 og 2015! 1. februar 2015 lanserte vi ny profil og organisasjon. Vi fortsetter å vokse og har fått en systemutvikler og en virksomhetsarkitekt med på laget. God Jul !!

Vi har gjennom året kunne ønske nye, spennende kunder inn i vår portefølje og 2014 har vært preget av stor aktivitet hos våre trofaste kunder gjennom flere år. Vi har også i år jobbet meget systematisk med rekruttering og 34 nye personer har startet i Acando Norge.Vi ønsker søkearkitekt, Bjørn Hjelle, og systemarkitekt Are Haaland, hjertelig velkommen. Vi vokser ytterligere og har ansatt senior javautvikler, ny salgssjef og senior systemarkitekt. Vi ønsker Merethe Narheim, Olav Madland og Ann-Sofie Vikström Often velkommen! Tirsdag, 16.09.14, ble det kunngjort at Microsoft Dynamics CRM 2015, samt oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM Online og Microsoft Dynamics Marketing services, vil bli tilgjengelig i fjerde kvartal 2014. Acando fortsetter å vokse og har ansatt ny rådgiver til Microsoft Løsning. Acando har signert en rammeavtale med Moelven Industrier vedrørende implementering og forvaltningstjenester for Microsoft Dynamics til konsernets selskaper.Vi opplever sterk vekst og fortsetter å ansette dyktige konsulenter. Odd Jøran Sagegg er ansatt som manager i Acandos Microsoft Løsning avdelingen i Oslo. Odd Jøran har lang fartstid fra ERP- bransjen og han vil ha ansvar for rådgiving innen Microsoft sine forretningsløsninger. "Hvordan sette opp transport layer security på en sikker måte".
Vår seniorkonsulent, Rolf Rander Næss, bistår offentlige etater med å operasjonalisere IT-strategi gjennom virksomhetsarkitektur. Han har de siste årene jobbet spisset med sikkerhet hvor han har spesifisert sikkerhetsarkitektur og implementert sikkerhetsmekanismer som SAML, TLS og PKI.Hele Skandinavia står klar til å flytte inn i din Microsoft Dynamics CRM og NAV løsning

 Unionen som er Sveriges største praivate fagforbund har inngått avtale med Acando i Sverige. Leveransen gjelder Medlem 2020, som innbefatter SharePoint, Microsoft Dynamics CRM og AX.Acando etablerer nytt intranett hos revisjonsselskapet BDO som har ca 1250 ansatte på 67 kontorer i Norge.Acando har inngått avtale med SBS Discovery (TVNorge) som deres nye CRM leverandør