Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til SøkBreadcrumbs:

Den digitale arbeidsplassen

Den digitale arbeidsplassen er samlingen av alle digitale verktøy som din organisasjon tilgjengeliggjør slik at alle ansatte kan utføre sine arbeidsoppgaver, samhandle og kommunisere på en effektiv og produktiv måte.

Digital arbeidsplass

I en verden der oppgaver og systemer blir mer og mer komplekse, øker behovet for enkelhet. Ved å samle all informasjon, funksjonalitet, brukere og systemer på ett sentralt sted, har vi ikke lenger bare et intranett, vi har en digital arbeidsplass som vil være startpunktet for arbeidsdagen. 

Virksomhetsportalen er det naturlige informasjonsknutepunkt for den daglige virksomheten og hjelper enkeltpersoner å komme i kontakt med riktig informasjon og de riktige menneskene. Merkbare strategiske fordeler framkommer raskt i form av økt kunnskapsdeling, bedre beslutningsstøtte og en forbedret intern samhandlingsevne. 

Sosialt intranett + Forretningsintelligens + Budsjett og planlegging

Samhandling på et helt nytt nivå

Samhandling på ett helt nytt nivå

Samhandling betyr i sin enkleste form at folk jobber sammen. Vi hjelper våre kunder med å implementere løsninger for å oppnå en moderne samhandling med strømlinjeformet informasjonsdeling og økt engasjement som gir økt produktivitet. Acando Collaboration Platform (ACP) er en samhandlingsplattform, basert på SharePoint og Office 365, som kan tilpasses alle typer virksomhetsbehov ved hjelp av den nyeste teknologien. 

Vår samhandlingsløsning kombinerer intranett, sosiale funksjoner, søk, prosjektledelse og moderne dokumenthåndtering. Alle disse komponentene er tilgjengelige i en portal hvor hele organisasjonen oppfordres til å delta. Vår løsning gjør det mulig med nær samhandling mellom ulike deler av organisasjonen, og løsningen er enkel å opprette og bruke.


Arbeid smartere og bli mer produktiv

Arbeid smartere og bli mer produktiv med ACP

Økt innsikt for bedre og raskere beslutninger

Det skjer en stadig akselerasjon i den komplekse informasjonsflyten i alle virksomheter etter hvert som vi ser nye informasjonskanaler, forretningssystemer og et økende behov for raskere og mer velinformerte beslutningsprosesser. For å møte disse utfordringene leverer ACP et kraftig og lettanvendelig beslutningsprosessverktøy basert på Microsoft Power BI for innsikt og analyse.

Veien til suksess

Veien til suksess

Når som helst, hvor som helst og på en hvilken som helst måte

I våre dager brukes den samme teknologien både på fritiden og til arbeidsrelaterte situasjoner. Med de riktige verktøyene blir både arbeid og fritid mer mobilt, og arbeidet er ikke lenger definert ut fra en bestemt fysisk beliggenhet, men snarere som noe du gjør. Vi kaller dette det nye arbeidslivet, og denne tenkemåten har effektivisert og forbedret mange arbeidsplasser hos våre kunder.

ACP er designet med tanke på dette, og har som mål å forenkle og effektivisere hverdagen. For eksempel benytter ACP såkalt "responsiv design", et designprinsipp som gjør at brukergrensesnittet fungerer like bra uavhengig av enheten eller skjermstørrelsen du bruker.