Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til SøkBreadcrumbs:

Kvalitetsarbeid

Kvalitet er en viktig del av hverdagen til Acando, og det gjelder for alle i selskapet. Det er sentralt ved leveringer til kunden, men også for å sikkerstille at samtlige prosesser fungerer slik de skal. På et svært konkurranseutsatt marked vil kvalitet være et stort konkurransefortrinn.

Kvalitet er alles ansvar

Ledelsens engasjement i kvalitetsspørsmål er et avgjørende parameter for å sikre kundenes tilfredshet. Det er imidlertid et felles ansvar for samtlige ansatte å jobbe for kundenes tilfredshet ved å delta i utviklingen av Acando sin intellektuelle kapital, og ved å etterleve etablerte prosesskrav.

Kundenes tilfredshet

For å sikre at arbeidet går i riktig retning, kan Acando gjennomføre kundeundersøkelser som måler kundenes tilfredshet.

Den intellektuelle kapitalen

Utviklingen av Acando sin intellektuelle kapital blir koordinert av ledelsen hos Acando, metodeeksperter og av Acando sitt kvalitetssystem. Intellektuell kapital tas vare på og gjøres tilgjengelig for alle medarbeidere gjennom Acando sitt system for kunnskapsdeling. Dette er en omhyggelig prosess som krever tid og oppmerksomhet. Resultatet er effektive kundevilkår, lavere risiko og smidigere prosesser.

Med fokus på prosjektet

Leveringsprosessen hos Acando har alltid vært basert på en sterk prosjektstyringsmodell, utdannelse av prosjektledere og kvalitetssikring. Selv om kvalitetsundersøkelser og revisjoner normalt vil være kontrollerende, så pågår det også et arbeid med å gjennomføre flere proaktive revisjoner. For eksempel foreligger det en spesifikk prosess for prosjektrevisjoner. Disse revisjonene gjennomføres under kritiske prosesstidsrom, og gir et uavhengig innblikk i prosjektets pågående leveringer, hvilket åpner for forbedringer og sikkerstiller den avsluttende leveringen.

Sertifiserte rådgivere

Som et ledd i kvalitetsarbeidet oppfordrer Acando sine rådgivere til å la seg sertifisere innenfor sine respektive ekspertområder. Innenfor prosjektledelse er for eksempel sertifiseringene et viktig ledd i å dokumentere og kvalitetssikre kompetansen hos prosjektledelsen. Acando har konsulenter med sertifisering i IPMA, PMI og Prince2.