Hopp til innhold Hopp til hoved meny Hopp til Søk


Management Consulting

Breadcrumbs:

Management Consulting

Management Consulting i Acando Norge fokuserer på digital innsikt, strategi og transformasjon. Basert på analyser, fakta og bransjeinnsikt, kombinert med senior kompetanse på strategi- og forretnings-/virksomhetsutvikling, bistår vi våre kunder både i privat og offentlig sektor i deres strategiske utvikling.

Ved å kombinere kompetanse om teknologi med god bransje- og forretnings-/virksomhetsforståelse, tilfører vi våre kunder merverdi, realiserer deres potensial og styrker deres konkurransekraft. Våre tjenesteområder omfatter:

Analyse & Innsikt

Basert på fakta og innsikt adresserer vi strategiske og organisasjonsmessige utfordringer på en strukturert og metodisk måte.

 • Intern- og eksternanalyse av virksomheter
 • Bransje- og markedsanalyse
 • Digital ståsted og modenhet
 • Kommersiell Due Diligence

Strategiutvikling

Vi bistår med å identifisere og evaluere strategiske alternativer for videre utvikling av bedrifter og virksomheter. Vi bistår i utviklingen av strategier for:

 • Digitale forretnings- og virksomhetsmodeller
 • Digitale tjenester og produkter
 • Teknologi
 • Digital distribusjon & kanaler

Transformasjonsplanlegging & utførelse

Vi bistår med utvikling av operasjonelle strategier og handlingsplaner. I samarbeid med våre kunder gjennomfører vi de identifiserte programmene, prosjektene og organiske og strukturelle tiltak:

 • Transformasjons- og endringsledelse
 • Utvikling av organisasjon og virksomhetsprosesser
 • Prosjekt- og programledelse
 • Realisering av «business case»


Hopp over menyen

Kontakt

Jone Løvvik

Jone Løvvik
Direktør Management Consulting
+47 901 10 916
jone.lovvik@acando.no


Se også


Arkitektur