Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Digital Consulting & Solutions

Breadcrumbs:

Digital Consulting & Solutions

Vi hjelper store og mellomstore virksomheter med å realisere sin digitale reise, der forretningsprosesser blir realisert og støttet av digitale løsninger.

Vi gjør dette ved å ha en bred forretningsforståelse og kunnskap om trender, kombinert med solid teknisk kunnskap. Acando leverer løsninger basert på våre partneres plattformer i skyen, men også i våre kunders eksisterende IT-miljøer. De digitale løsninger har for lengst bidratt til økt konkurransekraft for norske virksomheter og vi har stor tro på at digital transformasjon starter med de sentrale virksomhets- eller forretningsprosessene.

Kanalene for informasjon er endret og mobile enheter og sensorer er, og vil være, premissgivende for hvordan vi løser våre arbeidsoppgaver de neste årene. Den digitale trenden gjør det mulig å dra nytte av og ta avgjørelser basert på tilgjengelig informasjon, innenfor og utenfor virksomheten. Organisasjoner som ønsker å ta en lederrolle i denne utviklingen må finne mønstre, forstå trender og forutse hendelser, samtidig som man måler og overvåker egne suksessfaktorer.

Digital Consulting & Solutions -  løsninger og kompetanse for din digitale reise