Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Jeg er i:

Web 3.0, lenkede data og semantiske teknologier - hva skjer?

Eldorado bokhandel, Torggata 9A, 0181 Oslo

2. mai holder Den Norske Dataforening (DND) nettverksmøte på Eldorado bokhandel i Oslo. Tema for dagen er lenkede data og semantiske teknologier, og to av Acandos konsulenter vil holde foredrag. 

Dette står skrevet om arrangementet på DND nettsider: 

"Helt siden Tim Bernes Lee lanserte begrepet "semantic web" i 1999, har det vært jobbet med at web-basert informasjon skal kunne koples sammen og analyseres for ulike behov. Mye innsats har blitt lagt i å publisere informasjon på en måte som kan nås og forstås av «alle» i form av Linked (Open) Data og semantiske formater. Dette er også relevant for organisasjoner og nettverk internt.

På den annen side - i takt med at datamengdene økte, og begreper som Big Data og Deep Learning ble "det nye store", har semantikk blitt mindre synlig. Det motsatte burde egentlig ha skjedd! Semantikk og logikk har blitt viktigere enn noensinne, som nødvendig grunnlag for statistikk, dataanalyse, maskinlæring og alt "det nye store".

Aktuelle teknologier og standarder for semantikk har vært tilgjengelige i mange år. Det var mye aktivitet på begynnelsen av 2000-tallet, men mange ga opp fordi det viste seg at teknologien ble for komplisert, eller det ble vanskelig å selge inn til beslutningstakere. Har dette endret seg nå?

Er tiden nå inne for lenkede data, ontologier, resonnering og i det hele tatt semantisk teknologi? For hvem? Hva betyr dette egentlig? Hvordan skal virksomhetsarkitekter, informasjonsarkitekter og andre gripe fatt i det? Hvordan kan teknologier og verktøy på dette området kombineres med annet - f.eks. grafdatabaser, natural language processing, maskinlæring - eller for den saks skyld det eksisterende landskapet hos deg og meg?

Dette er spørsmål som vil bli adressert i nettverksmøtet. Vi starter med et forsøk å få oversikt over status og trender i Norge innen «dette området» i dag, og det vil bli kjørt debatt om temaet.

Målgruppe:
Målgruppen for dette, første, møtet om temaet er arkitekter, teknologer og andre spesielt interesserte. Siden det er begrenset hva vi kan rekke på et kort møte som dette, vil vi forsøke å følge opp med ett eller flere møter med dypdykk og debatt. Deretter ønsker vi også å henvende oss til ledere og beslutningstakere. Kan vi hjelpe hverandre til å bli hørt?

Fra Acando vil Robert Engels holder innledende foredrag med tittel "Hva skjer og har skjedd i det semantiske Norge?" og Christian Mahesh Hansen holder lyntale med tittel "Aibel MMD – Industriell anvendelse av ontologi & resonnering. 

Les mer om programmet og meld deg på her!


Se andre hendelser


Ingen hendelser.