Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til SøkBreadcrumbs:

Miljøbevisst

Alle ansatte hos Acando skal jobbe aktivt for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom kontinuerlige forbedringer og utvikling av seg selv og Acando sin virksomhet. Acando jobber for at virksomheten skal ha så lite negativ miljøpåvirkning som mulig.

Gjenvinning, kretsløpstenkning og rekondisjonering

Alt IT-utstyr hos Acando blir utrangert på miljøvennlig vis. I så stor grad som mulig vil Acando forsøke å deponere utstyret for gjenvinning, og der hvor det ikke lar seg gjøre overlates utstyret til en samarbeidspartner for demontering og gjenvinning. Hos samtlige avdelinger foretas kildesortering av papir og annet avfall.

Redusert miljøpåvirkning ved reisevirksomhet

Det viktigste miljøspørsmålet hos Acando er persontransport. Rådgivningsarbeidet medfører en hel del reisevirksomhet, tildels med bil, tog og fly. Vi har som målsetning å sørge for en kontinuerlig reduksjon av miljøpåvirkningen ved vår reisevirksomhet. Alle avdelinger hos Acando ligger sentralt, med gode kommunikasjonsmuligheter.

Følgende retningslinjer er gjeldende:

  • Interne møter skal i første rekke gjennomføres via videokonferanser eller telefon.
  • Ved valg av transportmetode mellom tog, fly og bil, så skal tog alltid vurderes opp mot tidsbesparelse.

Redusert miljøpåvirkning i våre lokaler

Ved møblering av våre kontorer er gjenvinning et nøkkelord. For å redusere strømbruken hos Acando blir nye kontorer utrustet med tidsstyrt belysning. Andre tiltak som iverksettes er at samtlige skrivere stilles inn på tosidige utskrifter, for dette vil redusere papirbruken, beskytte miljøet og redusere pengebruken.

Miljøretningslinjer hos Acando

Acando skal:

  • Integrere miljøspørsmål i virksomheten, slik at selskapet oppfyller og overgår myndighetenes og kundenes krav.
  • Påse at man oppleves som et selskap med miljøengasjement.
  • Vise respekt for naturressursene gjennom sparsom utnyttelse av råvarer og høy grad av gjenvinning.
  • Benytte energi på en ansvarlig og sparsom måte.
  • Sikkerstille ved innkjøp at produkter og tjenester oppfyller høye miljøkrav.