Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Jeg er i:

Acando delårsrapport 1. januar - 30. september 2016

KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 469 MSEK (427)
 • Rörelseresultat 33 MSEK (22)
 • Rörelsemarginal 7,1 % (5,1 %)
 • Resultat efter skatt 28 MSEK (14)
 • Resultat per aktie 0,27 SEK (0,14)

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättning 1 573 MSEK (1 550)
 • Rörelseresultat 129 MSEK (106)
 • Rörelsemarginal 8,2 % (6,9 %)
 • Resultat efter skatt 113 MSEK (71)
 • Resultat per aktie 1,09 SEK (0,68)
 • Likvida medel 68 MSEK (45)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

För årets tredje kvartal visar vi en fortsatt stark finansiell utveckling, med en vinstökning på 50 procent och en tillväxt på 10 procent jämfört med föregående år. Vi lyckas i allt högre grad konvertera marknadens möjligheter till större uppdrag och djupare relationer hos våra största kunder. Vi behöver fortsätta växa, och det är glädjande att vår talangpool växer, vi behöver er alla och mer därtill. Därför blir vi extra glada över en hedrande femteplats på listan över de mest populära traineeprogrammen i Sverige.

Ännu mer glädjande är att Acando fortsätter utvecklas i den riktning vi gemensamt stakat ut och jag är stolt över den resa vi är mitt i tillsammans med våra kunder och medarbetare. När vi under sommaren samlade all vår talang för att återge våra kundhistorier för varandra så insåg jag att det finns så mycket att berätta. Hur kund- och användarbeteende och teknologi som drivkrafter är helt avgörande. Hur förmågan att skapa insikt och kraft i transformation är vårt kännemärke och hur insikter från affärsmodell till arkitektur gör våra uppdrag framgångsrika. Vi vill att alla får uppleva en modern digital arbetsplats, vi ser hur alla kanaler blir en upplevelse, vi tycker att kundresa och patientresa borde vara samma sak. Vi tror att fordon kör sig bäst själva, vi vet att kundinsikt är mer än kunddata, vi driver gärna en molntransformation och vi kopplar gärna upp järnvägen eller bilen. Vi förstår att digitala förutsättningar öppnar helt nya marknader för våra kunder och vi är stolta över potentialen i all vår samlade talang. Men framförallt är vi helt övertygade om att det personliga åtagandet från var och en av oss är vårt sätt att förtjäna våra kunders förtroende.

Det förtroendet har under kvartalet manifesterats i flera nya, större projekt. Vi har av Electrolux fått förtroendet att införa en ny global digital arbetsplats. Den nya digitala arbetsplatsen är baserad på Microsoft Office 365 och Acandos paketerade lösning Acando Collaboration Platform (ACP) som finns implementerad hos ett 40-tal kunder. I Norge har Acando, tillsammans med en partner, vunnit en upphandling avseende ett projekt som syftar till att definiera och bygga en ny digital lösning för hantering av bland annat föräldraförsäkring. Projektet visar återigen på Acandos starka ställning som leverantör till offentlig sektor i Norge och är ett av de största åtagandena i Acandos historia.

Jag vill också välkomna tyska Brickmakers till Acando. Förvärvet stärker koncernens redan goda position som digital helhetsleverantör genom en tydlig profil inom mobila- och webbaserade tillämpningar. Acando vill vara en naturlig partner på våra kunders digitala äventyr och Brickmakers förstärker den positionen.

Acandos vision är ”A more capable world”, och vi skapar större förmågor i varje uppdrag, hos oss själva, våra medarbetare, våra kunder och i världen runt oss.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 08:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO +46 8 699 73 77
Anneli Lindblom, CFO +46 8 699 73 09

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina  uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 


Se flere nyheter(Oslo, 01.02.18) Acando har de siste to årene gjennomført demonstrasjoner av selvkjørende minibuss i hele Norge og over 15.000 personer har til nå prøvekjørt bussen. I januar i år ble det åpnet for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge og OBOS var raskt på ballen og planlegger selvkjørende minibusser i rute i løpet av våren og sommeren.I disse dager legges neste års statsbudsjett frem, og digitalisering er et ord som ofte har dukket opp i høstens valgkamp. Det snakkes stadig om viktigheten av å få realfag og teknologi inn i grunnskolen, og at Norge pr i dag har stor mangel på IKT kompetanse. Aronsløkka skole i Drammen er en barneskole som ligger langt fremme ved å ta i bruk teknologi i undervisningen, og arrangerer denne uken kodeuke som en helskoleaktivitet der alle elever fra alle trinn (1.-7. klasse) deltar.- Acando og Bertel O. Steen ønsker å komme i gang med pilotprosjekter i 2018 for Norges største byerKystverket har i dag inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS (Avinet), Acando AS og Oslo Industrial Logic (OIL) om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data. Acando og OIL er underleverandør til Asplan Viak Internet.Acando Norge kjøper alle aksjene i selskapet Bitvis AS. Kontrakten ble signert 15. september og vil tre i kraft fra 1. oktober. Bitvis vil operere som et eget selskap i Acando konsernet. Acando har vunnet rammeavtale for konsulentbistand (utviklerkompetanse/systemutvikling) til Saksbehandlingssystem tilpasset eBR. Brønnøysundregistrene har tildelt Acando, med Computas og Knowit som underleverandører, rammeavtale for utvikling av nytt elektronisk saksbehandlingssystem for registerdriften.Nordbohus har nylig signert en avtale med IT-selskapet Acando. –Avtalen er den største vi har signert gjennom tidene, og representerer et stort løft i digitaliseringen av vår kjede, sier Halvor Dahl som er prosjektleder og Adm. Dir. i Nordbohus AS.Acando har den siste tiden blitt Microsoft Gold Partner på «Collaboration and Content» og “Small and Midmarket Cloud Solutions”.Mattilsynet har tildelt Acando, med Computas som underleverandør, rammeavtale for utvikling og vedlikehold av nye tilsynsløsninger i tråd med Mattilsynets målbilde frem mot 2020. Rammeavtalen har en verdi på 150-200 millioner fordelt over 3+1+1+1 år.1. mars startet Eirik Norman Hansen i Acando for å lede den nye satsningen itch.design i Norge. Acando har sammen med to ulike samarbeidskonstellasjoner vunnet to rammeavtaler. 
- Denne bussen har ingen sjåfør. Den er selvgående. Der ser trafikken rundt seg og den er veldig defensiv og snill i trafikken, sier Olav Madland, programansvarlig Smart City i Acando Norge. Acando bistår Direktoratet for IKT og fovaltning (DiFi) med å utvikle en løsning som automatiserer prosessene med innsynskrav til statlige virksomheter. Laagendalsposten trykket i forrige uke artikkelen "Nye arbeidsplasser: Skap en bedrift for robot-busser", skrevet av journalist Knut W. Hermansen. "Konsulentselskapet Acando tok initiativ til at Kongsberg skulle bli pilot," skriver Hermansen. I går var hele toppledelsen i Samferdselsdepartementet i møte med selskapet Robosoft/Easymile og Acando. Easymile er et av selskapene som jobber med utvikling av en førerløs busser, og deres prototyp EZ10 som allerede ruller rundt i pilotprosjekter flere steder i verden.Teksten er hentet fra vår svenske pressemelding på konsernnivå om Acandos årsrapport for 2015. Vi ønsker velkommen til våre tre nyansatte; Anita Gusdal (funksjonell arkitekt, prosjektleder), Safa Al-Nashy (interaksjonsdesigner) og Erik Gaarder (senior rådgiver Management Consulting). Acando har over lengre tid satset tungt på skytjenester, og nå har vi oppnådd Microsoft Gold Partner status innenfor kompetanseområdet Cloud Productivity. Konsernsjef Carl-Magnus Månsson kommenterer:

De ni første månedene viser en positiv utvikling av vår virksomhet i våre tre største geografiske områder. Tyskland og Norge har tatt store steg, og fortsetter en positiv utvikling i form av vekst og gode marginer i tredje kvartal. Vurdert som best på kompetanse i sentrale rammeavtaler. 

Acando har inngått rammeavtaler på rådgivningstjenester innenfor arkitektur både i justissektoren og i NAV. Den totale verdien på avtalene er 425 millioner kroner over de neste fire årene, og i begge anbudsrundene ble Acando vurdert som tilbyderen med høyest kompetanse. Acando vokser ytterligere og har seks nyansatte konsulenter ved Oslo kontoret. Det nordeuropeiske konsulentselskapet, Acando, og Nordens ledende selskap innen e-handelsløsninger, Avensia, inngår et strategisk partnersamarbeid. Acando Norge utvider sine forretningsområder og har ansatt Jone Løvvik og Dan Vigeland til å utvikle og drive satsningen rundt tjenesteområdet Management Consulting. Både Løvvik og Vigeland er begge tidligere partnere i Core Group.Acando vokser ytterligere og vi ønsker hjertelig velkommen til Knut Skogvold, Egil Andersen, Veronika Heimsbakk og Håvard Mikkelsen Ottestad! The North European consulting company Acando has achieved the prestigious 2015 Microsoft Dynamics Inner Circle, an elite group of the most strategic Microsoft Dynamics partners from across the globe with sales achievements that rank them in the highest echelon of the Microsoft Dynamics global network of partners. Samfunnsviterne har som mål å fremstå som en moderne fagforening som tilbyr mest mulig kostnadseffektive fordeler og tjenester til så mange medlemmer som mulig.IT konsulentselskapet, Acando Norge overtar all virksomhet i Antares Gruppen. Kontrakten ble signert i forrige uke, 11. juni, og Acando overtar med dette Antares gruppen sine ansatte og kunder. Acando Norge vil med dette få ytterligere 20 seniorkonsulenter fra og med 1. september 2015. Oracle kommer med storlansering etter at årsresultatet for 2014 er ute denne måneden: Oracles integrerte skytjeneste!Statens vegvesen (SVV) skal tilby en ny kartbasert publikumstjeneste på vegvesen.no. «Løsningen vil gjøre det enklere for publikum å planlegge og gjennomføre transport på en mer effektiv og hensiktsmessig måte», sier Odd Willy Aas, systemeier for løsningen hos Statens vegvesen.Verktøyet understøtter etablering, forvaltning og utnyttelse av et felles kontrollert ordforråd. Dette gjør det mulig å formidle den samme mening om samme sak eller ting - uansett av hvem eller hvordan det ytres. Verktøyet inkluderer en begrepsforvaltningsprosess som tilrettelegger for utvikling av et levende og felles, kontrollert vokabular over tid.Acando fortsetter å vokse, og har ansatt fire nye seniorkonsulenter. Vi er stolte over å ha dere med på "laget" og ønsker dere alle hjertelig velkommen! En gruppe bestående av syv høyt spesialiserte Oracle Partnere har gått sammen og etablert en felles allianse, «the Red Expert Alliance». Partnerne skal levere Oracle baserte prosjekter med høy kvalitet rundt om i verden. Alliansen består av følgende medlemmer i tillegg til Acando; Amis (Nederland), Avio Consulting (USA), Link Consulting (Portugal/Brasil), Opitz Consulting (Tyskland), Ritterman Mead Consulting (Storbritannia) og Rubicon Red (Australia).Acando (tidligere e-vita) ble nok en gang kåret av Oracle Norge til årets mellomvare partner. Vi kan nå smykke oss med tittelen for 2011, 2013 og 2015! 1. februar 2015 lanserte vi ny profil og organisasjon. Vi fortsetter å vokse og har fått en systemutvikler og en virksomhetsarkitekt med på laget. God Jul !!

Vi har gjennom året kunne ønske nye, spennende kunder inn i vår portefølje og 2014 har vært preget av stor aktivitet hos våre trofaste kunder gjennom flere år. Vi har også i år jobbet meget systematisk med rekruttering og 34 nye personer har startet i Acando Norge.Vi ønsker søkearkitekt, Bjørn Hjelle, og systemarkitekt Are Haaland, hjertelig velkommen. Vi vokser ytterligere og har ansatt senior javautvikler, ny salgssjef og senior systemarkitekt. Vi ønsker Merethe Narheim, Olav Madland og Ann-Sofie Vikström Often velkommen! Tirsdag, 16.09.14, ble det kunngjort at Microsoft Dynamics CRM 2015, samt oppdateringer til Microsoft Dynamics CRM Online og Microsoft Dynamics Marketing services, vil bli tilgjengelig i fjerde kvartal 2014. Acando fortsetter å vokse og har ansatt ny rådgiver til Microsoft Løsning. Acando har signert en rammeavtale med Moelven Industrier vedrørende implementering og forvaltningstjenester for Microsoft Dynamics til konsernets selskaper.Vi opplever sterk vekst og fortsetter å ansette dyktige konsulenter. Odd Jøran Sagegg er ansatt som manager i Acandos Microsoft Løsning avdelingen i Oslo. Odd Jøran har lang fartstid fra ERP- bransjen og han vil ha ansvar for rådgiving innen Microsoft sine forretningsløsninger. "Hvordan sette opp transport layer security på en sikker måte".
Vår seniorkonsulent, Rolf Rander Næss, bistår offentlige etater med å operasjonalisere IT-strategi gjennom virksomhetsarkitektur. Han har de siste årene jobbet spisset med sikkerhet hvor han har spesifisert sikkerhetsarkitektur og implementert sikkerhetsmekanismer som SAML, TLS og PKI.Hele Skandinavia står klar til å flytte inn i din Microsoft Dynamics CRM og NAV løsning

 Unionen som er Sveriges største praivate fagforbund har inngått avtale med Acando i Sverige. Leveransen gjelder Medlem 2020, som innbefatter SharePoint, Microsoft Dynamics CRM og AX.Acando etablerer nytt intranett hos revisjonsselskapet BDO som har ca 1250 ansatte på 67 kontorer i Norge.Acando har inngått avtale med SBS Discovery (TVNorge) som deres nye CRM leverandør