Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Jeg er i:

Acando har vunnet IKT rammeavtaler hos SVV og innen helsesektoren

Acando har sammen med to ulike samarbeidskonstellasjoner vunnet to rammeavtaler. 

Acando har vunnet rammeavtaler for konsulenttjenester innenfor IKT området hos Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen Vegdirektoratet (SVV) har tildelt Acando, i en samarbeidskonstellasjon sammen med Metier, Computas og KnowIT, rammeavtaler for konsulenttjenester innenfor IKT området. Rammeavtalen gjelder «Leveranseoppdrag IKT» (omfang 400-600 MNOK) og «Kompetanseoppdrag IKT (omfang 500-700 MNOK), samt «Spesialiserte tjenester IKT». Det skisserte uttaket er basert på foreløpig anslag og varigheten for rammeavtalene er 2 år med mulighet for forlengelse på 1 + 1 år.

Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV) ønsket å inngå rammeavtale for konsulenttjenester innenfor IKT området. Avtalene skal dekke behov for kompetanse som SVV ikke har tilgjengelig i egen etat på ett gitt tidspunkt, eller der det er et selvstendig behov for ekstern oppgaveløsning. Avtalene kan også benyttes ved behov for ekstra kapasitet.

Rammeavtalene gjelder:

1. Leveranseoppdrag IKT
2. Kompetanseoppdrag, IKT 
- IKT rådgivning, styring og ledelse
- Generell IKT bistand
3. Spesialiserte tjenester IKT (Acando er underleverandør)
- Geomatikk
- Business Intelligence

En samarbeidskonstellasjon gir en dekning for alle områder

Selskapene Acando, Metier, Computas og KnowIT har dannet en samarbeidskonstellasjon som til sammen gir en dekning for alle delområder på SVV sine rammeavtaler for Leveranseoppdrag, IKT og Kompetanseoppdrag, IKT.

Samarbeidet er basert på prinsippet om å utnytte selskapenes samlede kapasitet og kompetanse for å kunne yte best mulig tjenester til SVV.

Selskapene er enige om å benytte hverandres ressurser på de delområdene selskapene har sin spisskompetanse og faglig kan gjøre den beste jobben for kunden. Modellen passer forretningsmodellene til selskapene. Selskapene er også underleverandør til hverandre.

Den samlende konstellasjonen med Acando som hovedleverandør og underleverandører utgjør totalt sett over 3000 ansatte i Skandinavia, hvorav over 900 ansatte i Norge, fordelt med kompetanse og kapasitet til å betjene alle fagområder som er etterspurt. Konstellasjonen har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal, Porsgrunn, Kristiansand og Ålesund.

Acando har et langt kundeforhold med Statens Vegvesen

Statens Vegvesen er en av Acando sine største kunder, og representerer en sektor som Acando har jobbet med helt siden selskapet ble etablert i Norge i 1997. Acando har erfaring bade nasjonalt og lokalt i de ulike regionene og har hatt oppdrag hos SVV siden 2007.

«SVV har vært en viktig kunde for Acando i en årrekke og vi er meget fornøyde med at vi vinner disse rammeavtalene. Acando har opparbeidet seg lang bransjeerfaring fra mange års samarbeid, og vi befester med dette vår posisjon hos SVV. Intelligente transport systemer (ITS) er et viktig satsningsområde for Acando, og det er spennende å delta i prosjekter som kan gjøre transport smartere, sikrere og mer miljøvennlig. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og bistå med vår kompetanse innen blant annet rådgivning, arkitektur, systemutvikling og systemforvaltning i SSVs fremtidsrettede IKT prosjekt», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende direktør i Acando Norge.

Artikkelen har også vært publisert på Computerworld; Statens Vegvesen valgte Acando.


Acando har vunnet IKT rammeavtaler innen helsesektoren

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) har tildelt Acando, i en samarbeidskonstellasjon sammen med Metier og IT-consult, rammeavtaler på IKT-tjenester. Rammeavtalenes verdi er estimert til ca. 400 millioner NOK pr år og avtalen har en varighet på 2 år med mulig forlengelse på 1 + 1 år. Rammeavtalenes verdi er basert på statistikk og estimerte forbruk.

Rammeavtalene gjelder for følgende delområder:

  • Program og prosjektgjennomføring 
  • Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon 
  • Arkitektur 
  • Informasjonssikkerhet og ROS-analyser 
  • Testledelse og release-gjennomføring 
  • Elektronisk samhandling/ integrasjoner/ systemutvikling 
  • Drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer 
  • Datakommunikasjon og telekommunikasjon 
  • Applikasjonsforvaltning 
  • Klientplattform

Samarbeidskonstellasjonen vil betjene alle fire helseregionene

Selskapene Acando, Metier og IT-consult har dannet en samarbeidskonstellasjon som til sammen gir en dekning for alle delområder på HINAS sine IKT-rammeavtaler. Samarbeidet er basert på prinsippet om å utnytte selskapenes samlede kapasitet og kompetanse for å kunne yte best mulig tjenester til kunden.

Den samlende konstellasjonen med hovedleverandører og underleverandører utgjør totalt sett over 3000 ansatte i Skandinavia, hvorav over 1000 ansatte i Norge, fordelt med kompetanse og kapasitet til å betjene alle fire helseregionene. Konstellasjonen har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Arendal, Porsgrunn, Kristiansand og Ålesund.

Acando har lang erfaring i helsesektoren

Helsesektoren er en av Acandos største områder og en sektor som Acando har jobbet med helt siden selskapet ble etablert i Norge i 1997. Acando har erfaring med sektoren både nasjonalt og lokalt i de ulike helseregionene.

Eksempler på nasjonale prosjekter er arbeid med etableringen av en tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten, leveranse og forvaltning av saksbehandlingsløsning for refusjon av utgifter for pasientreiser og prosjektledelse, koordinering og testledelse i Nødnett-prosjektet.

Eksempler på regionale prosjekter er leveranse av IDM/IAM løsninger på Nye St Olavs hospital og Nye Ahus, arbeid med kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge og leveranse av programvare, konsulentbistand innenfor Identitetsfederering og Single Sign-On for webtjenester til Helse Sør-Øst/Sykehuspartner. I tillegg har vi levert minjournal.no (fellesløsning i Helse Sør-Øst), avviksløsning (Achilles), organisasjonsforvaltningsløsning (fellesløsning i Helse Sør-Øst under implementering) og intranett til Oslo universitetssykehus.

«At vi vinner rammeavtaler med HINAS er en viktig bekreftelse av leveransene vi har gjort tidligere og kompetansen vi besitter. Helsesektoren står ovenfor store digitaliseringsprosjekter, og effektive og brukervennlige IKT løsninger kan bidra til at de ansatte får frigjort mer tid til å fokusere på sine primæroppgaver og at pasientene får økt service og best mulig behandling», sier Sven Ivar Mørch, Administrerende Direktør i Acando Norge.

Artikkelen har også vært publisert på Computerworld; Storkontrakt til konsulentfellesskap.


Se flere nyheter(Oslo, 01.02.18) Acando har de siste to årene gjennomført demonstrasjoner av selvkjørende minibuss i hele Norge og over 15.000 personer har til nå prøvekjørt bussen. I januar i år ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge og OBOS var raskt på ballen og planlegger selvkjørende minibusser i rute i løpet av våren og sommeren.I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1.-7. klasse) deltar.- Acando og Bertel O. Steen ønsker å komme i gang med pilotprosjekter i 2018 for Norges største byerKystverket har i dag inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS og Oslo Industrial Logic (OIL) om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data. Acando og OIL er underleverandør til Asplan Viak Internet.Acando Norge kjøper alle aksjene i selskapet Bitvis AS. Kontrakten ble signert 15. september og vil tre i kraft fra 1. oktober. Bitvis vil operere som et eget selskap i Acando konsernet. Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.Nordbohus har nylig signert en avtale med IT-selskapet Acando. –Avtalen er den største vi har signert gjennom tidene, og representerer et stort løft i digitaliseringen av vår kjede, sier Halvor Dahl som er prosjektleder og Adm. Dir. i Nordbohus AS.Acando har den siste tiden blitt Microsoft Gold Partner på «Collaboration and Content» og “Small and Midmarket Cloud Solutions”.Mattilsynet har tildelt Acando, med Computas som underleverandør, rammeavtale for utvikling og vedlikehold av nye tilsynsløsninger i tråd med Mattilsynets målbilde frem mot 2020. Rammeavtalen har en verdi på 150-200 millioner fordelt over 3+1+1+1 år.1. mars startet Eirik Norman Hansen i Acando for å lede den nye satsningen itch.design i Norge. Acando har sammen med to ulike samarbeidskonstellasjoner vunnet to rammeavtaler. 
- Denne bussen har ingen sjåfør. Den er selvgående. Der ser trafikken rundt seg og den er veldig defensiv og snill i trafikken, sier Olav Madland, programansvarlig Smart City i Acando Norge. Acando bistår Direktoratet for IKT og fovaltning (DiFi) med å utvikle en løsning som automatiserer prosessene med innsynskrav til statlige virksomheter. Laagendalsposten trykket i forrige uke artikkelen "Nye arbeidsplasser: Skap en bedrift for robot-busser", skrevet av journalist Knut W. Hermansen. "Konsulentselskapet Acando tok initiativ til at Kongsberg skulle bli pilot," skriver Hermansen. I går var hele toppledelsen i Samferdselsdepartementet i møte med selskapet Robosoft/Easymile og Acando. Easymile er et av selskapene som jobber med utvikling av en førerløs busser, og deres prototyp EZ10 som allerede ruller rundt i pilotprosjekter flere steder i verden.Teksten er hentet fra vår svenske pressemelding på konsernnivå om Acandos årsrapport for 2015. Vi ønsker velkommen til våre tre nyansatte; Anita Gusdal (funksjonell arkitekt, prosjektleder), Safa Al-Nashy (interaksjonsdesigner) og Erik Gaarder (senior rådgiver Management Consulting). Acando har over lengre tid satset tungt på skytjenester, og nå har vi oppnådd Microsoft Gold Partner status innenfor kompetanseområdet Cloud Productivity. Konsernsjef Carl-Magnus Månsson kommenterer:

De ni første månedene viser en positiv utvikling av vår virksomhet i våre tre største geografiske områder. Tyskland og Norge har tatt store steg, og fortsetter en positiv utvikling i form av vekst og gode marginer i tredje kvartal. Vurdert som best på kompetanse i sentrale rammeavtaler. 

Acando har inngått rammeavtaler på rådgivningstjenester innenfor arkitektur både i justissektoren og i NAV. Den totale verdien på avtalene er 425 millioner kroner over de neste fire årene, og i begge anbudsrundene ble Acando vurdert som tilbyderen med høyest kompetanse. Acando vokser ytterligere og har seks nyansatte konsulenter ved Oslo kontoret. Det nordeuropeiske konsulentselskapet, Acando, og Nordens ledende selskap innen e-handelsløsninger, Avensia, inngår et strategisk partnersamarbeid. Acando Norge utvider sine forretningsområder og har ansatt Jone Løvvik og Dan Vigeland til å utvikle og drive satsningen rundt tjenesteområdet Management Consulting. Både Løvvik og Vigeland er begge tidligere partnere i Core Group.Acando vokser ytterligere og vi ønsker hjertelig velkommen til Knut Skogvold, Egil Andersen, Veronika Heimsbakk og Håvard Mikkelsen Ottestad! The North European consulting company Acando has achieved the prestigious 2015 Microsoft Dynamics Inner Circle, an elite group of the most strategic Microsoft Dynamics partners from across the globe with sales achievements that rank them in the highest echelon of the Microsoft Dynamics global network of partners. Samfunnsviterne har som mål å fremstå som en moderne fagforening som tilbyr mest mulig kostnadseffektive fordeler og tjenester til så mange medlemmer som mulig.IT konsulentselskapet, Acando Norge overtar all virksomhet i Antares Gruppen. Kontrakten ble signert i forrige uke, 11. juni, og Acando overtar med dette Antares gruppen sine ansatte og kunder. Acando Norge vil med dette få ytterligere 20 seniorkonsulenter fra og med 1. september 2015. Oracle kommer med storlansering etter at årsresultatet for 2014 er ute denne måneden: Oracles integrerte skytjeneste!Statens vegvesen (SVV) skal tilby en ny kartbasert publikumstjeneste på vegvesen.no. «Løsningen vil gjøre det enklere for publikum å planlegge og gjennomføre transport på en mer effektiv og hensiktsmessig måte», sier Odd Willy Aas, systemeier for løsningen hos Statens vegvesen.Verktøyet understøtter etablering, forvaltning og utnyttelse av et felles kontrollert ordforråd. Dette gjør det mulig å formidle den samme mening om samme sak eller ting - uansett av hvem eller hvordan det ytres. Verktøyet inkluderer en begrepsforvaltningsprosess som tilrettelegger for utvikling av et levende og felles, kontrollert vokabular over tid.Acando fortsetter å vokse, og har ansatt fire nye seniorkonsulenter. Vi er stolte over å ha dere med på "laget" og ønsker dere alle hjertelig velkommen! En gruppe bestående av syv høyt spesialiserte Oracle Partnere har gått sammen og etablert en felles allianse, «the Red Expert Alliance». Partnerne skal levere Oracle baserte prosjekter med høy kvalitet rundt om i verden. Alliansen består av følgende medlemmer i tillegg til Acando; Amis (Nederland), Avio Consulting (USA), Link Consulting (Portugal/Brasil), Opitz Consulting (Tyskland), Ritterman Mead Consulting (Storbritannia) og Rubicon Red (Australia).Acando (tidligere e-vita) ble nok en gang kåret av Oracle Norge til årets mellomvare partner. Vi kan nå smykke oss med tittelen for 2011, 2013 og 2015! 1. februar 2015 lanserte vi ny profil og organisasjon. Vi fortsetter å vokse og har fått en systemutvikler og en virksomhetsarkitekt med på laget. God Jul !!

Vi har gjennom året kunne ønske nye, spennende kunder inn i vår portefølje og 2014 har vært preget av stor aktivitet hos våre trofaste kunder gjennom flere år. Vi har også i år jobbet meget systematisk med rekruttering og 34 nye personer har startet i Acando Norge.Vi ønsker søkearkitekt, Bjørn Hjelle, og systemarkitekt Are Haaland, hjertelig velkommen. Vi vokser ytterligere og har ansatt senior javautvikler, ny salgssjef og senior systemarkitekt. Vi ønsker Merethe Narheim, Olav Madland og Ann-Sofie Vikström Often velkommen! Tirsdag, 16.09.14, ble det kunngjort at Microsoft Dynamics CRM 2015, samt oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM Online og Microsoft Dynamics Marketing services, vil bli tilgjengelig i fjerde kvartal 2014. Acando fortsetter å vokse og har ansatt ny rådgiver til Microsoft Løsning. Acando har signert en rammeavtale med Moelven Industrier vedrørende implementering og forvaltningstjenester for Microsoft Dynamics til konsernets selskaper.Vi opplever sterk vekst og fortsetter å ansette dyktige konsulenter. Odd Jøran Sagegg er ansatt som manager i Acandos Microsoft Løsning avdelingen i Oslo. Odd Jøran har lang fartstid fra ERP- bransjen og han vil ha ansvar for rådgiving innen Microsoft sine forretningsløsninger. "Hvordan sette opp transport layer security på en sikker måte".
Vår seniorkonsulent, Rolf Rander Næss, bistår offentlige etater med å operasjonalisere IT-strategi gjennom virksomhetsarkitektur. Han har de siste årene jobbet spisset med sikkerhet hvor han har spesifisert sikkerhetsarkitektur og implementert sikkerhetsmekanismer som SAML, TLS og PKI.Hele Skandinavia står klar til å flytte inn i din Microsoft Dynamics CRM og NAV løsning

 Unionen som er Sveriges største praivate fagforbund har inngått avtale med Acando i Sverige. Leveransen gjelder Medlem 2020, som innbefatter SharePoint, Microsoft Dynamics CRM og AX.Acando etablerer nytt intranett hos revisjonsselskapet BDO som har ca 1250 ansatte på 67 kontorer i Norge.Acando har inngått avtale med SBS Discovery (TVNorge) som deres nye CRM leverandør