Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til SøkBreadcrumbs:

Application Development Lifecycle Management

Ta ut planlagte gevinster gjennom et langsiktig og forutsigbart samarbeid!

Application Development Lifecycle Management (ADLM) er et komplett tjenestetilbud som omfatter design, utvikling, forvalting og support av dine forretningskritiske løsninger. Vi leverer: 

  • Prosjekt-, prosess-, test- og teknisk ledelse
  • Smidig metodikk med utprøvd metode- og rammeverk
  • Utvikling av fagapplikasjoner på Java-plattformen
  • Leveranse og forvaltning av 3. parts applikasjoner
  • Lokal og norsktalende Service Desk med senior spesialister
  • 50+ forvaltningsavtaler med standardiserte SLA

APPLIKASJONS- OG SYSTEMUTVIKLINGUTVIKLING

Utvikling og integrasjon av skreddersydde fagapplikasjoner er et av Acandos største tjenesteområder. Våre store fagmiljøer innen Java og nyere dynamiske språk, bistår en rekke av Norges største virksomheter både som totalleverandør med spisskompetanse og som en integrert aktør i kundens prosjektteam. Våre fagapplikasjoner utvikles på ledende applikasjonsplattformer, og Acando har betydelige spesialistmiljøer på Java-plattformer, samt nyere Open Source-alternativer. Kombinert med utnyttelsen av Open Source komponenter og tjenesteorientert arkitektur utvikler vi applikasjoner med den robusthet og fleksibilitet som kreves av forretningskritiske applikasjoner.

SYSTEMINTEGRASJON

Acando leverer integrasjonstjenester basert på effektiv bruk av standard integrasjonsløsninger i kombinasjon med en pragmatisk tilnærming til tjenesteorientering. Med utgangspunkt i spisskompetanse på standard kommersiell mellomvare (Oracle) og effektiv utnyttelse av etablerte standarder og integrasjonsmetoder, utvikler og forvalter vi avanserte integrasjonsløsninger for en rekke virksomheter. Felles for løsningene er stor grad av kompleksitet i både dataflyt, prosesstøtte og forretningsregler. Sentralt i vår tilnærming står både en balansert tilnærming til arkitekturens kompleksitet, sikkerhet i integrasjonsløsningene, samt høyest mulig grad av fleksibilitet i løsningen.

SYSTEMMODERNISERING

Modernisering av systemer som av ulike årsaker ikke lengre er effektive for virksomheten er en sentral del av Acandos tjenester og leveranser til eksisterende kunder. Moderniseringsprosjekter er en kombinasjon av faktorer; som utdatert teknisk plattform, lav systemfleksibilitet, mangel på systemkompetanse eller unødvendig kompleks systemintegrasjon. Våre leveranser omfatter hovedsakelig modernisering av løsninger til moderne og fleksible 'n-lags løsninger' som møter dagens krav til fleksibilitet og vedlikeholdbarhet. Basert på et bredt kompetansespekter bistår vi våre kunder i planlegging og realisering av moderniseringsprogrammer, inkludert sentrale problemstillinger som sameksistens, migreringer, konverteringer og ofte tilhørende organisatoriske endringer.

APPLIKASJONSFORVALTNING

Stadig endrede rammebetingelser krever kontinuerlig endring i forretningskritiske systemer. Acando har lang erfaring med applikasjons- og systemforvaltning i denne konteksten. Basert på en velprøvd kombinasjon av smidig utviklingsmetodikk og Scrum med tradisjonelle rammeverk som ITIL, forvalter vi forretningskritiske applikasjoner - både i privat og offentlig sektor. Sentralt i våre forvaltningsprosjekter står kontinuerlig forbedring av systemets kvalitet og effektive forvaltningsrutiner som sikrer kort “time-to-market”. Acandos forvaltningstjenester leveres fra Acandos sentrale forvaltningsavdeling i Oslo, så vel som ”on-site” som en integrert del av kundens IT-avdeling.


Hopp over menyen
Application Development Lifecycle Management

Kontakt

Kenneth Lyford

Kenneth Lyford
Direktør Application Development Lifecycle Management
+47 901 66 292
kenneth.lyford@acando.no