Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Breadcrumbs:

Medlemsforeninger

Acando har siden 2003 jobbet med å levere medlemsløsninger til medlemsforeninger. Vi leverer medlemsløsninger som rasjonaliserer interne rutiner, skaper økt effektivitet og økt medlemsservice. 

Mange organisasjoner lever i dag med lite fleksible og gammeldagse systemer for medlemshåndtering. Dobbellagring av informasjon og manuelle prosesser er noen av utfordringene i en tungrodd hverdag. Derfor søker flere organisasjoner i dag muligheter for å rasjonalisere interne rutiner samt skape økt effektivitet i medlemsapparatet.

Acando leverer en løsninger til både små og store organisasjoner, basert på iKnowBase og Microsoft-plattformen. iKnowBase er et komplett innholds- og bildearkiv med publisering, kvalitetssystem, samhandlingsrom og prosesstøtte. iKnowBase inneholder brukervennlig verktøy for å konfigurere nettsider og brukerdialoger. Åpne grensesnitt og integrasjonsmekanismer gjør det enkelt å lage samspill med andre systemer i en tjenesteorientert arkitektur.

Ved å velger MS Dynamics CRM, i kombinasjon med andre MS-produkter gir løsningen rom og muligheter til fleksibilitet og endring over tid dersom ønsker og behov endres. Acando tilpasser løsningen til den enkelte medlemsorganisasjon, og vi bringer med oss den erfaring og kunnskap vi allerede har om bransjen.

Våre kunder

På kundelisten har vi bl.a Norsk Sykepleierforbund, Norsk Tjenestemannslag, Svenska Næringsliv, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), NARF, Apotekerforeningen, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund.

Verdi

  • Tett integrason med medlemssystem og brukerkatalogen
  • Saksbehandling med kunnskap- og prosesstøtte
  • Mer effektiv medlems- og kurshåndtering som tilrettelegger for økt omsetning og frigjør ressurser til andre oppgaver.
  • Mulighet for mer spisset markedsføring av organisasjonen og arrangementer som igjen kan bidra til økt omsetning.
  • Bedre interaksjon mot medlemmer da man får et 360° bilde av medlemsrelasjonen. Dette kan igjen bidra til økt etterspørsel og omsetning.
  • Sømløs integrasjon mellom CRM og Outlook sikrer lav brukerterskel og gir kontroll på sporing av aktiviteter som maildialog mot medlemmer. Dette bidrar til bedre medlemsservice.
  • Sømløs integrasjon mellom webportal og CRM (Min Side og kurspåmelding) gjør at medlemmer administrerer sitt eget medlemskap og melder seg på kurs selv, dette bidrar til å frigjøre ressurser internt til andre oppgaver.


Medlemsforeninger

Kontakt

Christine Lund

Christine Lund
Leder Talent Management og Nova
+47 982 22 188
christine.lund@acando.no